Získejte neomylnou intuici

prostřednictvím probuzeného Třetího oka

MUDr. Monika Sičová

Třetí oko

Třetí oko

Získejte neomylnou intuici

Tento článek vyšel také v časopise Woman. 

Titulka Women

Motto

"Otevřeným a probuzeným Třetím okem
může vstoupit do naší duše nejvyšší zdroj éterické energie."

Woman: Získejte neomylnou intuici
Časopis Woman

Většina lidí musí prakticky dennodenně čelit následkům svých nesprávných rozhodnutí. Možná si také říkáte: „kdybych jen tenkrát udělal či neudělal to, či ono, byla by má současná situace mnohem lepší“.

Jaké by to bylo, kdybyste měli neviditelného průvodce, který by vám vždy poradil, jak se správně zachovat? Možná to nevíte, ale tohoto průvodce si nosí každý z nás v sobě.

Intuice, schopnost vycítit správné řešení, zvolit správnou cestu či dopředu rozeznat hrozící nebezpečí, je ukryta v orgánu uvnitř našeho mozku – epifýze. Tento orgán je ztotožňován s mystickým Třetím okem, které nám umožnuje používat vnitřní zrak, a získat tak neomylného průvodce, který nás vždy varuje před špatnými rozhodnutími, pokud mu budeme ochotni naslouchat.

"Intuice, schopnost vycítit správné řešení, zvolit správnou cestu či dopředu rozeznat hrozící nebezpečí, je ukryta v orgánu uvnitř našeho mozku."

meditace

Přidejte se do naší Fb duchovní skupiny zdarma

Ve skupině najdete obsah zdarma, meditace, články, videa a diskusi s ostatními účastníky.

Líbí se vám článek? Sdílejte ho s přáteli na Facebooku.

Třetí oko

Vševědoucí intuice dřímá v každém z nás

Domníváte se, že vás se tyto schopnosti netýkají? Omyl! Neomylná intuice Třetího oka je v každém z nás. Jediným důvodem, proč neslyšíte její hlas, je nedostatečná aktivace Třetího oka.

Tento orgán je totiž u většiny lidí zablokovaný, neaktivní. Dá se říct, že vaše Třetí oko spí. Jeho probuzení není jednoduchý ani krátký proces, ale pokud budete na jeho aktivaci pracovat, postupně se začne otevírat a zpřístupňovat vám schopnosti, o kterých jste dříve ani netušili.

Pokud máte ve svém okolí lidi, kterým se jakoby zázrakem vše daří, vězte, že to není náhoda ani „štěstí“ – i když si to sami možná neuvědomují, vede je intuice sídlící v jejich částečně probuzeném Třetím oku. Toho všeho můžete dosáhnout i vy.

"Tento orgán je totiž u většiny lidí zablokovaný, neaktivní. Dá se říct, že vaše Třetí oko spí."

hudba k aktivaci třetího oka
Nalezněte klíč k výjimečným schopnostem své psychiky  a naučte se používat  intuici... Získejte obratem do mailu hudbu k Aktivaci Třetího Oka a další úžasnou meditaci k rozvíjení intuitivních schopností Vašeho mozku.
Třetí oko

Na rozvíjení intuice

je potřeba pracovat

kurz aktivace třetího oka na všech platformách
Tříměsíční kurz Aktivace Třetího oka od MUDr. Moniky Sičové, vám pomůže proniknout do jemněhmotného světa a otevřít své Třetí Oko. Naučíte se vysoce účinné techniky, které vám umožní rozvoj jasnovidných a intuitivních schopností.
meditace
Intuice a schopnost předvídání není žádná magie, ani superschopnost, kterou by byli vybaveni pouze nadaní jedinci.

Aby vaše intuice dokázala posloužit jako spolehlivý vnitřní kompas, který vás provede rozbouřenými vodami vašeho života, je třeba ji kultivovat – posilovat vaše třetí oko a snažit se jej probudit a otevřít. Intuice a schopnost předvídání není žádná magie, ani superschopnost, kterou by byli vybaveni pouze nadaní jedinci. Je to schopnost, kterou je vybaven každý z nás – schopnost, která nás dokáže ochránit před hrozícím nebezpečím a dovést nás k tomu, co si nejvíce přejeme.

Záleží jen na vás, zda ji využijete, nebo ne. Zde je několik způsobů, jak tento vnitřní hlas zesílit:

Naučte se naslouchat hlasu své intuice

Abyste dokázali využít rad, které vám vaše intuice zcela nezištně poskytuje, musíte nejprve umět rozpoznat, když k vám promlouvá. Hlas intuice není většinou snadné rozeznat, snadno totiž zanikne v záplavě ostatních podnětů, a navíc se u různých lidí projevuje odlišnými způsoby. Intuice k vám může promlouvat jako tušení, myšlenka nebo v některých případech i jako hlas. Můžete být dokonce schopni se svou intuicí vést dialog, abyste získali více informací. Někdy k vám může intuice naopak promlouvat prostřednictvím fyzických pocitů, jako je husí kůže, nepříjemný pocit v útrobách, pocit úlevy nebo kyselá chuť v ústech.

Trénujte vcítění do lidí ještě dříve, než poznáte, jací jsou

Každý člověk kolem sebe šíří auru – energetické pole, které sice většina lidí není schopna vidět běžným zrakem, přesto je však možné ji vnímat prostřednictvím intuice a Třetího oka. Kdykoli se s někým setkáte, snažte se jej pozorovat, vnímat jeho energetické pole, než s ním začnete mluvit nebo se o něm něco dozvíte od jiných lidí. Pravděpodobně to již nevědomky děláte, nyní se na to jen snažte víc soustředit. Je vám něco z toho, co ten člověk dělá, nesympatické? Nebo z něj naopak máte zdánlivě bez důvodu velmi příjemný pocit? Čím více pozornosti budete lidem věnovat, tím více si uvědomíte, že o nich dopředu víte věci, které byste běžným způsobem nemohli zjistit.

Třetí oko

Probuďte aktivitu třetího oka

a odhalte své skutečné možnosti

Získat silně rozvinutou intuici, která vás povede životem jako neomylný průvodce, může každý z nás. Nejedná se o tajemnou schopnost, ani o zvláštní dar, se kterým se musíme narodit. Naopak, prakticky každý dokáže své třetí oko probudit pomocí speciálních technik, které ve svém on-line kurzu vyučuje MUDr. Monika Sičová, přední specialistka v tomto oboru.

Kurz probuzení intuice a otevření Třetího oka trvá rok a sestává ze dvou stupňů. Během prvního z nich se naučíte tři základní kroky k otevření Třetího oka, zatímco v druhé části kurzu je budete pod vedením MUDr. Sičové postupně zdokonalovat pomocí meditací a efektivních dechových technik.

Nezáleží na vašich předchozích zkušenostech ani na věku. Pohlédnout na svět prostřednictvím Třetího oka dokáže každý z nás. Otevřené a plně probuzené třetí oko zlepší váš život ve všech směrech. Získáte nejen silnou intuici, která vás dokáže varovat před nebezpečím a jako neomylný průvodce vám umožní dělat v životě správná rozhodnutí, ale zlepší se také vaše inteligence, empatie, soustředění, kreativita i rozhodnost. Začnete vnímat okolní realitu zcela jinak.

Všechny tyto vlastnosti dokážou neuvěřitelným způsobem zlepšit celý váš dosavadní život, kariéru i osobní vztahy. Vaše nově nabyté duchovní vědomí vám pomůže ujasnit si, co od života skutečně chcete – a jasnozřivá intuice vám ukáže, jaké kroky musíte podniknout, abyste své cíle uskutečnili.

techniky otevírání Třetího oka
Poznejte svět intuice, předvídání, vnímání myšlenek jiných lidí a dalších schopností, které nám byly dány do vínku, ale nějak jsme na ně zapomněli. Aktivací třetího oka získáte doslova šestý smysl, který vás může varovat před blížícím se nebezpečím a umožní nacházet příležitosti tam, kde je ostatní nevidí.
Třetí oko

Meditace k otevření Třetího oka

MUDr. Monika Sičová - lektorka kurzu
Absolvování celého kurzu vám umožní získat schopnosti, které vám zaručí úspěch a spokojenost ve vašem dalším životě.

Líbí se vám článek? Sdílejte ho s přáteli na Facebooku.

Vyzkoušejte jednu z meditací, které se v kurzu MUDr. Sičové naučíte: Začněte tím, že se posadíte do pohodlné polohy na židli nebo na podlahu. Páteř udržujte vzpřímenou, ramena uvolněná a ruce na kolenou. Čelisti, břicho a obličej by měly být zcela uvolněné a otevřené pozitivní energii.

Poté lehce spojíte ukazováček s palcem a zavřete oči. Pomalu dýchejte. Nadechněte se a vydechněte nosem. Se stále zavřenýma očima se pokuste soustředit na Třetí oko, které se nachází mezi vaším obočím.

Dále pomalu dýchejte a soustřeďte se na tento bod. Pokračujte v tom, dokud nezpozorujete bílé nebo modrobílé světlo, které se objeví nebo vás obklopí. To je znamení, že vstupujete do transcendentální formy vědomí, kde bude vaše koncentrace nejvyšší. Vnímejte, jak světlo ničí a odplavuje veškeré špatné energie a negativní myšlenky.

V této poloze setrvejte 10-20 minut. Po skončení ukončete seanci hlubokým výdechem, spojte dlaně před srdcem a vraťte se zpět do původní pozice. Zamrkejte a setrvejte v této poloze vteřinu nebo dvě, než budete pokračovat v běžných činnostech.

Tato jednoduchá meditace je pouze jednou z mnoha, které se na kurzu MUDr. Sičové naučíte. Absolvování celého kurzu vám umožní získat schopnosti, které vám zaručí úspěch a spokojenost ve vašem dalším životě.