Získejte neomylnou intuici

prostřednictvím probuzeného Třetího oka

MUDr. Monika Sičová

Třetí oko

Třetí oko

Získejte neomylnou intuici

Tento článek vyšel také v časopise Woman. 

Titulka Women

Motto

"Otevřeným a probuzeným Třetím okem
může vstoupit do naší duše nejvyšší zdroj éterické energie."

Woman: Získejte neomylnou intuici
Časopis Woman
Epifýza je ztotožňována s mystickým Třetím okem, které nám umožnuje používat vnitřní zrak.

Líbí se vám článek? Sdílejte ho s přáteli na Facebooku.

Většina lidí musí prakticky dennodenně čelit následkům svých nesprávných rozhodnutí. Možná si také říkáte: „kdybych jen tenkrát udělal či neudělal to, či ono, byla by má současná situace mnohem lepší“.

Jaké by to bylo, kdybyste měli neviditelného průvodce, který by vám vždy poradil, jak se správně zachovat? Možná to nevíte, ale tohoto průvodce si nosí každý z nás v sobě.

Intuice, schopnost vycítit správné řešení, zvolit správnou cestu či dopředu rozeznat hrozící nebezpečí, je ukryta v orgánu uvnitř našeho mozku – epifýze. Tento orgán je ztotožňován s mystickým Třetím okem, které nám umožnuje používat vnitřní zrak, a získat tak neomylného průvodce, který nás vždy varuje před špatnými rozhodnutími, pokud mu budeme ochotni naslouchat.

Třetí oko

Vševědoucí intuice dřímá v každém z nás

Domníváte se, že vás se tyto schopnosti netýkají? Omyl! Neomylná intuice Třetího oka je v každém z nás. Jediným důvodem, proč neslyšíte její hlas, je nedostatečná aktivace Třetího oka.

Tento orgán je totiž u většiny lidí zablokovaný, neaktivní. Dá se říct, že vaše Třetí oko spí. Jeho probuzení není jednoduchý ani krátký proces, ale pokud budete na jeho aktivaci pracovat, postupně se začne otevírat a zpřístupňovat vám schopnosti, o kterých jste dříve ani netušili.

Pokud máte ve svém okolí lidi, kterým se jakoby zázrakem vše daří, vězte, že to není náhoda ani „štěstí“ – i když si to sami možná neuvědomují, vede je intuice sídlící v jejich částečně probuzeném Třetím oku. Toho všeho můžete dosáhnout i vy.

Pokud budete na  aktivaci Třetího oka pracovat, postupně se začne otevírat a zpřístupňovat vám schopnosti, o kterých jste dříve ani netušili.
Třetí oko

Na rozvíjení intuice

je potřeba pracovat

meditace
Intuice a schopnost předvídání není žádná magie, ani superschopnost, kterou by byli vybaveni pouze nadaní jedinci.
Otevření třetího oka a intuice
Intuice k vám může promlouvat jako tušení, myšlenka nebo v některých případech i jako hlas.
Aura
Kdykoli se s někým setkáte, snažte se jej pozorovat, vnímat jeho energetické pole, než s ním začnete mluvit nebo se o něm něco dozvíte od jiných lidí.

Aby vaše intuice dokázala posloužit jako spolehlivý vnitřní kompas, který vás provede rozbouřenými vodami vašeho života, je třeba ji kultivovat – posilovat vaše třetí oko a snažit se jej probudit a otevřít. Intuice a schopnost předvídání není žádná magie, ani superschopnost, kterou by byli vybaveni pouze nadaní jedinci. Je to schopnost, kterou je vybaven každý z nás – schopnost, která nás dokáže ochránit před hrozícím nebezpečím a dovést nás k tomu, co si nejvíce přejeme.

Záleží jen na vás, zda ji využijete, nebo ne. Zde je několik způsobů, jak tento vnitřní hlas zesílit:

Naučte se naslouchat hlasu své intuice

Abyste dokázali využít rad, které vám vaše intuice zcela nezištně poskytuje, musíte nejprve umět rozpoznat, když k vám promlouvá. Hlas intuice není většinou snadné rozeznat, snadno totiž zanikne v záplavě ostatních podnětů, a navíc se u různých lidí projevuje odlišnými způsoby. Intuice k vám může promlouvat jako tušení, myšlenka nebo v některých případech i jako hlas. Můžete být dokonce schopni se svou intuicí vést dialog, abyste získali více informací. Někdy k vám může intuice naopak promlouvat prostřednictvím fyzických pocitů, jako je husí kůže, nepříjemný pocit v útrobách, pocit úlevy nebo kyselá chuť v ústech.

Trénujte vcítění do lidí ještě dříve, než poznáte, jací jsou

Každý člověk kolem sebe šíří auru – energetické pole, které sice většina lidí není schopna vidět běžným zrakem, přesto je však možné ji vnímat prostřednictvím intuice a Třetího oka. Kdykoli se s někým setkáte, snažte se jej pozorovat, vnímat jeho energetické pole, než s ním začnete mluvit nebo se o něm něco dozvíte od jiných lidí. Pravděpodobně to již nevědomky děláte, nyní se na to jen snažte víc soustředit. Je vám něco z toho, co ten člověk dělá, nesympatické? Nebo z něj naopak máte zdánlivě bez důvodu velmi příjemný pocit? Čím více pozornosti budete lidem věnovat, tím více si uvědomíte, že o nich dopředu víte věci, které byste běžným způsobem nemohli zjistit.

Třetí oko

Probuďte aktivitu třetího oka

a odhalte své skutečné možnosti

Získat silně rozvinutou intuici, která vás povede životem jako neomylný průvodce, může každý z nás. Nejedná se o tajemnou schopnost, ani o zvláštní dar, se kterým se musíme narodit. Naopak, prakticky každý dokáže své třetí oko probudit pomocí speciálních technik, které ve svém on-line kurzu vyučuje MUDr. Monika Sičová, přední specialistka v tomto oboru.

Kurz probuzení intuice a otevření Třetího oka trvá rok a sestává ze dvou stupňů. Během prvního z nich se naučíte tři základní kroky k otevření Třetího oka, zatímco v druhé části kurzu je budete pod vedením MUDr. Sičové postupně zdokonalovat pomocí meditací a efektivních dechových technik.

Nezáleží na vašich předchozích zkušenostech ani na věku. Pohlédnout na svět prostřednictvím Třetího oka dokáže každý z nás. Otevřené a plně probuzené třetí oko zlepší váš život ve všech směrech. Získáte nejen silnou intuici, která vás dokáže varovat před nebezpečím a jako neomylný průvodce vám umožní dělat v životě správná rozhodnutí, ale zlepší se také vaše inteligence, empatie, soustředění, kreativita i rozhodnost. Začnete vnímat okolní realitu zcela jinak.

Všechny tyto vlastnosti dokážou neuvěřitelným způsobem zlepšit celý váš dosavadní život, kariéru i osobní vztahy. Vaše nově nabyté duchovní vědomí vám pomůže ujasnit si, co od života skutečně chcete – a jasnozřivá intuice vám ukáže, jaké kroky musíte podniknout, abyste své cíle uskutečnili.

Prakticky každý dokáže své třetí oko probudit pomocí speciálních technik, které ve svém on-line kurzu vyučuje MUDr. Monika Sičová, přední specialistka v tomto oboru.
Online kurz Aktivace Třetího oka vždy na dosah
Získáte nejen silnou intuici, která vás dokáže varovat před nebezpečím a jako neomylný průvodce vám umožní dělat v životě správná rozhodnutí.
Třetí oko

Meditace k otevření Třetího oka

Meditace
Vnímejte, jak světlo ničí a odplavuje veškeré špatné energie a negativní myšlenky.
MUDr. Monika Sičová - lektorka kurzu
Absolvování celého kurzu vám umožní získat schopnosti, které vám zaručí úspěch a spokojenost ve vašem dalším životě.

Líbí se vám článek? Sdílejte ho s přáteli na Facebooku.

Vyzkoušejte jednu z meditací, které se v kurzu MUDr. Sičové naučíte: Začněte tím, že se posadíte do pohodlné polohy na židli nebo na podlahu. Páteř udržujte vzpřímenou, ramena uvolněná a ruce na kolenou. Čelisti, břicho a obličej by měly být zcela uvolněné a otevřené pozitivní energii.

Poté lehce spojíte ukazováček s palcem a zavřete oči. Pomalu dýchejte. Nadechněte se a vydechněte nosem. Se stále zavřenýma očima se pokuste soustředit na Třetí oko, které se nachází mezi vaším obočím.

Dále pomalu dýchejte a soustřeďte se na tento bod. Pokračujte v tom, dokud nezpozorujete bílé nebo modrobílé světlo, které se objeví nebo vás obklopí. To je znamení, že vstupujete do transcendentální formy vědomí, kde bude vaše koncentrace nejvyšší. Vnímejte, jak světlo ničí a odplavuje veškeré špatné energie a negativní myšlenky.

V této poloze setrvejte 10-20 minut. Po skončení ukončete seanci hlubokým výdechem, spojte dlaně před srdcem a vraťte se zpět do původní pozice. Zamrkejte a setrvejte v této poloze vteřinu nebo dvě, než budete pokračovat v běžných činnostech.

Tato jednoduchá meditace je pouze jednou z mnoha, které se na kurzu MUDr. Sičové naučíte. Absolvování celého kurzu vám umožní získat schopnosti, které vám zaručí úspěch a spokojenost ve vašem dalším životě.

Třetí oko

Další články na blogu

Jak na meditaci? Zvládne ji každý

Každý člověk je jedinečný, stejně jako životní úkoly a výzvy, jimž musíme dennodenně čelit. Přesto jsou některé problémy, se kterými se jako lidé potýkáme, zcela univerzální. Přepracování, stres, nedostatek lásky, strach z budoucnosti…

Nahlédněte za oponu budoucnosti pomocí rozvinuté intuice

Svět okolo sebe vnímá většina lidí prostřednictvím 5 základních smyslů. Informace z našeho okolí čerpáme zrakem, sluchem, chutí, čichem a hmatem. Tyto smysly vytvářejí obraz světa ...
Vibrace naplňují náš Vesmír již od samého počátku. Každá částice, myšlenka či energie vibruje na své vlastní frekvenci, které dohromady vyjadřují nádhernou hudbu sfér, dokonalou božskou symfonii...

Stačí 21 dní

 • Stačí 21 dní, abyste obnovili svou intuici, a začali dělat lepší a bezpečná rozhodnutí. Vaše intuice je to, co vás ochrání před zklamáním.
 • Povede vás, dodá vám sebejistotu a zbaví obav z toho, že se rozhodnete špatně. Jen si to představte! S pomocí vlastní intuice dokážete vyřešit i ty nejsložitější situace a vyhnete se tak zbytečnému utrpení.
 • V online kurzu se krok za krokem naučíte, jak využívat plný potenciál své intuice. Naučíte se vidět tímto svým jedinečným vnitřním zrakem. Zjistíte, že můžete aktivně ovlivňovat běh svého života. Proniknete do vyšších sfér vědomí. Náš kurz je nejen teoretický, ale hlavně praktický.
 • Nemáte pocit, že jste geniální? Kdoví…! Aktivujte svou intuici, odhalte své skryté schopnosti - a stanete se géniem vlastního života.

Probuzení Třetího oka

 • Nejprve se však musíte probudit - tedy ne vy, ale vaše spící Třetí oko. Společně odhalíme, jak se napojovat na kvantové pole informací, ze kterého čerpali inspiraci všichni géniové, které znáte: Albert Einstein, Nikola Tesla, John Lennon a mnoho dalších.
albert einstein

Během kurzu se naučíte

 • Aktivovat svou intuici
  a vnímat svůj vnitřní hlas a dělat správná rozhodnutí
 • Jak žít bez pochybností
  a bez nerozhodnosti
 • Chápat základní pojmy mimosmyslového vnímání
  jakými jsou inspirace, vnuknutí a intuice
 • Zlepšit svou intuici správnou výživou
  a používat vybrané potraviny, nápoje a doplňky stravy k nastartování schopnosti intuice, podpoře zdraví epifýzy mozkové (Třetího oka)
 • Rozumět, jak intuice funguje na energetické a fyziologické úrovni
  a také jak fungují čakry a endokrinní systém v jasnovidectví
 • Poznat otevřené Třetí oko
  a čtyři znaky, které vám to prozradí
 • Osvědčené a účinné techniky
  na aktivaci Třetího oka

Kurzem získáte

 • Krok za krokem, od jedné úrovně k další
 • Přednášky, společné meditace a rituály
 • Výuková videa
 • Audionahrávky MP3
 • Prezentace
 • Pracovní sešity
 • Trvalý přístup ke všem online materiálům
Aktivace Třetího oka: rozvíjení intuice

Základní kurz Aktivace Třetího oka pouze dnes se slevou 82 %.

Počet obsazených míst93%
aktivace třetího oka a praktický rozvoj intuice, hudba zdarma
V každé lekci máte zdarma navíc ke stažení vysoce kvalitní frekvenční MP3 na rozvoj intuice
aktivace třetího oka a rozvoj intuice, hudba zdarma
Celkem získáte 3 vysoce kvalitní MP3 nahrávky
aktivace třetího oka a rozvoj intuice, hudba zdarma
Ke každé MP3 máte podrobný návod, jak hudbu správně používat.
rozvoj intuice zdarma
 • Co ještě získáte ke kurzu?
 • Naučíte se vysoce účinné techniky, které Vám umožní rozvoj jasnovidných a intuitivních schopností. 
 • V každém modulu vysoce kvalitní frekvenční MP3
 • S podrobným návodem, jak hudbu správně používat.
 • Videa, Pdf, Filmy s tématikou Třetího Oka.
 • Komunitu více než 13.000 spolužáků, se kterými můžete být každý den v kontaktu na naší Fb skupině.
Třetí oko

MUDr. Monika Sičová

Ma Prem Durga

meditace v Sacre Coeur

Zakladatelka školy Mohendžodáro, kterou vede už od roku 2002.

Učitelka více než 10 000 žáků po celé České republice a v Evropě, akreditovaná MŠMT ČR.

Věhlasná lektorka a spolupracovnice slavných osobností na celém světě jako Mahasatvaa Ma Anandy Sarity, Kirsti Kuosmanen, Oany Stoianovici a dalších.

V online kurzu AKTIVACE TŘETÍHO OKA vás krok po kroku naučí, jak rozvinete naplno svou intuici a zlepšíte si tím život na mnoha úrovních.

symbol třetího oka

MUDr. Monika Sičová

v médiích

Monika pravidelně vystupuje v médiích, v televizi i v rozhlase. Rozhovory s ní najdete nejen v lifestylových časopisech, ale i v odborných magazínech. Předává desítky let svých zkušeností s meditací, aktivací Třetího oka a ženskými intimními tématy. Pomáhá ve znovuobjevení našich mimořádných schopností a jasnovidosti. Desítku interview a odkazů naleznete dole na stránkách. 

Třetí oko

Rozhovory a recenze

Titulní rozhovor v Meduňce 04/2020

Normální je být spokojený
Na rozhovor pro Meduňku jsme se s Monikou setkaly krátce před jejím odjezdem na Bali, kde organizovala šestitýdenní lektorský kurz s Ma Annadou Saritou. Sešly se na něm uznávané lektorky a terapeutky z celého světa. Podobných programů Monika Sičová absolvovala více a také jich už řadu organizovala. Na své cestě poznání s cílem pomáhat druhým, i když jinak než podle oficiální medicíny, kráčí stále dál a dál. Svůj život zasvětila tantra józe pro ženy a technikám Aktivaci Třetího Oka.

Rozhovor pro Novinky.cz

Monika Sičová pomáhá objevovat ženskost
Lékařka, cestovatelka, zakladatelka speciální tantrické jógy pro ženy v Česku, ale taky máma pětiletého Tomáška. Monika Sičová řadu let sbírala zkušenosti po světě, nakonec se usadila v Jihlavě a v blízkých Lažánkách učí ženy probudit svou ženskou energii a řešit fyzické i psychické problémy. Před adrenalinem a dobrodružstvím dává dnes přednost relaxaci v lázních.

Rozhovor pro MAITREU

Když stojíš na křižovatce, poslechni své srdce
S Monikou Sičovou, zakladatelkou cvičení Mohendžodára – tantra jógy pro ženy jsme se sešly u příležitosti jejich chystaných seminářů Vigian Bhairava Tantry v Maitrei. S nakladatelstvím Maitrea take spolupracuje na vydání knihy Mohendžodáro. Je to veselá, sympatická žena, se kterou vám povídání velmi rychle uteče.

Rozhovor v Meduňce 07/2019

Mohendžodáro a aktivace třetího oka
Horovo oko v Egyptě, Šivovo oko v Indii, Šiva Netra v tibetské tradici a na staroindických tabulkách z Mohendžodaro vyobrazeni komunikace Kněžky s vesmírným Vědomím - to jsou jen některé podoby třetího oka. Všechny vyspělé civilizace napříč tisíciletími používaly třetí oko, jenom v naši kulture se jedná o tabu, cosi přlliš mystického, dokonce prý nebezpečného nebo nepatřičného. Je to však ale pouze výsledek mysti­fikace a kolektivního potlačení.

Článek v časopisech Liecitel a Women

Získejte neomylnou intuici prostřednictvím probuzeného Třetího oka
Většina lidí musí prakticky dennodenně čelit následkům svých nesprávných rozhodnutí. Možná si také říkáte: „kdybych jen tenkrát udělal či neudělal to, či ono, byla by má současná situace mnohem lepší“. Jaké by to bylo, kdybyste měli neviditelného průvodce, který by vám vždy poradil, jak se správně zachovat? Možná to nevíte, ale tohoto průvodce si nosí každý z nás v sobě. Intuice, schopnost vycítit správné řešení, zvolit správnou cestu či dopředu rozeznat hrozící nebezpečí, je ukryta v orgánu uvnitř našeho mozku – epifýze.
Šišinka mozková, neboli epifýza, je už dlouho předmětem zkoumání vědců, a přesto toho o ní zatím mnoho nevíme. Zkusme se na ni tedy podívat svým vnitřním zrakem, probudit ji, zvědomit a zkusit ji hýčkat, aby jí u nás bylo dobře. Bohatě se nám za to odmění. V pražském kostele Sacré Coeur se nedávno uskutečnilo zajímavé setkání. Dvě lektorky, MUDr. Monika Sičová, zakladatelka školy Mohendžodáro, a Mahasatvaa Ma Ananda Sarita, zakladatelka Tantra Essence a učitelka tantry, která žila řadu let v komunitě Osho, provázely několik desítek lidí rituálem probuzení epifýzy a kundaliní aktivací pro vstup do vyššího vědomí a vysoké intuice.

Pro inspiraci - neděláme pouze Online,
ale především živé kurzy a eventy.

Celodenní Event v Sacre Coeur - Aktivace Třetího Oka

nebo v Letohrádku Hvězda - Mahamudra (Meditace Vědomí)

MUDr. Monika Sičová a Ma Ananda Sarita
a hosté z celého světa - Amyia, Enigma Production, Anigema,
Tam Tam Batucada, Miloš Vacík spoluzakladatel Šum svistu a další...

Třetí oko

Reference

"Děkuji a DOPORUČUJI"

Jaké jsou kurzy Moniky Sičové?
Přečtěte si vzkazy od několika z tisíců účastníků: 

Moniku Sičovou znám přes čtyři roky, j Je vynikající facilitátorka, má čisté srdce, silnou přítomnost a podpoří vás svou energií. Dokáže Vám předat nehmotné, pochopit stavy za energií a za transcendentnem a intuicí.
Dr. Dharma Raj, USA, PensylvanieBodyworker, Terapeut, balimassagetraining.com
S MUDr. Monikou Sičovou pracuji již velice dlouho. Monikou doporučená cvičení a zaměření pozornosti na Aktivaci Třetího Oka mě velmi brzo a přirozeně propojila ještě více s intuiticí, přímým vnímáním procesů uvnitř i vně a propojila je. Vyjasnil se proces rozhodování, odpadly zbytečné domněnky. Sladidlo se vnímání mysli a těla. Já tomu říkám, že se otevřela přímá linka s Bohem.
Miloslava Jirouchovámalířka, lektorka, koučka, www.miloslavaj.webnode.cz
Moc ďakujem mojej učiteľke Monike Síčovej, za jej odvahu robiť prácu s energiou. Její školy mne zavolaly pred niekoľkými rokmi. Vôbec som netušila, čo to znamená práca s energiou. Kurz viedla Monika a nechávala som na nej oči s akou ľahkosťou ho viedla. Hneď úvodný kurz ma úplne vyživil a bolo to práve to, čo moja duša hľadala, čo mi v živote chýbalo. Prešla som celou školou, čo ponúka. Nechápala som, čo je energia, vedela som, že je ale necítila som ju....po vedomej práce som ju začala vnímať.... a vnímam ju až do kostí, prešla som veľkou zmenou v živote na všetkých úrovniach.... Objavila som svoju kreativitu a začala som maľovať, rozvinula sa mi intuícia, schopnosť vcítiť sa do ľudí. Viem, kedy používam mužskú esenciu a kedy ženskú esenciu.
Mirunka Hazuchovájógová a hormonální terapie. www.mirunka.sk
Monika mi zmenila život. Nasla jsem úplne nový rozmer svojho ja! Každý člověk je ako kniha, píše svoj príbeh o živote, radosti, bolesti, spiritualite. Som vďačná, že som sa stala lektorkou, a tak môžem vytvárať podobné takéto príležitosti aj u nás na Slovensku. Katka
Katarína Krajčovičová Šajbanováprávnička a spisovatelka, autorka bestsellerů Moja Tantra a Bublina, lektorka , facebook.com/ksajbanova
recenze na kurz otevírání třetího oka
reference kurzu Aktivace Třetího oka
otevírání třetího oka reference
reference kurzu Aktivace Třetího oka
reference kurzu Aktivace Třetího oka
reference kurzu Aktivace Třetího oka
reference kurzu Aktivace Třetího oka
reference kurzu Aktivace Třetího oka
reference kurzu Aktivace Třetího oka
reference kurzu Aktivace Třetího oka
Třetí oko

Reference ze světa

 Oana Stoianovici, zakladatelka projektu The Feminine
"Doktorka Monika Sičová umí fantasticky vést skupinu a držet silnou transformační energii. Její oheň, integrita a zároveň vysoká citlivost a intuice dává každému účastníkovi pocítit, že je plně podporován. Její kurzy vám velmi doporučuji, přinesou vám vysoké vědomí, spojení s intuicí a transformaci."

Kirsti Kuosmanen, herečka Národního divadla a Stella Polaris, Finsko

www.kirstikuosmanen.com
"Zúčastnila jsem se několika workshopů Moniky Sičové a také jsem s ní spolu-lektorovala. Pokaždé jsem unešená jejími schopnostmi. Dokáže vytvořit podporující a současně velmi hlubokou atmosféru. Kombinace širokých znalostí, silné intuice a strhující přítomnosti mi pomohla najít mou vlastní svobodu, plně aktivovanou intuici a zároveň vědomé lektorky. Cítím, že její vibrující energie je neutuchající inspirací nejen pro mě osobně, ale pro každého, kdo s ní pracuje."
Třetí oko

Meditační centrum Lažánky

Lažánky
 • Naše Meditační centrum Lažánky funguje už od roku 2002. 
 • V chráněné krajinné oblasti
  Bílého Potoka.
 • Hostilo stovky kurzů a tisíce spokojených účastníků.
Třetí oko

Další interview v médiích

Monika pravidelně vystupuje v médiích, v televizi i v rozhlase.

Rozhovory s ní najdete nejen v lifestylových časopisech, ale
i v odborných magazínech.

Předává desítky let svých zkušeností s meditací, aktivací Třetího oka i ženskými tématy.

Pomáhá ve znovuobjevení našich přirozených schopností.

MUDr. Monika Sičová založila společně s Ing. Igorem Samotným hnutí Mohenždodáro před více
než 18 lety.

 

TV Joj s námi natočila s námi 10dílný seriál o tantře
a Mohendžodáru pro pořad Strepiny.

Jan Kraus pozval Igora Samotného do Uvolněte se prosím.

Český rozhlas Leonardo odvysílal reportáž o Tantrickém festivalu.

Tereza Tara natočila celovečerní film LET VINY, kde jsou záběry z kurzů Mohendžodáro, včetně rozhovoru s Monikou.

Šárka Rusnáková popsala na vlastní kůži prožitý víkend Mohendžodára pro časopis Yellow.

Novinář Ivan Brezina udělal s Monikou rozhovor pro časopis Maxim.

Monika publikovala ke stovce autorských článků pro časopisy Vitalita, Regena, Regenerace, Meduňka, Puls, Fit pro život, JógaDnes, Cosmopolitan (výběrová rubrika FFF - Femme Feminine Fatale).

Dále psala články na weby jako osud.cz, zivotni-energie.cz, esoterika.cz atd.

Reportáže z eventů  Aktivace Třetího oka jste mohli vidět v časopisech Regenerace, Meduňka, Kvalitní život,...

Titulní rozhovory poskytla časopisům Ona Dnes, Meduňka, Kvalitní život, Blesk pro ženy nebo Novinky.cz
(k přečtení zde). 

Média o Monice Sičové
Média o Monice Sičové