Intuice – tajemná schopnost, kterou má každý z nás

MUDr. Monika Sičová

Třetí oko

Článek vyšel také v magazínu

Vitalita

vitalita
intuice
Monika Sičová
MUDr. Monika Sičová: " Intuice, náš vnitřní hlas má úžasnou schopnost nás vést životem a chránit nás před problémy."

Líbí se vám článek? Sdílejte ho s přáteli na Facebooku.

Autorka: MUDr. Monika Sičová

Zažili jste někdy okamžik, kdy jste měli neodbytný pocit, že něco není v pořádku? Cítili jste se v něčí blízkosti nepříjemně, aniž byste věděli proč? Tušili jste při vykonávání běžné činnosti, že se něco pokazí? Možná se to projevilo jako zvláštní pocit v břiše, nebo jste to prostě jen cítili v hlavě. Co jste v takovém případě udělali?

Možná jste se hlouběji zamysleli nad svou činností a odhalili chybu, kterou jste nevědomky udělali, možná jste se vyhnuli společnosti člověka, který vám byl podvědomě nesympatický. Možná však také ne, pokrčili jste nad svými pocity rameny a odmítli je jako nelogický nesmysl.

Pravděpodobně jste však v mnoha z těchto případů později zjistili, že neposlechnout své pocity byla chyba. Intuice, náš vnitřní hlas má úžasnou schopnost nás vést životem a chránit nás před problémy.

Třetí oko

Co je to vlastně intuice?

Představte si loď, která pluje nebezpečným mořem plným skalisek. Ta jsou však skryta pod vodou a ubohá loď, zmítána mořskými proudy neustále naráží na jejich ostré hrany. Bude-li mít tato loď velké štěstí, dopluje do svého cíle značně poškozena, pravděpodobně však nejspíše skončí i s posádkou na mořském dně. Pokud je však loď vybavena moderní technikou v podobě sonaru, je její kapitán schopen vidět nebezpečné útesy dříve, než do nich trup lodi narazí, a může se jim tak zavčasu vyhnout.

Intuice - nebo také tušení - je pocit, který se náhle objeví v našem vědomí a je dostatečně nápadný na to, abychom podle něj mohli jednat, aniž bychom si plně uvědomovali důvody jeho vzniku. Je to úžasná schopnost, která nám dává možnost poznat něco přímo, bez analytického uvažování, a překlenuje tak propast mezi vědomou a nevědomou částí naší mysli - mezi instinktem a rozumem.

" Intuice - nebo také tušení - je pocit, který se náhle objeví v našem vědomí a je dostatečně nápadný na to, abychom podle něj mohli jednat."

meditace

Přidejte se do naší Fb duchovní skupiny zdarma

Ve skupině najdete obsah zdarma, meditace, články, videa a diskusi s ostatními účastníky.

Třetí oko

Intuice je tu s námi již od počátku lidstva

Kompas
Díky této schopnosti přežilo lidstvo až do dneška, kdy většina lidí bohužel začala spoléhat více na moderní technologie než na svůj vnitřní kompas.
3 měsíční online kurz MUDr. Moniky Sičové

V dávných dobách bylo využívání intuice mnohem běžnější než dnes. Nakonec, lidem ani nic jiného nezbývalo. Soubor lidského vědění byl příliš malý, a pokud chtěli lidé přežít, byli nuceni využívat informací, které k nim proudily skrze intuici. Mohli tak být předem varováni před predátory, zjistit, které plody jsou jedovaté a kterou cestou se vydat za nejlepším úlovkem.

Díky této schopnosti přežilo lidstvo až do dneška, kdy většina lidí bohužel začala spoléhat více na moderní technologie než na svůj vnitřní kompas. I v moderní době je však intuice stále velice důležitou dovedností. Většina největších světových vynálezů a objevů, od objevu penicilinu Alexandrem Flemingem až po objevení rentgenových paprsků Wilhelmem Roentgenem, se udála díky intuici.

" I v moderní době je však intuice stále velice důležitou dovedností."

Třetí oko

Intuice pohledem světových myslitelů

Mnoho velkých myslitelů, od Immanuela Kanta až po Carla Junga, zdůrazňovalo význam intuice a její vliv na jejich vlastní osobní i profesní život. Ve svých dílech o ní psali jako o bráně k již existujícímu vědění a moudrosti, která sídlí v každém z nás, ale často je potlačována. Jung dokonce ve svých úvahách šel tak daleko, že intuici označil za jednu z hlavních funkcí lidské mysli spolu s myšlením. Díky rovnováze mezi těmito funkcemi mozku v sobě máme schopnost maximalizovat svůj potenciál. Napsal: "Intuici považuji za základní psychologickou funkci, která zprostředkovává vnímání nevědomým způsobem. Intuice nám umožňuje předvídat možnosti dané situace."

Je to tak – spousta velmi úspěšných lidí z oblasti vědy, umění a samozřejmě i podnikání otevřeně přiznává, že svých úspěchů dosáhli díky své schopnosti "důvěřovat svému instinktu".

Intuice je v podstatě spojení s podvědomím. Je to způsob, jakým spolu komunikují podvědomí a vědomí. Proto je tak důležitým zdrojem tvůrčí síly, moudrosti a porozumění - přesahuje totiž oblast zkušeností nebo uvažování.

"Díky rovnováze mezi těmito funkcemi mozku v sobě máme schopnost maximalizovat svůj potenciál."

kurz aktivace třetího oka na všech platformách
Tříměsíční kurz Aktivace Třetího oka od MUDr. Moniky Sičové, vám pomůže proniknout do jemněhmotného světa a otevřít své Třetí Oko. Naučíte se vysoce účinné techniky, které vám umožní rozvoj jasnovidných a intuitivních schopností.
Třetí oko

Řídit se svou intuicí přináší nejlepší výsledky

hudba k aktivaci třetího oka
Nalezněte klíč k výjimečným schopnostem své psychiky  a naučte se používat  intuici... Získejte obratem do mailu hudbu k Aktivaci Třetího Oka a další úžasnou meditaci k rozvíjení intuitivních schopností Vašeho mozku.

Citliví jedinci, kteří jsou ochotni naslouchat hlasu své intuice vnímají více informací ze svého nitra  i z okolí a dokážou je zpracovávat mnohem hlouběji. Tato vnímavost vám pomůže v mnoha aspektech vašeho života. V práci, v podnikání a pochopitelně i v mezilidských vztazích. Kolika bolestných rozchodů by mohli být lidé ušetřeni, kdyby dali na svou intuici již při prvním rande! Bohužel mnoho lidí, přestože zažívají úspěch díky využívání svého vnitřního hlasu, se necítí dobře při představě, že by měli používat intuici jako nástroj, kterým by se měli nechat vést.

Většina lidí se stydí říct, že se řídí předtuchami. Proto často svou intuici odmítají, nedůvěřují těmto někdy záhadným zprávám, které jim jejich instinkty posílají, a upřednostňují rozumové a logické řešení problémů. Intuice, odsunuta na vedlejší kolej, je stále tišší a její hlas je stále méně zřetelný. V důsledku toho ovšem lidé snižují svou schopnost využít sílu intuice, právě když ji potřebují nejvíce.

Logické myšlení ovšem dokáže pracovat pouze s informacemi, které dokážeme kvantifikovat, o kterých víme. Tento způsob analýzy situace a hledání řešení tudíž nikdy nemůže postihnout celý problém, jelikož zkrátka nikdy nemáme kompletní informace. Není proto na škodu konfrontovat své analytické myšlení s intuicí, abyste tak dokázali nahlédnout celý problém mnohem šířeji a odhalili jemné nuance, které zůstávají analytickému myšlení a logice skryty, přesto však mohou mít na řešení výrazný vliv.

Vědecké studie ukazují, že spojení intuice s analytickým myšlením vám pomůže činit lepší a rychlejší rozhodnutí a dodá vám větší jistotu při rozhodování než spoléhání se pouze na intelekt.

Třetí oko

Intuice je jako každá jiná schopnost, je třeba ji trénovat

Přestože si možná říkáte, že intuice je něco nadpřirozeného, čím disponují pouze výjimečně nadaní jedinci, opak je pravdou. Intuici máme všichni. Někteří výjimečně nadaní jedinci ji mají silnější, někteří slabší, ale tato schopnost dřímá v nitru každého z nás. Stejně však jako v jiných oborech, je potřeba intuici trénovat, pokud chceme naplno využít jejich úžasných schopností. Je to stejné jako v atletice - přestože se každý z nás může stát maratonským běžcem, není možné jen tak vstát z gauče a uběhnout maraton. Je potřeba začít běhat postupně a rozvíjet své schopnosti. 

S intuicí je to stejné. Většina lidí dávno její hlas umlčela a pokud se občas nesměle v koutku mysli ozve, je odmítnuta jako iracionální strach. Je proto důležité naučit se intuici naslouchat. Otevřít svou mysl a být vnímavější. Je spousta způsobů, jak toho dosáhnout, od meditace až po úpravu životosprávy. V prvé řadě však musíte být ochotni si připustit, intuice skutečně existuje, myslí to s námi dobře a je schopná nás vést a chránit.

Každý má přístup k vyšším hladinám vědomí
Přestože si možná říkáte, že intuice je něco nadpřirozeného, čím disponují pouze výjimečně nadaní jedinci, opak je pravdou. Intuici máme všichni.
Třetí oko

Jak rozvíjet svou intuici

techniky otevírání Třetího oka
Poznejte svět intuice, předvídání, vnímání myšlenek jiných lidí a dalších schopností, které nám byly dány do vínku, ale nějak jsme na ně zapomněli. Aktivací třetího oka získáte doslova šestý smysl, který vás může varovat před blížícím se nebezpečím a umožní nacházet příležitosti tam, kde je ostatní nevidí.

Již od starověku lidé nacházeli způsoby, jak intuici rozvíjet a posilovat. Byly vyvinuty systémy meditací a cvičení, které dokážou probudit náš vnitřní zrak, otevřít naše „třetí oko“ a získat tak schopnosti, které neuvěřitelným způsobem zlepší kvalitu lidského života. Jakmile začnete vaši intuici trénovat, zjistíte, že se váš život pomalu mění k lepšímu.

Jak zapojit intuici do vašeho každodenního života? Pokud jste stejně jako většina lidí tento aspekt svého já dlouhodobě ignorovali nebo odmítali, jak ji probudit a znovu zapojit do vašich praktických rozhodnutí? Odpověď je jednoduchá: vést se svou intuicí dialog. Nemusíte totiž odmítat vědeckou logiku, abyste mohli těžit z výhod, které vám přináší intuice. Tyto nástroje se totiž dokážou skvěle doplňovat, takže můžete využívat obou, abyste dosáhli v životě úspěchu.

"Jakmile začnete vaši intuici trénovat, zjistíte, že se váš život pomalu mění k lepšímu."

Třetí oko

Co vám přinese lepší intuice

Vědomí je odborníkem na logiku a bude ji neúnavně používat. Intuice naopak pátrá v minulosti, přítomnosti i budoucnosti, a nelineárně se spojuje s předtuchami a pocity. Její postup je pro logickou mysl záhadný, protože se vymyká konvenčním zákonům času a prostoru. Jakmile se vaše intuitivní mysl otevře a začne volně komunikovat s vaší vědomou myslí, objeví se mnoho kreativních myšlenek. Je to díky vaší nově odblokované schopnosti rozpoznávat hlubší pravdy, vzorce a symboliku v životě.

Intuice vás dokáže oddělit od masy průměrných lidí, a umožní vám dosáhnout úspěchů ve všem co uděláte, což dokazují slova úspěšných podnikatelů jako Steve Jobs, Bill Gates, Richard Branson nebo Elon Musk, kteří se nikdy netajili tím, že většinu svých úspěchů dosáhli právě díky své intuici.

Intuice vám umožní přijímat lepší rozhodnutí. Vědecké studie na předních světových univerzitách ukazují, že intuitivní rozhodnutí jsou přijímána rychleji a jsou subjektivně "lepší" než ta, která učiníme pouze s pomocí racionálních prostředků. Ti, kdo aktivně pracují na rozvoji své intuice, jsou schopni činit lepší, rychlejší a přínosnější rozhodnutí.

Silná intuice dokáže zlepšit i váš zdravotní stav. Vzpomeňte si, kolikrát jste ignorovali jemné zprávy a drobné signály vašeho těla, které se vás snažilo varovat? Možná se cítíte občas vyčerpaní nebo vám není dobře, ale přesto se stále snažíte překonávat své možnosti, abyste splnili termíny nebo uspokojili ostatní. To bohužel vede k chronickému stresu a spoustě zdravotních problémů. Pokud se však naučíte důvěřovat své intuici, začnete lépe vnímat signály, které k vám vaše intuice vysílá. Snadno tak poznáte, kdy přesně si potřebujete dát pauzu, vyhledat odbornou pomoc nebo změnit svůj životní styl.

třetí oko dává nahlédnout univerzu v jediném okamžiku
Intuice naopak pátrá v minulosti, přítomnosti i budoucnosti, a nelineárně se spojuje s předtuchami a pocity.
Intuice se aktivuje v průběhu spánku
Vědecké studie na předních světových univerzitách ukazují, že intuitivní rozhodnutí jsou přijímána rychleji.

Líbí se vám článek? Sdílejte ho s přáteli na Facebooku.