Intuice – tajemná schopnost, kterou má každý z nás

MUDr. Monika Sičová

Třetí oko

Článek vyšel také v magazínu

Vitalita

vitalita
intuice
Monika Sičová
MUDr. Monika Sičová: " Intuice, náš vnitřní hlas má úžasnou schopnost nás vést životem a chránit nás před problémy."

Líbí se vám článek? Sdílejte ho s přáteli na Facebooku.

Autorka: MUDr. Monika Sičová

Zažili jste někdy okamžik, kdy jste měli neodbytný pocit, že něco není v pořádku? Cítili jste se v něčí blízkosti nepříjemně, aniž byste věděli proč? Tušili jste při vykonávání běžné činnosti, že se něco pokazí? Možná se to projevilo jako zvláštní pocit v břiše, nebo jste to prostě jen cítili v hlavě. Co jste v takovém případě udělali?

Možná jste se hlouběji zamysleli nad svou činností a odhalili chybu, kterou jste nevědomky udělali, možná jste se vyhnuli společnosti člověka, který vám byl podvědomě nesympatický. Možná však také ne, pokrčili jste nad svými pocity rameny a odmítli je jako nelogický nesmysl.

Pravděpodobně jste však v mnoha z těchto případů později zjistili, že neposlechnout své pocity byla chyba. Intuice, náš vnitřní hlas má úžasnou schopnost nás vést životem a chránit nás před problémy.

Třetí oko

Co je to vlastně intuice?

Představte si loď, která pluje nebezpečným mořem plným skalisek. Ta jsou však skryta pod vodou a ubohá loď, zmítána mořskými proudy neustále naráží na jejich ostré hrany. Bude-li mít tato loď velké štěstí, dopluje do svého cíle značně poškozena, pravděpodobně však nejspíše skončí i s posádkou na mořském dně. Pokud je však loď vybavena moderní technikou v podobě sonaru, je její kapitán schopen vidět nebezpečné útesy dříve, než do nich trup lodi narazí, a může se jim tak zavčasu vyhnout.

Intuice - nebo také tušení - je pocit, který se náhle objeví v našem vědomí a je dostatečně nápadný na to, abychom podle něj mohli jednat, aniž bychom si plně uvědomovali důvody jeho vzniku. Je to úžasná schopnost, která nám dává možnost poznat něco přímo, bez analytického uvažování, a překlenuje tak propast mezi vědomou a nevědomou částí naší mysli - mezi instinktem a rozumem.

Loď v oceánu
Pokud je však loď vybavena moderní technikou v podobě sonaru, je její kapitán schopen vidět nebezpečné útesy dříve, než do nich trup lodi narazí, a může se jim tak zavčasu vyhnout.
Třetí oko

Intuice je tu s námi již od počátku lidstva

Kompas
Díky této schopnosti přežilo lidstvo až do dneška, kdy většina lidí bohužel začala spoléhat více na moderní technologie než na svůj vnitřní kompas.
3 měsíční online kurz MUDr. Moniky Sičové

V dávných dobách bylo využívání intuice mnohem běžnější než dnes. Nakonec, lidem ani nic jiného nezbývalo. Soubor lidského vědění byl příliš malý, a pokud chtěli lidé přežít, byli nuceni využívat informací, které k nim proudily skrze intuici. Mohli tak být předem varováni před predátory, zjistit, které plody jsou jedovaté a kterou cestou se vydat za nejlepším úlovkem.

Díky této schopnosti přežilo lidstvo až do dneška, kdy většina lidí bohužel začala spoléhat více na moderní technologie než na svůj vnitřní kompas. I v moderní době je však intuice stále velice důležitou dovedností. Většina největších světových vynálezů a objevů, od objevu penicilinu Alexandrem Flemingem až po objevení rentgenových paprsků Wilhelmem Roentgenem, se udála díky intuici.

" I v moderní době je však intuice stále velice důležitou dovedností."

Třetí oko

Intuice pohledem světových myslitelů

Mnoho velkých myslitelů, od Immanuela Kanta až po Carla Junga, zdůrazňovalo význam intuice a její vliv na jejich vlastní osobní i profesní život. Ve svých dílech o ní psali jako o bráně k již existujícímu vědění a moudrosti, která sídlí v každém z nás, ale často je potlačována. Jung dokonce ve svých úvahách šel tak daleko, že intuici označil za jednu z hlavních funkcí lidské mysli spolu s myšlením. Díky rovnováze mezi těmito funkcemi mozku v sobě máme schopnost maximalizovat svůj potenciál. Napsal: "Intuici považuji za základní psychologickou funkci, která zprostředkovává vnímání nevědomým způsobem. Intuice nám umožňuje předvídat možnosti dané situace."

Je to tak – spousta velmi úspěšných lidí z oblasti vědy, umění a samozřejmě i podnikání otevřeně přiznává, že svých úspěchů dosáhli díky své schopnosti "důvěřovat svému instinktu".

Intuice je v podstatě spojení s podvědomím. Je to způsob, jakým spolu komunikují podvědomí a vědomí. Proto je tak důležitým zdrojem tvůrčí síly, moudrosti a porozumění - přesahuje totiž oblast zkušeností nebo uvažování.

"Díky rovnováze mezi těmito funkcemi mozku v sobě máme schopnost maximalizovat svůj potenciál."

Intuice a jak ji naslouchat
Mnoho velkých myslitelů, od Immanuela Kanta až po Carla Junga, zdůrazňovalo význam intuice a její vliv na jejich vlastní osobní i profesní život.
Nahlédnutí za závoj vědomí
Intuice je v podstatě spojení s podvědomím. Je to způsob, jakým spolu komunikují podvědomí a vědomí.
Třetí oko

Řídit se svou intuicí přináší nejlepší výsledky

mandala intuice
Intuice, odsunuta na vedlejší kolej, je stále tišší a její hlas je stále méně zřetelný.
Spojení intuice s logickým myšlením
Vědecké studie ukazují, že spojení intuice s analytickým myšlením vám pomůže činit lepší a rychlejší rozhodnutí.

Citliví jedinci, kteří jsou ochotni naslouchat hlasu své intuice vnímají více informací ze svého nitra  i z okolí a dokážou je zpracovávat mnohem hlouběji. Tato vnímavost vám pomůže v mnoha aspektech vašeho života. V práci, v podnikání a pochopitelně i v mezilidských vztazích. Kolika bolestných rozchodů by mohli být lidé ušetřeni, kdyby dali na svou intuici již při prvním rande! Bohužel mnoho lidí, přestože zažívají úspěch díky využívání svého vnitřního hlasu, se necítí dobře při představě, že by měli používat intuici jako nástroj, kterým by se měli nechat vést.

Většina lidí se stydí říct, že se řídí předtuchami. Proto často svou intuici odmítají, nedůvěřují těmto někdy záhadným zprávám, které jim jejich instinkty posílají, a upřednostňují rozumové a logické řešení problémů. Intuice, odsunuta na vedlejší kolej, je stále tišší a její hlas je stále méně zřetelný. V důsledku toho ovšem lidé snižují svou schopnost využít sílu intuice, právě když ji potřebují nejvíce.

Logické myšlení ovšem dokáže pracovat pouze s informacemi, které dokážeme kvantifikovat, o kterých víme. Tento způsob analýzy situace a hledání řešení tudíž nikdy nemůže postihnout celý problém, jelikož zkrátka nikdy nemáme kompletní informace. Není proto na škodu konfrontovat své analytické myšlení s intuicí, abyste tak dokázali nahlédnout celý problém mnohem šířeji a odhalili jemné nuance, které zůstávají analytickému myšlení a logice skryty, přesto však mohou mít na řešení výrazný vliv.

Vědecké studie ukazují, že spojení intuice s analytickým myšlením vám pomůže činit lepší a rychlejší rozhodnutí a dodá vám větší jistotu při rozhodování než spoléhání se pouze na intelekt.

Třetí oko

Intuice je jako každá jiná schopnost, je třeba ji trénovat

Přestože si možná říkáte, že intuice je něco nadpřirozeného, čím disponují pouze výjimečně nadaní jedinci, opak je pravdou. Intuici máme všichni. Někteří výjimečně nadaní jedinci ji mají silnější, někteří slabší, ale tato schopnost dřímá v nitru každého z nás. Stejně však jako v jiných oborech, je potřeba intuici trénovat, pokud chceme naplno využít jejich úžasných schopností. Je to stejné jako v atletice - přestože se každý z nás může stát maratonským běžcem, není možné jen tak vstát z gauče a uběhnout maraton. Je potřeba začít běhat postupně a rozvíjet své schopnosti. 

S intuicí je to stejné. Většina lidí dávno její hlas umlčela a pokud se občas nesměle v koutku mysli ozve, je odmítnuta jako iracionální strach. Je proto důležité naučit se intuici naslouchat. Otevřít svou mysl a být vnímavější. Je spousta způsobů, jak toho dosáhnout, od meditace až po úpravu životosprávy. V prvé řadě však musíte být ochotni si připustit, intuice skutečně existuje, myslí to s námi dobře a je schopná nás vést a chránit.

Každý má přístup k vyšším hladinám vědomí
Přestože si možná říkáte, že intuice je něco nadpřirozeného, čím disponují pouze výjimečně nadaní jedinci, opak je pravdou. Intuici máme všichni.
Třetí oko

Jak rozvíjet svou intuici

jóga - jedna cest k intuici a otevření třetího oka
Byly vyvinuty systémy meditací a cvičení, které dokážou probudit náš vnitřní zrak, otevřít naše „třetí oko“

Již od starověku lidé nacházeli způsoby, jak intuici rozvíjet a posilovat. Byly vyvinuty systémy meditací a cvičení, které dokážou probudit náš vnitřní zrak, otevřít naše „třetí oko“ a získat tak schopnosti, které neuvěřitelným způsobem zlepší kvalitu lidského života. Jakmile začnete vaši intuici trénovat, zjistíte, že se váš život pomalu mění k lepšímu.

Jak zapojit intuici do vašeho každodenního života? Pokud jste stejně jako většina lidí tento aspekt svého já dlouhodobě ignorovali nebo odmítali, jak ji probudit a znovu zapojit do vašich praktických rozhodnutí? Odpověď je jednoduchá: vést se svou intuicí dialog. Nemusíte totiž odmítat vědeckou logiku, abyste mohli těžit z výhod, které vám přináší intuice. Tyto nástroje se totiž dokážou skvěle doplňovat, takže můžete využívat obou, abyste dosáhli v životě úspěchu.

"Jakmile začnete vaši intuici trénovat, zjistíte, že se váš život pomalu mění k lepšímu."

Třetí oko

Co vám přinese lepší intuice

Líbí se vám článek? Sdílejte ho s přáteli na Facebooku.

Vědomí je odborníkem na logiku a bude ji neúnavně používat. Intuice naopak pátrá v minulosti, přítomnosti i budoucnosti, a nelineárně se spojuje s předtuchami a pocity. Její postup je pro logickou mysl záhadný, protože se vymyká konvenčním zákonům času a prostoru. Jakmile se vaše intuitivní mysl otevře a začne volně komunikovat s vaší vědomou myslí, objeví se mnoho kreativních myšlenek. Je to díky vaší nově odblokované schopnosti rozpoznávat hlubší pravdy, vzorce a symboliku v životě.

Intuice vás dokáže oddělit od masy průměrných lidí, a umožní vám dosáhnout úspěchů ve všem co uděláte, což dokazují slova úspěšných podnikatelů jako Steve Jobs, Bill Gates, Richard Branson nebo Elon Musk, kteří se nikdy netajili tím, že většinu svých úspěchů dosáhli právě díky své intuici.

Intuice vám umožní přijímat lepší rozhodnutí. Vědecké studie na předních světových univerzitách ukazují, že intuitivní rozhodnutí jsou přijímána rychleji a jsou subjektivně "lepší" než ta, která učiníme pouze s pomocí racionálních prostředků. Ti, kdo aktivně pracují na rozvoji své intuice, jsou schopni činit lepší, rychlejší a přínosnější rozhodnutí.

Silná intuice dokáže zlepšit i váš zdravotní stav. Vzpomeňte si, kolikrát jste ignorovali jemné zprávy a drobné signály vašeho těla, které se vás snažilo varovat? Možná se cítíte občas vyčerpaní nebo vám není dobře, ale přesto se stále snažíte překonávat své možnosti, abyste splnili termíny nebo uspokojili ostatní. To bohužel vede k chronickému stresu a spoustě zdravotních problémů. Pokud se však naučíte důvěřovat své intuici, začnete lépe vnímat signály, které k vám vaše intuice vysílá. Snadno tak poznáte, kdy přesně si potřebujete dát pauzu, vyhledat odbornou pomoc nebo změnit svůj životní styl.

třetí oko dává nahlédnout univerzu v jediném okamžiku
Intuice naopak pátrá v minulosti, přítomnosti i budoucnosti, a nelineárně se spojuje s předtuchami a pocity.
Intuice se aktivuje v průběhu spánku
Vědecké studie na předních světových univerzitách ukazují, že intuitivní rozhodnutí jsou přijímána rychleji.

Aktivace

Třetího Oka 

Legendární online kurz,

dnes se slevou 82 %.

Probuďte naplno aktivitu Třetího oka
a dosáhněte mimořádných výsledků v životě. 

3 měsíční kurz MUDr. Moniky Sičové, vám pomůže proniknout do jemněhmotného světa a otevřít své Třetí oko. Naučíte se vysoce účinné techniky, které vám umožní rozvoj jasnovidných a intuitivních schopností.  

kurz aktivace třetího oka

V tomto kurzu se dozvíte, jak si rozvinout vnitřní vědění a mimosmyslové vnímání. Jak používat své Třetí oko v každodenním životě. Získáte schopnost rozlišit mezi hlasem rozumu a opravdouvou intuicí. Harmonizujete nejen šestou čakru, ale všechna nižší centra. Naučíte se ovládat své skryté schopnosti. Naučíte se, jak dospět ke správnému rozhodnutí. Získáte vědění, které přesahuje logiku a informace na zcela jiné úrovni než je jen rozum. Naučíte se bezchybně se rozhodovat, v maličkostech, ale i v zcela zásadních otázkách života a smrti. Napojíte se na zdroj Moudrosti a Universa. Získáte přímou komunikaci s Vyššími bytostmi. Dokážete aktivovat své duchovní i léčitelské schopnosti a zároveň zůstat uzemnění a jistí ve svém středu. 

 

Monika v médiích

Cesty k Sobě: O Intuici
MUDr. Monika Sičová, rozhovor o Intuici na Cesty k Sobě

Monika pravidelně vystupuje v médiích, v televizi i v rozhlase. Rozhovory s ní najdete nejen v magazínech, ale i v odborných časopisech...

Co říkají účastníci kurzů?

Reference Aktivace Třetího oka
S MUDr. Monikou Sičovou pracuji již velice dlouho. Monikou doporučená cvičení a zaměření pozornosti v Aktivaci Třetího Oka mě velmi brzo a přirozeně propojila ještě více s intuicí, přímým vnímáním procesů uvnitř i vně. Vyjasnil se proces rozhodování, odpadly zbytečné domněnky. Sladilo se vnímání mysli a těla. Já tomu říkám, že se otevřela přímá linka s Bohem. www.miloslavaj.webnode.cz
Miloslava Jirouchovámalířka, lektorka, koučka, www.miloslavaj.webnode.cz
Katarína Krajčovičová Šajbanová
Monika mi zmenila život. Nasla jsem úplne nový rozmer svojho ja! Každý člověk je ako kniha, píše svoj príbeh o živote, radosti, bolesti, spiritualite. Som vďačná, že som sa stala lektorkou, a tak môžem vytvárať podobné takéto príležitosti aj u nás na Slovensku. Katka
Katarína Krajčovičová Šajbanováprávnička a spisovatelka, facebook.com/ksajbanova
probouzení třetího oka

Třetí oko

Jak jej probudit a co nám jeho aktivace přinese.

Jasnovidectví, intuice, telepatie či čtení myšlenek. Těchto schopností, které jsou podle názorů některých lidí nadpřirozené a zhola nemožné,
může dosáhnout každý z nás.

Kromě smyslů, kterými vnímáme náš svět, disponuje naše tělo ještě dalším orgánem, o kterém většina lidí neví. Je to třetí oko, mystická Ajna čakra, které nám otevírá bránu k vyššímu vědomí a dovoluje nahlédnout do nadpozemských světů, které jsou běžným očím skryty.

Lidé, kteří dokáží pozorovat svět svým Třetím okem, získávají schopnost intuice, porozumění myšlenkám a pocitům jiných lidí, pozorování událostí na vzdálených místech a dokonce i schopnost vidět věci, které se teprve stanou.

Třetí oko - brána k vyššímu vědomí

Třetí oko - otevřete bránu vedoucí k vyššímu vědomí

Otevřeným a probuzeným Třetím okem může vstoupit do naší duše nejvyšší zdroj éterické energie. Zatímco fyzické oči vnímají pouze fyzický svět, Třetí oko vidí ten skutečný - vyšší vesmír, kde hmota, duše a energie jsou jedním a tím samým. Jakmile se začne vaše Třetí oko otevírat, začne se zvyšovat vaše intuice, soustředění, kvalita spánku, představivost, nadhled a rozhodnost.

Otevření Třetího oka je spojeno s lucidním sněním, schopností předvídat budoucnost, schopností vidět auru a dokonce i s astrální projekcí.

 Naučte se používat svou intuici za 3 měsíce. Pokud se vám nebude dařit, vrátíme vám peníze,

techniky i hudba vám přesto zůstanou. Kurzem již prošlo 15.000 účastníků. 

 

FB skupina Aktivace Třetího oka
Počet obsazených míst93%
aktivace třetího oka a praktický rozvoj intuice, hudba zdarma
V každé lekci máte zdarma navíc ke stažení vysoce kvalitní frekvenční MP3 na rozvoj intuice
aktivace třetího oka a rozvoj intuice, hudba zdarma
Ke každé MP3 máte podrobný návod, jak hudbu správně používat.

Během kurzu se naučíte

 • Aktivovat svou intuici
  a vnímat svůj vnitřní hlas a dělat správná rozhodnutí
 • Jak žít bez pochybností
  a bez nerozhodnosti
 • Chápat základní pojmy mimosmyslového vnímání
  jakými jsou inspirace, vnuknutí a intuice
 • Zlepšit svou intuici správnou výživou
  a používat vybrané potraviny, nápoje a doplňky stravy k nastartování schopnosti intuice, podpoře zdraví epifýzy mozkové (Třetího oka)
 • Rozumět, jak intuice funguje na energetické a fyziologické úrovni
  a také jak fungují čakry a endokrinní systém v jasnovidectví
 • Poznat otevřené Třetí oko
  a čtyři znaky, které vám to prozradí
 • Osvědčené a účinné techniky
  na aktivaci Třetího oka

Kurzem získáte

 • Krok za krokem, od jedné úrovně k další
 • Přednášky, společné meditace a rituály
 • Výuková videa
 • Audionahrávky MP3
 • Prezentace
 • Pracovní sešity
 • Trvalý přístup ke všem online materiálům
Aktivace Třetího oka: rozvíjení intuice
 • Spojíte se svou pravou podstatou.
 • Rozplyne se to, čím ve skutečnosti nejste a přijmete své skutečné já.
 • Dosáhnete probuzení svého plného duchovního potenciálu.
 • Objevíte svou schopnost jasnovidectví a další dary.
 • Probudíte pravou podstatu Třetího oka.
 • Plně porozumíte jazyku intuice, která se stane vaším průvodcem celým životem.
FB skupina Aktivace Třetího oka

Naučte se používat svou intuici za 3 měsíce. Dokonce pokud se vám nebude dařit, vrátíme vám peníze, to znamená celé kurzovné, ale techniky i hudba vám přesto zůstanou. Kurzem již prošlo 15.000 účastníků. 

Vyberte si jeden z balíčků: 

Malá skupina

Aktivace Třetího oka - privátní skupina

8.480 Kč

Privátní trénink -  jen 20 členů ve skupině


Vše z velkého balíčku "Nejčastější volba" plus navíc: 

 Prémiový trénink / koučovací trénink


Monika se vám bude opravdu pečlivě věnovat a dlouhodobě provádět procesem změny.


Mastermind - budete v menší a intenzivní skupině lidí, kteří spolu vzájemně sdílí zkušenosti, podporují se, inspirují se a vzájemně si pomáhají.

Pro další podrobnosti, strukturu kurzu a přihlášku si napište přímo na asistentkajana@monikasicova.cz

Nejčastější volba

Online kurz Aktivace Třetího oka vždy na dosah

Nejlepší cena
- kurzovné dostupné pro každého

5480 Kč  sleva 82%

980 Kč


nebo 36 euro

3 měsíční online kurz
Aktivace Třetího Oka


Speciální techniky vedoucí k aktivaci Třetího oka


Mastermind - přístup do hlavní online komunity - budete v intenzivním kontaktu se všemi účastníky, kteří se vzájemně podporují, inspirují a sdílí zkušenosti.


2 koučové a Monika se vám budou každý den opravdu pečlivě věnovat, všem dotazům a procesům. 

Slevy v hodnotě 2.440 Kč na živé kurzy

Ano, chci si objednat kurz za 980 Kč

Stisknutím tlačítka vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů podle zásad ochrany osobních údajů.
Počet obsazených míst93%

Trénink 1:1

sicova intuice

61.000 Kč

Privátní trénink -  jen pro vás


Vše z velkého balíčku "Nejčastější volba" plus navíc: 

 Prémiový trénink / koučovací trénink

3 měsíce podpory jen pro vás


Monika se vám bude opravdu pečlivě věnovat a dlouhodobě provádět procesem změny.


Pro podrobnosti a tuto možnost si napište přímo na info@monikasicova.cz

Na tyto tréninky máte NEOBVYKLOU 100% garanci vrácení peněz, pokud během jejich absolvování usoudíte, že vám nic nedávají a unikátní techniky, které se naučíte, vám nepomáhají k aktivaci Třetího oka. Nic tedy neriskujete.

Věřím, že budete nadšení stejně tak jako tisíce absolventů, kterým jsem měla možnost pomoci na cestě intuice před vámi. 
Máte moje slovo.

Proč to dělám? Jsem si 100% jistá, že kvalita celého tréninku je na takové úrovni, že není možné, aby se váš život po intuitivní a aktivační síle Třetího oka nezlepšil. Sama jsem si tím stejným procesem prošla. Pokud jste hledali opravdu kvalitní transformační trénink, který MÁ VÝSLEDKY a SILNÝ EFEKT, přidejte se.

Ano, chci si objednat kurz za 980 Kč - nejvýhodnější cena

Stisknutím tlačítka vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů podle zásad ochrany osobních údajů.
Počet obsazených míst93%

Základní kurz Aktivace Třetího Oka

 se zkušenou lektorkou duchovních technik

 

MUDr. Monikou Sičovou

Kurz Roční škola Aktivace Třetího oka

Lekce v kurzu

 • TRÁTAK
  Trátak, znamená upřený pohled do svíčky. Zastavíme oči a tím, že naše oči nebudou těkat a veškerou energii budeme směřovat do oblasti Třetího oka, začneme aktivovat šestou čakru. 
 • SUNGAZING A KOBŘÍ DECH
  Starodávný mocný nástroj aktivace šišinky. Provádí se za úsvitu, při svítání či západu slunce a je zkombinován s velmi účinným cvičením Kobří dech. To přímo působí skrze čichové nervy na 3. oko.
 • JAK ZAJISTIT, ABY BYLA ŠIŠINKA STÁLE ZDRAVÁ
  Dozvíte se, co vše dělat pro zdraví šišinky mozkové a obdržíte dvouletý detoxikační plán, s pomocí kterého šišinku ozdravíte.

 Naučte se používat svou intuici za 3 měsíce.

SLEVA 82 %

Online kurz Aktivace Třetího oka vždy na dosah

5480 Kč

980 Kč

36 Euro


3 měsíční kurz Aktivace Třetího Oka


Speciální techniky vedoucí k aktivaci Třetího oka


Přístup do privátní online komunity - 15.000 účastníků


Na všechny tréninky máte NEOBVYKLOU 100% garanci vrácení peněz, pokud během jejich absolvování usoudíte, že vám nic nedávají a unikátní techniky, které se naučíte, vám nepomáhají k aktivaci Třetího oka. Nic tedy neriskujete.

Věřím, že budete nadšení stejně tak jako tisíce absolventů, kterým jsem měla možnost pomoci na cestě intuice před vámi. 
Máte moje slovo.

Proč to dělám? Jsem si 100% jistá, že kvalita celého tréninku je na takové úrovni, že není možné, aby se váš život po intuitivní a aktivační síle Třetího oka nezlepšil. Sama jsem si tím stejným procesem prošla. Pokud jste hledali opravdu kvalitní transformační trénink, který MÁ VÝSLEDKY a SILNÝ EFEKT, přidejte se.

 

Ano, chci si objednat kurz za 980 Kč

Stisknutím tlačítka vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů podle zásad ochrany osobních údajů.
 • Co ještě získáte ke kurzu?
 • Komunitu více než 15.000 spolužáků, se kterými můžete být každý den v kontaktu na naší Fb skupině.
 • V každém modulu vysoce kvalitní frekvenční MP3
 • S podrobným návodem, jak hudbu správně používat.
rozvoj intuice zdarma
 • Videa, PDF, filmy s tématikou Třetího Oka.
Třetí oko

Chcete se už vždy správně rozhodovat?

Chcete objevit všechny schopnosti Třetího oka a neomylné intuice? 

 • Máte pocit, že vám intuice nefunguje tak, jak byste chtěli?
 • Nevíte, podle čeho se rozhodovat, nebo jak se rozhodnout správně?
 • Cítíte se často nejistí a bojíte se situací, které vám život přinese?

 

 • Mnoho lidí si myslí, že se silným šestým smyslem se člověk musí narodit. 
  Monika opakovaně dokazuje, že člověkem se silně rozvinutou intuicí se pomocí speciálních technik může stát každý z nás.
Akce v Sacre Coeur
Třetí oko

Probuďte aktivitu svého Třetího oka a objevte své skutečné možnosti v jedinečném ONLINE KURZU.

Na probuzení aktivity Třetího oka existují ověřené techniky.

Víte, že většina lidí nedokáže své Třetí oko správně používat? Jejich Třetí oko spí, je neaktivní. Takoví lidé se rozhodují pouze na základě svého rozumu, svých strachů a pochybností nebo naopak s přehnaným optimismem. Často tak dělají fatální chyby.

Často slýcháme, že člověk musí meditovat aspoň 10 let, než se mu otevře neomylná intuice. Nebo že jde o něco tajemného, nebezpečného či vlastně nedosažitelného. Opravdu? 

V online kurzu se naučíte tři zcela základní kroky (Stupeň I.), díky kterým určitě změníte názor na Třetí oko. Poté spolu půjdeme po celý rok, tak abyste se naplno a trvale rozvinuli mimořádné schopnosti (Stupeň II.).

Dozvíte se množství praktických informací a tipů, ze kterých budete čerpat celý rok. Zažijete úchvatné meditace a rituály. 

Oživíte své Třetí oko a změníte svůj život k nepoznání.

Akce v Sacre Coeur

Líbí se vám kurz? Sdílejte ho s přáteli na Facebooku.

Třetí oko

K čemu slouží tento online kurz Aktivace Třetího Oka? 

Online kurz Otevření Třetího oka
 • Jak dělat  nadčasová a geniální rozhodnutí bez obav ze selhání. 
 • Jak  vždycky vědět, jaký krok dále, co vás čeká....a nikdy se už bolestně nesplést a neudělat žádné špatné kroky.
 • A hlavně jak opravdu aktivovat  své mimořádné schopnosti bez zdlouhavého hledání.  
 • V tomto kurzu se dozvíte, jak si rozvinout vnitřní vědění a mimosmyslové vnímání.
 • Jak používat své Třetí oko v každodenním životě.
 • Harmonizujete nejen šestou čakru, ale všechna nižší centra.
Třetí oko

Aktivace Třetího oka

online kurz

Online kurz Aktivace Třetího oka vždy na dosah

Stačí prvních 21 dní

 • Stačí 21 dní, abyste obnovili svou intuici, a začali dělat lepší a bezpečná rozhodnutí. Vaše intuice je to, co vás ochrání před zklamáním.
 • Povede vás, dodá vám sebejistotu a zbaví obav z toho, že se rozhodnete špatně. Jen si to představte! S pomocí vlastní intuice dokážete vyřešit i ty nejsložitější situace a vyhnete se tak zbytečnému utrpení.
 • V online kurzu se krok za krokem naučíte, jak využívat plný potenciál své intuice. Naučíte se vidět tímto svým jedinečným vnitřním zrakem. Zjistíte, že můžete aktivně ovlivňovat běh svého života. Proniknete do vyšších sfér vědomí. Náš kurz je nejen teoretický, ale hlavně praktický.

Probuzení Třetího oka

 • Nejprve se však musíte probudit - tedy ne vy, ale vaše spící Třetí oko. Společně odhalíme, jak se napojovat na kvantové pole informací, ze kterého čerpali inspiraci všichni géniové, které znáte: Albert Einstein, Nikola Tesla, John Lennon a mnoho dalších.
 • Nemáte pocit, že jste geniální? Kdoví…! Aktivujte svou intuici, odhalte své skryté schopnosti - a stanete se géniem vlastního života.
Třetí oko

Intuice je neomylná

i ta vaše!

21 dní

Vůbec nevadí, že to ještě nevíte. Nebo že nevíte, jak ji používat na 300 procent.
Proto je tady online kurz Aktivace Třetího Oka, který vás to naučí.

Na začátku stačí 21 dní praktikovat nové techniky… a odstartujete proces, který navždycky změní váš život - k lepšímu!

“Třetí oko” zní tajemně, ale jedná se o nejmocnější část naší bytosti.

Náš kurz je úplně praktický návod, jak Třetí oko otevřít, naplno a s obrovskou sebejistotou začít používat své nadpřirozené schopnosti, intuici, vizi… bez obav, že by se jednalo o pouhou autosugesci, se schopností rozlišit podstatné a životně důležité informace přímo z kvantového pole.

Třetí oko

Co je intuice

 • Intuice. Předtucha. Šestý smysl. Používáme je denně, prakticky pokaždé, když se rozhodujeme. Komu věřit a komu spíš ne, jestli je pro nás tato finanční transakce výhodná, kterou cestou jet na výlet... V každé z těchto situací používáme vědomě či nevědomě intuici - neboli informace z Třetího oka.

 • Můžete se naučit, jak aktivovat tento zdroj jedinečných informací, pracovat s ním vědomě  a naplno využívat
  jeho - a svůj - potenciál. Lze toho dosáhnout přirozenou cestou  a bezpečnými technikami.

 • Mnoho lidí si myslí, že se silným šestým smyslem se člověk musí narodit.  MUDr. Monika Sičová opakovaně dokazuje, že člověkem se silně rozvinutou intuicí se (pomocí speciálních cvičení) může stát každý z nás.

 • "Aktivace Třetího oka je důležitá pro každého člověka.
  Nejde jen o to umět se intuitivně správně rozhodovat, neboli vědět dopředu bez vědění.
  Ale také o to vytušit situace, které mohou být pro náš život ohrožující."

SLEVA 82 %

Online kurz Aktivace Třetího oka vždy na dosah

5480 Kč

980 Kč

36 Euro


3 měsíční kurz Aktivace Třetího Oka


Speciální techniky vedoucí k aktivaci Třetího oka


Přístup do privátní online komunity - 15.000 účastníků


Doživotní přístup ke všem materiálům


21denní garance vrácení peněz


Dárky a bonusy v celkové hodnotě 97 euro (2.440 Kč)V každé lekci specifická MP3 nahrávka - hudba k aktivaci Třetího oka


Videolekce, teorie a praxe


Krok za krokem, od jedné úrovně k další


Pracovní sešity, prezentace

Ano, chci si objednat kurz

Stisknutím tlačítka vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů podle zásad ochrany osobních údajů.
Počet obsazených míst93%
Garance kurz intuice

Nabízíme 21denní garanci vrácení peněz. Nejste si jistí, jestli je kurz vhodný právě pro vás? Vyzkoušejte to. Pokud získáte dojem, že jste se nedozvěděli nebo nenaučili nic nového, stačí nám napsat.  Do 21 dní po začátku kurzu vám vrátíme 100 % ceny a nebudeme se na nic vyptávat

facebook

Přidejte se k naší otevřené FB skupině, kde je již 15.000 členů - lidí, kteří meditují...

FB skupina Aktivace Třetího oka

 

Pro inspiraci - neděláme pouze Online, ale především živé kurzy a eventy.

 v Sacre Coeur,

v Letohrádku Hvězda

v Meditačním centru Lažánky

MUDr. Monika Sičová a Ma Ananda Sarita a hosté z celého světa - Amyia, Enigma Production, Anigema, Tam Tam Batucada...

Rozhovor o správném rozvoji Intuice na Cesty k Sobě

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
Třetí oko

Mudr. Monika Sičová

znáte z médií

MUDr. Monika Sičová pravidelně vystupuje v médiích, v televizi i v rozhlase.

Rozhovory s ní najdete nejen v lifestylových časopisech, 
ale i v odborných magazínech.

Předává desítky let svých zkušeností s meditací, aktivací Třetího oka.

Pomáhá ve znovuobjevení našich mimořádných schopností a jasnovidosti.

Desítku interview a odkazů naleznete dole na stránkách. 

Sídlem intuice je Třetí oko

Kurz Roční škola Aktivace Třetího oka
Třetí oko, neboli šestá adžna čakra, se nachází uvnitř lidského mozku, přibližně v oblasti mezi obočím.
Intuice význam
Vaše Třetí oko se k vám prostřednictvím intuice snaží promlouvat a varovat vás před hrozícími problémy.
Intuice pocity
Pokud máte nepříjemný fyzický pocit, jakmile se snažíte učinit nějaké rozhodnutí, věnujte mu řádnou pozornost.

Již ve starověku lidé věděli, že kromě běžného zraku máme ještě zrak duchovní, který sídlí v takzvaném Třetím oku. Třetí oko, neboli šestá adžna čakra, se nachází uvnitř lidského mozku, přibližně v oblasti mezi obočím.

Moderní lékařská věda tyto starověké teorie potvrzuje. Přesně v místech, kde staří mystikové předpokládali existenci Třetího oka, se totiž nachází tajemný orgán - šišinka mozková neboli epifýza, která se svou strukturou opravdu velmi podobá lidskému oku.

Toto mocné duchovní centrum je sídlem vaší intuice. Jde o duchovní čakru, jejíž moc vás může vést k vnitřnímu poznání, které vám ukáže cestu, pokud mu to dovolíte. Plně otevřená a probuzená šestá čakra může umožnit předvídání budoucnosti, telepatii, lucidní snění, rozšířenou představivost a zvýšenou inteligenci.

Intuice vás dokáže ochránit před špatným rozhodnutím

Schopnosti Třetího oka jsou bohužel u většiny lidí potlačeny natolik, že si mnozí ani nechtějí připustit, že něco takového existuje. Informace, které nám čas od času spící Třetí oko poskytne, často ke své škodě ignorujeme.

Možná se někdy stalo i vám, že jste měli neodbytný pocit, že byste něco neměli dělat, a pokud jste to přesto udělali, špatně to dopadlo? Možná jste se v životě setkali s člověkem, který vám byl instinktivně nesympatický, přestože jste k tomu neměli žádný důvod, a posléze se z něj vyklubal podvodník, který se vám či někomu jinému snažil ublížit?

Vaše Třetí oko se k vám prostřednictvím intuice snaží promlouvat a varovat vás před hrozícími problémy. Většinou jde jen o nejasné a neurčité pocity, jelikož vaše Třetí oko není plně probuzeno, proto je většina lidí ignoruje. Následky přitom mohou být velmi vážné.  

Pokud máte nepříjemný fyzický pocit, jakmile se snažíte učinit nějaké rozhodnutí, věnujte mu řádnou pozornost. Může to být jen důsledek stresu kvůli důležitému rozhodnutí, ale také to může být vaše intuice, která se vás snaží varovat před hrozícím nebezpečím.

Přečtěte si poslední reakce na kurz Aktivace Třetího Oka: 

recenze na kurz otevírání třetího oka
reference kurzu Aktivace Třetího oka
otevírání třetího oka reference
reference kurzu Aktivace Třetího oka
reference kurzu Aktivace Třetího oka
reference kurzu Aktivace Třetího oka
reference kurzu Aktivace Třetího oka
reference kurzu Aktivace Třetího oka
reference kurzu Aktivace Třetího oka
reference kurzu Aktivace Třetího oka
Třetí oko

Bonus ke kurzu

K tomuto kurzu nyní jako dárek získáte i atraktivní bonusy -
pouze omezené množství! 

2x dárkový kupón v hodnotě 980 Kč

Kupón na ŽIVÉ kurzy v Meditačním centru Lažánky: Aktivace Třetího oka a Mohendžodáro I. a II., a to hned dvakrát - pro vás i kamarádku 

2x dárkový poukaz v hodnotě 480 Kč

Dva dárkové poukazy na pobytové tantrické kurzy v meditačním centru v Lažánkách, kurzy jsou vhodné pro muže i ženy, jednotlivce i páry.
Třetí oko

Extra dárek navíc!

Aktivace Třetího oka v Sacre Coeur

přednáška Aktivace Třetího oka v Sacré Coeur

Záznam přednášky MUDr. Moniky Sičové

 • Záznam přednášky pro 200 osob v hodnotě 980 Kč
 • Aktivace Třetího Oka v sobě zahrnuje meditační techniky staré tisíce let i poznatky současné vědy a propojuje je do účinného celku. Chcete vědět víc?

 • Přednášku dostanete NAVÍC jako dárek zdarma
 • MUDr. Monika Sičová v Sacre Coeur

Celková hodnota DÁRKŮ
A BONUSŮ je 6.970 Kč

a dostanete je ZDARMA ke každému dnes zakoupenému balíčku.

Ano, chci si objednat kurz

Stisknutím tlačítka vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů podle zásad ochrany osobních údajů.

Nalezněte klíč k výjimečným schopnostem své psychiky a naučte se
používat  intuici ...

"Každý člověk to dokáže, a ne pouze vyvolení..."

Třetí oko

Monika  působí hojně i v zahraničí: 

"Doktorka Monika Sičová umí fantasticky vést skupinu a držet silnou transformační energii. Její oheň, integrita a zároveň vysoká citlivost a intuice dává každému účastníkovi pocítit, že je plně podporován. Její kurzy vám velmi doporučuji, přinesou vám vysoké vědomí, spojení s intuicí a transformaci."

Kirsti Kuosmanen, herečka Národního divadla a Stella Polaris, Finsko

www.kirstikuosmanen.com
"Zúčastnila jsem se několika workshopů Moniky Sičové a také jsem s ní spolu-lektorovala. Pokaždé jsem unešená jejími schopnostmi. Dokáže vytvořit podporující a současně velmi hlubokou atmosféru. Kombinace širokých znalostí, silné intuice a strhující přítomnosti mi pomohla najít mou vlastní svobodu, plně aktivovanou intuici a zároveň vědomé lektorky. Cítím, že její vibrující energie je neutuchající inspirací nejen pro mě osobně, ale pro každého, kdo s ní pracuje."
Média o Monice Sičové
Média o Monice Sičové
Naučíte se rozpoznávat svoji životní cestu.
Uvidíte, kdo jsou vaši opravdoví přátelé, průvodci a partneři.
Přestanete se bát - do každé situace vstoupíte s důvěrou.
Třetí oko

Akční nabídka

Základní kurz Aktivace Třetího Oka

SLEVA 82 %

Online kurz Aktivace Třetího oka vždy na dosah

5480 Kč

980 Kč

36 Euro


3 měsíční kurz Aktivace Třetího Oka


Speciální techniky vedoucí k aktivaci Třetího oka


Přístup do privátní online komunity - 15.000 účastníků


Doživotní přístup ke všem materiálům


21denní garance vrácení peněz


Dárky a bonusy v celkové hodnotě 97 euro (2.440 Kč)V každé lekci specifická mp3 nahrávka - hudba k aktivaci Třetího oka


Videolekce, teorie a praxe


Krok za krokem, od jedné úrovně k další


Pracovní sešity, prezentace

Ano, chci si objednat kurz

Stisknutím tlačítka vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů podle zásad ochrany osobních údajů.
Počet obsazených míst93%
Třetí oko

Akční nabídka

Základní kurz Aktivace Třetího oka

Počet obsazených míst93%
Online kurz Aktivace Třetího oka vždy na dosah
 • Krok za krokem, od jedné úrovně k další
 • Přednášky, společné meditace a rituály
 • Výuková videa
 • Audionahrávky MP3
 • Prezentace
 • Pracovní sešity
 • Trvalý přístup ke všem online materiálům
Třetí oko

Co je aktivace

Třetího oka?

Jít životem s lehkostí

Aktivace Třetího oka je důležitá pro každého člověka. Nejde jen o to umět se intuitivně správně rozhodovat, neboli vědět dopředu bez vědění.

Ale také o to vytušit situace, které mohou být pro náš život ohrožující. Každý dospělý může tuto schopnost znovu probudit, aktivovat a přivést k životu.

Děti mají tuto schopnost plně otevřenou do 12 let věku a mohou ji snadno aktivovovat. Můj syn dokáže například vidět se zavřenýma očima (se šátkem na očích) svět kolem sebe, hrát pexeso nebo běhat slalom.

Podle Tibeťanů je to Šivanetra, Oko Šivy, Oko Tantry. 

Online kurz vám dá do ruky účinné nástroje, se kterými budete doma pracovat po dobu nejméně 21 dní.

To je doba potřebná k plné aktivaci potenciálu Třetího oka.

Ve středu našeho čela, hlouběji v mozku, se nachází žláza s vnitřní sekrecí, epifýza, neboli Třetí oko. Toto centrum se v dospělosti uzavírá. Ale jakmile mu začnete věnovat pozornost, okamžitě ožije.  Díky praxi a cvičení zůstane aktivní. 

Třetí oko je jako malé dítě, které čeká na vaši pozornost. Je to nejsnadněji aktivovatelná část našeho mozku, místo kde máme přímý kontakt s vědomím. Jen musíte vědět, jak na to.

Třetí oko najdete tak, že zavřete oči, a pod zavřenými víčky se podíváte nahoru a do středu. Dýchejte volně, vaše pozornost spočívá uprostřed, mezi vaším obočím. To je to místo. 

V tento okamžik můžete snadno zastavit své myšlenky - stanete se pozorovatelem. 

Naučím vás, jak tímto místem nadechovat pránu, životní energii. 

Techniky, které používám a kterým vás budu učit, pracují s tělem. Není na nich nic nebezpečného. Umožní vám jít životem s lehkostí a intuicí, povedou vás. 

Kurzem vás osobně provede zakladatelka tantrické školy
pro ženy - Mohendžodáro 

MUDr. Monika Sičová,
Ma Prem Durga

Zakladatelka tantrické školy  Mohendžodáro, kterou vede už od roku 2002.

Učitelka více než 10 000 žáků po celé České republice a v Evropě.

Věhlasná lektorka a spolupracovnice slavných osobností na celém světě jako Mahasatvaa Ma Anandy Sarity, Kirsti Kuosmanen, Oany Stoianovici a dalších.

V tomto kurzu vás krok po kroku naučí, jak rozvinete naplno svou intuici a zlepšíte si tím život na mnoha úrovních.

Média o Monice Sičové
Média o Monice Sičové
Třetí oko

Slovy autorky

kurzu

MUDr. Monika Sičová - lektorka kurzu
“Dnes se rozhoduji pouze na základě intuice. Dřív tomu tak nebylo: v dětství jsem měla nadprůměrně silnou intuici. Ale vlivem školy, především studia lékařské fakulty, jsem tyto své vrozené schopnosti ztratila. Uběhla řada let, než jsem si uvědomila, že mi něco důležitého chybí… A pak jsem vystudovala starodávné techniky aktivace Třetího oka. Zasvětila jsem jejich studiu a meditacím více než 20 let života.  Pracovala jsem s nimi, aplikovala je, až se mi přirozenost jasného vědění vrátila. Ráda to naučím i vás. Tak jako jsem to již naučila stovky lidí před vámi.”
MUDr. Monika Sičová

Meditace a rituály,
které ve vás probudí čirou životní energii

Jedinečné techniky díky kterým se naučíte ucelené základy
Aktivace Třetího oka a naplno aktivujete své schopnosti
- v pohodlí a bezpečí vašeho domova. 

Třetí oko

O kurzu

Znám a používám starobylé techniky

Nastudovala jsem a sama na sobě vyzkoušela stovky technik, meditací a rituálů k přímé aktivaci Třetího oka … než jsem zjistila, že jde o skvělý nástroj, jak v životě fungovat.

Všechny zkušenosti jsem shrnula do jednoho uceleného kurzu,
nemusíte hledat zapadlé střípky informací - dostanete je na zlatém podnose.

Žádný jiný kurz není ani zdaleka tak kompletní jako
Aktivace Třetího Oka.

monika-sicova-intuice
Třetí oko probouzí meditace

Již za 21dní kurzu
Aktivace Třetího Oka: 

 • Vždy najdete řešení. Navíc to nejlepší, které existuje. Vaše Třetí oko vám ukáže neomylně směr.
 • Vyhnete se zklamání a bolesti. Váš život začne doslova plynout v harmonii s celkem.
 • Zlepšíte své fyzické zdraví. Poznáte, jaký přírodní lék je pro vás, jaká terapie, co použít.
 • Zklidníte se. Aktivované Třetí oko je jako zkušený kapitán na rozbouřeném moři… a bezpečný přístav k tomu.
 • Budete empatičtí. Snadno se nacítíte na druhé a uvidíte, co je potřeba, aby změnili.
 • Poznáte starodávné techniky. Získáte znalosti a dovednosti, které jdou napříč tisíciletími a civilizacemi.

Aktivujte své Třetí oko…
a připravte se: 

 • Už vždycky poznáte, komu můžete důvěřovat a komu ne. 
 • Rozpoznáte příležitosti pro výhodné investice a transakce - stane se z vás finanční mág a virtuóz, získáte finanční svobodu.
 • Naučíte se rozlišovat, do čeho má smysl vložit energii a čas.
 • Budete vědět, že se můžete spolehnout na sebe a svou intuici.
 • Získáte novou sebejistotu a s ní také vnitřní klid.
Aktivace Třetího oka

Líbí se vám kurz? Sdílejte ho s přáteli na Facebooku.

Starodávné i moderní metody

90 % lidí vnímá výsledky aktivované intuice už za 14 dní

 • Budete se cítit milovaní - životem, vesmírem, existencí, začnete cítit plné napojení, vedení a sounáležitost.
 • Vymaníte se z okovů každodennosti, nemocí, pocitů tíhy.
 • Intuice vás neomylně povede k setkání s Vaší spřízněnou duší - pokud právě hledáte svou životní lásku.
 • Ušetříte peníze za další a další kurzy - vaše know-how jste vy. Běžná cena těchto kurzů se v zahraničí pohybuje řádově v mnoha tisících eur – vy jej získáte za zlomek ceny -
  980 Kč.
 • Ušetříte množství času - základní kurz i celoroční škola Aktivace Třetího oka jsou online - nemusíte nikam jezdit.
 • Budete postupovat rychle, protože se vyhnete mnoha slepým uličkám a nefunkčním technikám. 

Probuzení epifýzy a aktivace síly Kundaliní
pro vstup do vyššího vědomí a vysoké intuice

Tento online kurz je především o skloubení nejnovějších informací z neuroendokrinologie, kvantové fyziky, neurovědy a psychoneuroimunologie s hlubokou meditací,
a nejhlubšími transcendentálními stavy vědomí a meditace.

Nejde zdaleka jen o starodávné a stále účinné mystické techniky,
ale také o aktuální vědecké poznatky.

Starodávné i moderní metody

Aktivace Třetího oka

Nejnovější poznatky z neurologie i neurofyziky

Okamžitý rozvoj intuice

Třetí oko

Akční nabídka

Základní kurz Aktivace Třetího Oka

SLEVA 82 %

Online kurz Aktivace Třetího oka vždy na dosah

5480 Kč

980 Kč

36 Euro


3 měsíční kurz Aktivace Třetího Oka


Speciální techniky vedoucí k aktivaci Třetího oka


Přístup do privátní online komunity - 15.000 účastníků


Doživotní přístup ke všem materiálům


21denní garance vrácení peněz


Dárky a bonusy v celkové hodnotě 6.970 KčV každé lekci specifická mp3 nahrávka - hudba k aktivaci Třetího oka


Videolekce, teorie a praxe


Krok za krokem, od jedné úrovně k další


Pracovní sešity, prezentace

Ano, chci si objednat kurz

Stisknutím tlačítka vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů podle zásad ochrany osobních údajů.
Počet obsazených míst93%
Třetí oko

Akční nabídka

Základní kurz Aktivace Třetího oka

Počet obsazených míst93%
Online kurz Aktivace Třetího oka vždy na dosah
 • Krok za krokem, od jedné úrovně k další
 • Přednášky, společné meditace a rituály
 • Výuková videa
 • Audionahrávky MP3
 • Prezentace
 • Pracovní sešity
 • Trvalý přístup ke všem online materiálům

Nejlepší kvantový počítač je... náš mozek.
Naučte se jej využívat na sto procent

Naučíte se nadechovat pránu Třetím okem. Kurz studnicí teorie i praktickým průvodcem. 

Naučíte se pečovat o šišinku mozkovou, aby fungovala naplno. 

Naučíte se techniky samotného Pythagora, slavného matematika a zakladatele evropského mysticismu.

Pochopíte propojení současných vědeckých výzkumů a starodávných meditačních technik.
třetí oko

Začnete naplno využívat intuici

a pracovat s předtuchami ke svému prospěchu
třetí oko

Naučíte se lépe investovat

a předvídat vítězné strategie ve svém oboru
třetí oko

Odhadnete lidi a porozumíte jim

bez toho, abyste se v nich fatálně mýlili
třetí oko

Lépe porozumíte svému tělu

a signálům, které vám posílá o tom, co se v něm děje a co potřebuje, aby bylo zdravé
třetí oko

Poznáte svou spřízněnou duši

a najdete pro sebe toho pravého, tu pravou – ušetříte se bolestivých omylů
třetí oko

Ujasníte si, co od života čekáte

a zjistíte spoustu dalších věcí, otevřou se vám nové možnosti
třetí oko

Naučíte se správně používat mimosmyslové vnímání

třetí oko

Poznáte 4 tipy intuice

třetí oko

Odhalíte síly, které ve vás dřímou

Třetí oko

Časté dotazy

Kdy se objeví první výsledky?

90 % lidí pocítilo první změny ve fungování intuice - Třetího oka - už po 14 dnech pravidelného cvičení. A čím více se tomu budete věnovat, tím lepších výsledků dosáhnete. Poroste vaše zkušenost, sebejistota, sebedůvěra. Naučím vás kompletní základy i pokročilé mystické techniky staré několik tisíc let. Přístupy do online učebny navíc budete mít celoživotně, to znamená, že můžete jít svým vlastním tempem.

Funguje to?

Třetí oko má každá živá bytost, je to naše přirozenost. Bohužel u většiny lidí je Třetí oko neaktivní, spí. To, že není na tváři vidět, to ještě nic neznamená. Je láska vidět? Není, vidíte jen její projevy. Každý z nás má Třetí oko, každý ho může aktivovat a každý může získat superschopnost, která patří k naší přirozenosti. Začnete fungovat v synchronicitě a obrovském flow - proudu života i událostí. Nikdy se už nevydáte proti proudu. Proti proudu nás totiž vedou naše strachy, naučené vzorce a naše mysl. Třetí oko je nad těmito všemi omezeními. Vždy má nadhled nad 3D realitou.

Jak přesně kurz probíhá?

Každý měsíc dostanete v pohodlí domova emailem nové lekce, videa a techniky pro domácí praxi. Vy pak budete mít celý měsíc na procvičování už naučených technik a osvojování si těch nových. Postupně tak budete víc a víc aktivovat své Třetí oko... až se stanete mistry intuice, vědění bez vidění. Pravidelná praxe vede k trvalým výsledkům.

Kdy kurz začíná a jak dlouho trvá?

Začínáte okamžitě a kurz trvá 3 měsíce. Každý měsíc se můžete těšit na novou teorii a praktická cvičení. Jednou měsíčně bude velké společné sdílení, kdy vám MUDr. Monika Sičová osobně odpoví na všechny otázky. Vznikne silná transformační skupina.

Mohu kurz absolvovat kurz vlastním tempem?

Určitě ano! Ve vaší skupině se každý měsíc objeví nová lekce, videa a cvičení. Jen vy sami si určujete, kdy se do toho pustíte - váš přístup do online kurzu je časově neomezený.

Kolik času mi to zabere?

Online kurz stojí na domácí praxi. Každou novou techniku je dobré trénovat vždy 21 dní, abyste její efekt mohli naplno pocítit. Teorie sama určitě nestačí... Kolik času tomu věnujete, to je jen na vás. Měli byste ale vydržet aspoň těch 21 dní.

Mohu lekce přeskakovat?

Schopnosti Třetího oka je nejlepší trénovat postupně, pěkně krok za krokem. Přeskakování lekcí a technik proto není vhodné. Až když jednu lekci, cvičení, zcela zvládnete, je dobré postoupit k další. Nakonec si osvojíte všechny. Velkou výhodou online kurzu a neomezeného přístupu je, že se můžete k lekcím vracet. Sami si tak můžete zvolit svoje tempo nebo techniky, které vám nejvíc fungují.

Co když nemám Facebook?

Založit si Facebookový profil není nic složitého, stačí vám na to pár minut. Profil můžete pojmenovat svou přezdívkou, zvolit úplně fiktivní jméno, nemusí na něm být fotografie... Vaše identita může zůstat úplně skrytá. Ani tohle vám nevyhovuje? Pak můžete pracovat na základě emailových lekcí a vlastní soukromé členské sekci, o nic nepřijdete, i tak budete mít plné přístupy a všechny techniky.

Získám nové přátele?

Troufám si říct, že ano. Lidé ze skupiny se často přirozeně spřátelí a taková přátelství vydrží. Možná potkáte spřízněnou duši... Setkat se, pracovat současně na sobě, na hlubokém tématu, na stejném cíli, to je veliký zdroj pro vznik přátelských nebo i partnerských vztahů.

Moniku neznám, proč bych se měla učit právě u ní?

Monika Sičová je lektorka už téměř 20 let. Má talent i zkušenosti s vedením skupin. Ví o čem mluví a sama je toho důkazem. Jejími kurzy prošlo na 10 000 lidí, hlavně žen, z Česka a celé Evropy. I ona sama se stále vzdělává a učí.

MUDr. Monika Sičová,
Ma Prem Durga

Tantrické hnutí Mohendžodáro založila a vede už od roku 2002. Její žákyně vyučují Mohendžodáro po celé republice, ale i v mnoha státech Evropy a jiných koutech světa. Je přímou žákyní a také spolupracovnicí osvícené učitelky meditací, Mahasatvaa Ma Ananda Sarity, která pokračuje v linii Mistra Osho. Vystudovala u ní mimo jiné certifikovaný lektorský kurz pro učitele meditací,  "To supercouciousness". 

Třetí oko

MUDr. Monika Sičová

MUDr. Monika Sičová promovala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studovala Oshovy meditační terapie a hara masáže v Puně v Indii.

Absolvovala tantrické tréninkové programy podle Deva Bhardwaje, šamanství zažila na svých cestách v Indii
a na Srí Lance.

Velkou praxi získala u své kolegyně, kolumbijské šamanky Ambu. Za svůj profesní domov považuje Meditační Centrum Lažánky, kde působí od roku 2001.

Na tomto místě také získala největší zkušenosti s vedením skupin, s prací s prožitkem, sebevyjádřením, katarzí a emocemi.

Je členkou Menzy ČR, která je součástí Mensa International. Menza je mezinárodní společenská organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání. Celosvětově je v Mense sdruženo 130 000 lidí ve více než 100 zemích.

Podílela se na organizaci Tantrického Festivalu a letních třitýdenních tantrických kempů. Její jméno také stojí za organizací meditačního pobytu v Himáláji a v indickém Rádžasthánu, včetně meditačního přechodu pouště.

Lékařskou praxi pověsila na hřebík, protože nesouhlasí s 
ne-celostním způsobem léčení. Odmítla lobby farmaceutických firem. Ovšem lékařů si váží a uznává jejich umění.

Učila se dlouhodobě u uznávaných světových lektorů, celkem více než 10 000 hodin. Osobně asistovala nebo se učila u těchto lektorů, kteří ji hluboce ovlivnili na cestě meditace a sebepoznání: 

Sw. Anand Shunyam, Ma Deva Ambu, Smrati Skog, Svagito, Mahasatvaa Ma Ananda Sarita, Deborah Sundahl, Sugandho, Mona Lisa Boyesen, Satyarthi, Prem Rasal,  a desítka dalších...

Vlastními slovy:

"Ve volném čase se zabývám nezávislým cestováním, které považuji za způsob, jak si přirozeně rozšířit náhled na svět. Prožila jsem více než dva roky v Asii:  Mongolsku, Indii, na Srí Lance, v Thajsku, v Laosu, Kambodži a Malajsii. Další cesty mne vedly do Montany a kanadského pohraničí, severní Afriky, Maroka... V posledních letech jsem se také věnovala  plavbě na plachetnici po otevřeném moři se svým mužem. Pluli jsme přes Atlantik, Tyrhénské moře, na Madeiru, na Sardinii, Gibraltar, Capverdské ostrovy... Tyto zkušenosti z cest mi otevřely oči a naučily mne vážit si života a naší krásné země.

Ještě jedno osobní sdělení. Rok 1992 byl smutným rokem v mém životě. Bylo mi čtrnáct let a moje maminka trpěla rakovinou vaječníků, na kterou ve velkých  bolestech a oslabení zemřela. Částečnou vinu jsem tehdy svalovala i na klasickou medicínu, která zanedbala příznaky nemoci.

Pochopila jsem ale také, že nemoc začala mnohem dříve a měla hlubší příčiny, které nemohla západní medicína podchytit. Smutek ze ztráty milované bytosti a hledání vlastní cesty mne provázely většinu mého dospívání.

Kladla jsem si otázku: "Jak mohu pomoci a čím mohu sloužit, pro jakou službu jsem na tomto světě určena?" Nejprve mne to vedlo ke studiu medicíny. Na univerzitě jsem ale postupně pochopila, že západní medicína není to, co dnešním ženám pomůže. Hledala jsem dál.

Od roku 2001 se věnuji naplno Oshovým meditacím, Aktivaci Třetího oka a tantrajóze pro ženy - Mohendžodáru. Mohendžodáro pro mne znamená Dharmu - poslání. Každý z nás má svoji dharmu. Když máme svojí dharmu, účel života, milujeme ostatní a radujeme se z práce. A toto je mé poslání...

Třetí oko

Rozhovory a recenze

Titulní rozhovor v Meduňce 04/2020

Normální je být spokojený
Na rozhovor pro Meduňku jsme se s Monikou setkaly krátce před jejím odjezdem na Bali, kde organizovala šestitýdenní lektorský kurz s Ma Annadou Saritou. Sešly se na něm uznávané lektorky a terapeutky z celého světa. Podobných programů Monika Sičová absolvovala více a také jich už řadu organizovala. Na své cestě poznání s cílem pomáhat druhým, i když jinak než podle oficiální medicíny, kráčí stále dál a dál. Svůj život zasvětila tantra józe pro ženy a technikám Aktivaci Třetího Oka.

Rozhovor pro Novinky.cz

Monika Sičová pomáhá objevovat ženskost
Lékařka, cestovatelka, zakladatelka speciální tantrické jógy pro ženy v Česku, ale taky máma pětiletého Tomáška. Monika Sičová řadu let sbírala zkušenosti po světě, nakonec se usadila v Jihlavě a v blízkých Lažánkách učí ženy probudit svou ženskou energii a řešit fyzické i psychické problémy. Před adrenalinem a dobrodružstvím dává dnes přednost relaxaci v lázních.

Rozhovor pro MAITREU

Když stojíš na křižovatce, poslechni své srdce
S Monikou Sičovou, zakladatelkou cvičení Mohendžodára – tantra jógy pro ženy jsme se sešly u příležitosti jejich chystaných seminářů Vigian Bhairava Tantry v Maitrei. S nakladatelstvím Maitrea take spolupracuje na vydání knihy Mohendžodáro. Je to veselá, sympatická žena, se kterou vám povídání velmi rychle uteče.

Rozhovor v Meduňce 07/2019

Mohendžodáro a aktivace třetího oka
Horovo oko v Egyptě, Šivovo oko v Indii, Šiva Netra v tibetské tradici a na staroindických tabulkách z Mohendžodaro vyobrazeni komunikace Kněžky s vesmírným Vědomím - to jsou jen některé podoby třetího oka. Všechny vyspělé civilizace napříč tisíciletími používaly třetí oko, jenom v naši kulture se jedná o tabu, cosi přlliš mystického, dokonce prý nebezpečného nebo nepatřičného. Je to však ale pouze výsledek mysti­fikace a kolektivního potlačení.

Článek v časopisech Liecitel a Women

Získejte neomylnou intuici prostřednictvím probuzeného Třetího oka
Většina lidí musí prakticky dennodenně čelit následkům svých nesprávných rozhodnutí. Možná si také říkáte: „kdybych jen tenkrát udělal či neudělal to, či ono, byla by má současná situace mnohem lepší“. Jaké by to bylo, kdybyste měli neviditelného průvodce, který by vám vždy poradil, jak se správně zachovat? Možná to nevíte, ale tohoto průvodce si nosí každý z nás v sobě. Intuice, schopnost vycítit správné řešení, zvolit správnou cestu či dopředu rozeznat hrozící nebezpečí, je ukryta v orgánu uvnitř našeho mozku – epifýze.
Šišinka mozková, neboli epifýza, je už dlouho předmětem zkoumání vědců, a přesto toho o ní zatím mnoho nevíme. Zkusme se na ni tedy podívat svým vnitřním zrakem, probudit ji, zvědomit a zkusit ji hýčkat, aby jí u nás bylo dobře. Bohatě se nám za to odmění. V pražském kostele Sacré Coeur se nedávno uskutečnilo zajímavé setkání. Dvě lektorky, MUDr. Monika Sičová, zakladatelka školy Mohendžodáro, a Mahasatvaa Ma Ananda Sarita, zakladatelka Tantra Essence a učitelka tantry, která žila řadu let v komunitě Osho, provázely několik desítek lidí rituálem probuzení epifýzy a kundaliní aktivací pro vstup do vyššího vědomí a vysoké intuice.
 • Monika pravidelně vystupuje v médiích, v televizi i v rozhlase.
 • Rozhovory s ní najdete nejen v lifestylových časopisech, ale
  i v odborných magazínech.
 • Předává desítky let svých zkušeností s meditací, aktivací Třetího oka i ženskými tématy.
 • Pomáhá ve znovuobjevení našich přirozených schopností.
 • MUDr. Monika Sičová založila společně s Ing. Igorem Samotným hnutí Mohenždodáro před více
  než 18 lety.
 • TV Joj s námi natočila s námi 10dílný seriál o tantře a Mohendžodáru pro pořad Strepiny.
 • Jan Kraus pozval Igora Samotného do Uvolněte se prosím.
 • Český rozhlas Leonardo odvysílal reportáž o Tantrickém festivalu.
 • Tereza Tara natočila celovečerní film LET VINY, kde jsou záběry z kurzů Mohendžodáro, včetně rozhovoru s Monikou.
 • Šárka Rusnáková popsala na vlastní kůži prožitý víkend Mohendžodára pro časopis Yellow.
 • Monika publikovala ke stovce autorských článků pro časopisy Vitalita, Regena, Regenerace, Meduňka, Puls, Fit pro život, JógaDnes, Cosmopolitan (výběrová rubrika FFF - Femme Feminine Fatale).
 • Novinář Ivan Brezina udělal s Monikou rozhovor pro časopis Maxim.
 • Dále psala články na weby jako osud.cz, zivotni-energie.cz, esoterika.cz atd.
 • Reportáže z eventů  Aktivace Třetího oka jste mohli vidět v časopisech Regenerace, Meduňka, Kvalitní život,...

 • Titulní rozhovory poskytla časopisům Ona Dnes, Cosmopolitan, Meduňka, Kvalitní život, Blesk pro ženy nebo Novinky.cz, 

Třetí oko

Akční nabídka

Základní kurz Aktivace Třetího Oka

SLEVA 82 %

Online kurz Aktivace Třetího oka vždy na dosah

5480 Kč

980 Kč

36 Euro


3 měsíční kurz Aktivace Třetího oka


Speciální techniky vedoucí k aktivaci Třetího oka


Přístup do privátní online komunity - 15.000 účastníků


Doživotní přístup ke všem materiálům


21denní garance vrácení peněz


Dárky a bonusy v celkové hodnotě 6.970 KčV každé lekci specifická mp3 nahrávka - hudba k aktivaci Třetího oka


Videolekce, teorie a praxe


Krok za krokem, od jedné úrovně k další


Pracovní sešity, prezentace

Ano, chci si objednat kurz

Stisknutím tlačítka vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů podle zásad ochrany osobních údajů.
Počet obsazených míst93%
Třetí oko

Výhody

online kurzu

21 dní

Líbí se vám kurz? Sdílejte ho s přáteli na Facebooku.

 • Tajná skupina
  Facebooková skupina je uzavřená a současně krásně živá
 • Trvalý přístup
  Lekce, videa, techniky, živá vysílání - vrátit se k nim můžete kdykoliv
 • Sdílení
  Skupina podobně naladěných lidí, to je vždy velká a vzájemná podpora
 • Přístup 24/7
  Zkrátka kdykoliv. I přátelé z kurzu jsou online a podpoří vás - zrovna když to budete nejvíc potřebovat
 • Vlastní členská sence
  Pouze váš soukromý osobní přístup
 • Podpora koučů ve FB skupině - každý den, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce
Třetí oko

Meditační centrum Lažánky

fotogalerie

 • Naše Meditační centrum Lažánky funguje už od roku 2002. 
 • V chráněné krajinné oblasti Bílého Potoka.
 • Hostilo stovky kurzů a tisíce spokojených účastníků. 
Třetí oko

Akční nabídka

Základní kurz Aktivace Třetího Oka

SLEVA 82 %

Online kurz Aktivace Třetího oka vždy na dosah

5480 Kč

980 Kč

36 Euro


3 měsíční kurz Aktivace Třetího Oka


Speciální techniky vedoucí k aktivaci Třetího oka


Přístup do privátní online komunity - 15.000 účastníků


Doživotní přístup ke všem materiálům


21denní garance vrácení peněz


Dárky a bonusy v celkové hodnotě 6.970 KčV každé lekci specifická mp3 nahrávka - hudba k aktivaci Třetího oka


Videolekce, teorie a praxe


Krok za krokem, od jedné úrovně k další


Pracovní sešity, prezentace

Ano, chci si objednat kurz

Stisknutím tlačítka vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů podle zásad ochrany osobních údajů.
Počet obsazených míst93%
Třetí oko

Akční nabídka

Základní kurz Aktivace Třetího oka

Počet obsazených míst93%
Online kurz Aktivace Třetího oka vždy na dosah
 • Krok za krokem, od jedné úrovně k další
 • Přednášky, společné meditace a rituály
 • Výuková videa
 • Audionahrávky MP3
 • Prezentace
 • Pracovní sešity
 • Trvalý přístup ke všem online materiálům