symbol třetího oka

Titulní rozhovor pro Meduňku 07/2019

MUDr. Monika Sičová

Třetí oko

Celý rozhovor

Mohendžodáro a Aktivace Třetího Oka

Ve všech kulturách světa již od dávnověku bylo uctíváno třetí oko. Staré vyspělé civilizace jej využívaly k vzájemné komunikaci, vědění a čtení souvislostí přímo z energetického pole. I v dnešní době dokáže každý člověk tuto zapomenutou schopnost obnovit a pěstovat. Napojte se na mystické vědění pomocí cviků tantra jógy Mohendžodáro , některých Osho meditací a dalších praktik.

Ve všech kulturách světa již od dávnověku bylo uctíváno třetí oko.
Všechny vyspělé civilizace napříč tisíciletími používaly Třetí oko, jenom u nás se jedná o tabu, cosi příliš mystického, dokonce prý nebezpečného nebo nepatřičného.

Horovo oko v Egyptě, Šivovo oko v Indii, Šiva Netra v tibetské tradici a na staroindických tabulkách z Mohendžodaro vyobrazení komunikace Kněžky s vesmírným Vědomím – to jsou jen některé podoby třetího oka. Všechny vyspělé civilizace napříč tisíciletími používaly Třetí oko, jenom u nás se jedná o tabu, cosi příliš mystického, dokonce prý nebezpečného nebo nepatřičného. Ale to je pouze výsledek mystifikace a kolektivního potlačení. Naopak třetí oko a jeho schopnosti jsou stejnou součástí mozku a jeho schopností, stejně jako zrak, sluch, řeč, čich, kognitivní funkce a emoce. Musíme dát pouze trochu pozornosti a toto centrum cvičit a aktivovat zpět k životu. Stejně jako když od narození hluchý člověk dostane poprvé naslouchadlo, musí se postupně naučit význam slov a zvuků. Ale sluchové centrum má aktivní. Jedná se pouze o rozpomínání.  Děti mají toto centrum plně aktivní až do puberty, je to proto že, druhou funkcí šišinky je potlačování předčasné puberty, proto je toto centrum velmi aktivní u dětí. A proto děti, když jim dáme prostor „vidí „ a „ vědí „ .

Třetí oko znají i vědci

Vědci díky nálezům na fosilních lebkách vědí, že první obratlovci měli na temeni umístěno třetí vidoucí oko. Dodnes živoucím důkazem je Hatérie Novozélandská, která má vidoucí oko na temeni hlavy. Je to živá zkamenělina, to znamená že Hatérie žila na naší planetě před 200 miliony let a žije i dnes. Na Madagaskaru zase naopak žije Leguán, kterému se přezdívá tříoký leguán, protože na temeni, pod drobnou šupinkou, má taktéž třetí oko. Stejně tak i někteří žraloci, dokonce i naše ještěrky a žáby, mají naopak třetí oko vepředu na čele, pod šupinkou.   Postupným vývojem se u člověka toto oko ukrylo do lebky a proměnilo se ve vnitřní třetí oko, které z biologie známe pod názvem epifýza neboli šišinka. Skládá se ze stejných buňek jako původní oko,  je fotosenzitivní, řídí produkci melatoninu a náš vnitřní cyklus.  Anatomicky ji najdeme uprostřed mozku na pomyslné linii mezi ušima a středem čela, kde se setkává s šestou čakrou. Tedy hlouběji v mozku, než si většina lidí myslí.

Šestá prochází čelem zhruba prst nad linií obočí. Vyzařuje do aury směrem dopředu a je napojena na vnitřní energetický systém ve výšce hypofýzy. Barva rezonující se šestou čakrou je tmavě modrá nebo fialová a náleží jí vůně jasmínu. Podle tantry se v šesté čakře a v šestém energetickém těle muž a žena spojují ve velké harmonii. Stávají se téměř jedinou bytostí. Toto je součástí tantrických meditací. Když žijeme tuto čakru nevědomě, cítíme se letargičtí. Náš život připomíná loď bez kapitána, jejíž směr udávají vnější okolnosti. Tato čakra má totiž schopnost vycítění vlastní spirituální cesty, vlastní vize, vnitřní síly.

Dodnes živoucím důkazem je Hatérie Novozélandská, která má vidoucí oko na temeni hlavy.
rozvoj intuice
Podle tantry se v šesté čakře a v šestém energetickém těle muž a žena spojují ve velké harmonii.
slavný matematik Pythagoras používal k aktivaci třetího oka meditaci s rychlým točením očí

Aktivaci třetího oka prováděl i Pythagoras

Poznání Východu přineslo mnoho technik, jak s třetím okem pracovat. Avšak i mezi našimi předky najdeme mystiky, kteří o existenci vnitřního oka nepochybovali. Například slavný matematik Pythagoras používal k aktivaci třetího oka meditaci s rychlým točením očí, nebo speciální pohled do svíce, a tyto metodu v Řecku zařadil i do svého vyučování ve své Mystické škole. Karlu IV. zase k aktivaci duchovních schopností sloužila svatováclavská koruna s přesnou konfigurací pečlivě zvolených drahokamů. Karel IV. vládl podle intuice a vyššího vedení.

Proč je dobré mít třetí oko otevřené?

Ačkoli nefunguje takovým způsobem, jak jsme zvyklí, třetí oko není slepé. Je přirozenou součástí našeho mozku, našeho já, ale nikdo nás ho nenaučil používat. Když si ho nebudeme všímat, bude dál ležet ladem. Jakmile mu ale začneme věnovat pozornost, okamžitě oživne a vy se postupně stanete pozorovatelem všech svých myšlenek a emocí. Běžně se nám totiž stává, že se se svými myšlenkami ztotožňujeme, myslíme si, že my jsme naše myšlenky. Ale to je veliký omyl.

Ve skutečnosti, především pro ženy, je velmi snadné meditovat do třetího oka. Okamžitě se odpojíte od myšlenek i emocí. Pro ženy je vhodnější učit se nejprve meditace do třetího oka, a teprve daleko později meditace do prázdného prostoru. U mužů je tomu právě naopak.

Zkuste být chvíli ve třetím oku a dokážete se lehce oddělit od myšlenek. Proto se také třetímu oku říká oko moudrosti – pradžnáčakša. Oddělením od myšlenek získáte vhled, stanete se více intuitivní, vnímaví, moudří a vědomí. Abychom toho docílili, můžeme využít techniky, které toto centrum jemně oživují a rozvíjí.

Pro ženy je vhodnější učit se nejprve meditace do třetího oka, a teprve daleko později meditace do prázdného prostoru.

Líbí se vám článek? Sdílejte ho s přáteli na Facebooku.

karma
Touto jemnou aktivací získáte silné intuitivní schopnosti, ale zvětší se i vaše geniální kapacita, tedy schopnost čerpat z informací mimo mozek.

Touto jemnou aktivací získáte silné intuitivní schopnosti, ale zvětší se i vaše geniální kapacita, tedy schopnost čerpat z informací mimo mozek- mimo šedou kůru mozkovou.  O této schopnosti svorně hovořili jak Albert Einstein, tak Nicola Tesla, ale i třeba John Lennon skládal hudbu z intuice a především během lucidního snění.

Dále postupnou praxí získáme silnou schopnost intuice a ochrany.  To je i původní význam třetího oka. Je napojené na nejstarší část mozku, na plazí mozek, který nás chrání před nebezpečím. Bylo to doloženo právě u Hatérie. Když jí vědci její třetí oko odstranili, okamžitě zahynula, stala se kořistí. Běžně se Hatérie dožívá stovky let. Třetí oko umí totiž číst přímo z energetického pole. Nacítí predátora a pošle varovný signál a Hatérie uteče. To stejné se děje u nás. Třetí oko pošle bud vizuální signál do vizuálního kortexu a my jej uvidíme, nebo signál do břicha ( silné pocity v břiše ), nebo to prostě víme bez vědění. Důležité je také se naučit tyto signály správně dekódovat.

Tantrická jóga Mohendžodáro

Sestava cviků a meditací Mohendžodáro je určena výhradně pro ženy. Pochází ze starodávné indické tradice, z Harrapské tantrické civilizace, kde byla ženám předávána jako tajná nauka.  Druhá pozice tantrajógy pro ženy se jmenuje Vnitřní zrak. Ásana neuvěřitelně účinně rozvíjí intuici, šestou čakru a energii v okolí hlavy.

Naučím vás vynikající přípravné cvičení, které vám později pomůže s druhou ásanou pracovat. Abychom vyvedli energii vzhůru do třetího oka, musíme se trochu snažit. Jedná se o to, probudit sexuální energii a vytáhnout ji proti působení gravitace vzhůru. Jakmile tato energie dosáhne třetího oka, začne se jí napájet, pomalu se otevírat, oživovat.

Co je naopak důležité v Mohendžodáru je to, že postupujeme postupně ve třech krocích. Nejprve aktivujeme dělohu, ženské centrum síly a uzemnění. Teprve potom vedeme tuto energii do srdce, kde se hrubá a silná sexuální energie zjemní a kultivuje. Teprve potom vedeme energii do Třetího oka, do šesté čakry. Pro ženy jsou tato centra velmi snadno aktivovatelná, protože se jedná o ženské positivní poly, druhá, čtvrtá a šestá čakra.

monika sicova intuice
Naučím vás vynikající přípravné cvičení, které vám později pomůže s druhou ásanou pracovat.
monika sicova rozvoj intuice 2
Počkáme, až se energie v pánvi nahromadí, cvičíme dynamiku pánevního dna přibližně deset minut..

Praktické provedení přípravného cvičení Mohendžodáro

Postavíme se do pozice jezdkyně, nohy na vzdálenost ramen, záda srovnaná, jednotlivé čakry pěkně nad sebou. Provedeme dynamiku pánevního dna. Počkáme, až se energie v pánvi nahromadí, cvičíme dynamiku pánevního dna přibližně deset minut. To znamená s nádechem zatáhnene a aktivujeme pánevní pumpu a s výdechem povolíme a uvolníme. S nádechem podsadíme pánev a s výdechem přetočíme dozadu.  Potom se nadechneme nosem a obrátíme ruce do obrácené pozice třetího oka. Ruce jsou přetočeny před čelem, dlaně spojeny k sobě, prsty směřují směrem dolů, malíkové hrany se dotýkají centra čela. Jazyk se dotýká patra, přivřené oči se dívají směrem do středu čela, mírně vzhůru. Zatlačíme silně dlaně proti sobě a dýcháme do třetího oka tak, že se nadechujeme z pánve a vydechujeme do šesté čakry. Výdech je intenzivní a vědomý. Stále zvětšujeme tlak do rukou, až jsou ruce a celé tělo napjaté. Vydržíme dýchat v této pozici zhruba pět minut. Neměly bychom nikdy povolovat tlak během cvičení, naopak tlak by měl neustále narůstat. Pánevní dno zůstává během celého cvičení uzavřené, nebo malinko pulzuje. Nemělo by být otevřené nebo uvolněné.

Se závěrečným výdechem uvolníme pánevní dno, uvolníme ruce do pozice na kolena a uvolněně dýcháme a prociťujeme. Máme zavřené oči a zůstaneme v meditaci. Pouze pozorujeme oblast třetího oka, vnímáme, prociťujeme. Nehledáme žádné větší zážitky, naopak přesně a poctivě vnímáme to, co se v nás děje. V meditaci vydržíme dalších deset minut. Nebo si můžeme položit spojené ruce na temeno hlavy.

Toto je nejlepší přípravné cvičení na druhou asánu Mohendžodára. Můžete jej cvičit dvacet jedna dní za sebou, vždy ráno, dohromady dvacet pět minut. Cvičte poctivě každý den a pozorujte, jak vaše vědomí narůstá, jak se mění vaše cítění a prožívání. Potom přijde okamžik, kdy některé věci budete prostě vědět, intuitivní rozuzlení  životních situací, schopnost intuitivně tvořit, silnější vize a také nadšení do života.

kurz v Lažánkách
Cvičte poctivě každý den a pozorujte, jak vaše vědomí narůstá, jak se mění vaše cítění a prožívání.
monika sicova rozvoj intuice 3
Shiva Netra (oči Šivovy) pracuje s plamenem svíčky a má dvě části, které se třikrát opakují.
Nepozorujete přímo plamen, ale pouze špičku plamene. Dech je uvolněný.

Meditace Shiva Netra

Shiva Netra (oči Šivovy) pracuje s plamenem svíčky a má dvě části, které se třikrát opakují. První část trvá 10 minut. Seďte absolutně klidně a pozorujte světlo svíčky s lehkým a nezaostřeným pohledem.  Druhá část trvá dalších 10 minut. Zavřete oči a kolébejte se ze strany na stranu. Buďte pomalí a jemní.

Důležité praktické poznámky ke správnému provedení.

Aby Svina Netra opravdu fungovala je třeba dodržovat tato pravidla.

 • Svíčka by měla být tenká pouze 1 cm, jen tak chytne plamen rytmus hudby.
 • Svíčka by měla být pět centimetrů nad úrovní očí, měli byste se do ní dívat mírně nahoru.
 • Svíčka je ve vzdálenosti 15- 30 centimetrů od čela. Nepozorujete přímo plamen, ale pouze špičku plamene. Dech je uvolněný.
 • Mysl je klidná. Jazyk se opírá lehce o patro ( tím se aktivuje šišinka) . Nejlepší hudba je 423 Hz, nebo meditace Gourishankar, nebo ticho.  V klidné fázi pouze jemně pozorujte dech, nebo si můžete intuitivně kreslit. V klidové fázi Vám začnou přicházet vizuální obrazy, poselství a odpovědi. Nestane se to většinou hned, je potřeba praktikovat zhruba měsíc. Praktikujte bez očekávání, netlačte na sebe,  naopak se úplně zrelaxujte, nemějte na sebe žádný tlak na výkon.

Aktivační technika Třetího Oka Mohendžodáro

Každý den ráno je potřeba otevřít kapacitu třetího oka. Doslova nastartovat na celý den. V klidu ležíme na zádech. Zavřeme oči a přetočíme pohled do středu čela, dva centimetry nad kořen nosu. Klidně dýcháme a vnímáme. Naše mysl je uvolněná, nemáme žádné myšlenky. Praktikujeme opravdu každý den bez očekávání výsledků. Ráno okamžitě po probuzení, přesně v tom okamžiku, kdy procitneme.

Jakmile se proberete ze spánku, provádějte tuto meditaci deset minut. Udělejte to jako první věc, ještě než vstanete z postele. Jste mnohem a mnohem více vnímaví těsně po probuzení, v tomto okamžiku můžete proniknout do svého nejhlubšího nitra a technika bude mít nejlepší možné účinky. Celá příroda kolem vás se probouzí, to je obrovský příliv probouzející se energie. Nejvíce je jí za úsvitu, když vychází slunce. Naskočte na tuto vlnu vzestupných energií. Pouze ležte klidně, mějte zavřené oči a buďte ponoření svou laskavou pozorností do oblasti třetího oka. Jakmile vás začnou vyrušovat myšlenky, vstaňte a jděte po své práci. K technice se spontánně vracejte po celý den, kdykoliv máte chvilku klidu. Někdo je schopný okamžitě meditovat hodinu a déle, jiný člověk pouze tři minuty a méně. Respektujte sami sebe a jděte pouze se svou kapacitou.

Praktikujte také těsně před usnutím. Večer si v klidu lehněte, a jakmile začnete cítit, že přichází spánek, že jste někde na půli cesty mezi bděním a snem, začněte meditovat do svého třetího oka. Je vhodné, když rovnou také usnete. Technika sestoupí do podvědomí a bude ve vlnách probíhat po celou noc. Budou se Vám zdát věštecké sny pomocí symbolů. Snadněji vstoupíte do lucidního snění.

rozvoj intuice techniky
Každý den ráno je potřeba otevřít kapacitu třetího oka. Doslova nastartovat na celý den.
Odpočinek
Jste mnohem a mnohem více vnímaví těsně po probuzení, v tomto okamžiku můžete proniknout do svého nejhlubšího nitra a technika bude mít nejlepší možné účinky.
Melatonin je však také hormonem hluboké relaxace a uzdravování organismu a ladí nás na jemnější a subtilnější energie vyššího vědomí.
monika sicova rozvoj intuice 6
Na pokročilých školách Mohendžodáro se věnujeme také Pobytu ve Tmě.

Pobyt ve tmě

Všechny spirituální tradice využívaly potenciál tmy, jako nejúčinnější nástroj pro vnitřní Osvícení. Pobyt ve tmě vypne všechna hlavní běžně používaná mozková centra, zvýší se naopak vnitřní percepce. Temnota aktivuje nejhlubší centra v mozku, hypothalamus a hypofýzu a zapojí se také neuro-endokrinní systém.

První tři dny se vylučuje extrémní množství melatoninu. Jsme spaví a dospáváme resty. Melatonin je však také hormonem hluboké relaxace a uzdravování organismu a ladí nás na jemnější a subtilnější energie vyššího vědomí. Třetí den je melatoninu tolik, že se začne přeměňovat na pinolin. Člověk má jednou jasné vize a živé sny. Normálně je pinolin v krvi v tomto množství pouze, když jsme v děloze. Od šestého dne v temnotě začne produkce DMT, která otevírá transcendentální prožitky.

DMT se také vylučuje v extrémním množství během smrti, proto lidé, kteří se vrátí z klinické smrti, popisují spojení s Vesmírem, Univerzální Láskou a cestování časem a prostorem mimo tělo. Je to proto, že se totálně aktivovala šišinka mozková/ třetí oko. V okamžiku smrti doslova vstupuje naše spirituální tělo bránou DMT a šišinkou do bezčasové dimenze. Proto lidé, kteří prožili klinickou smrt, jsou již duchovní a nikdy se nevrátí k přímému materialismu.

Ideální doba pobytu ve tmě je devět až čtrnáct dní. Na začátek doporučuji pouze zkušební tři dny. Za půl roku si udělejte devítidenní pobyt a v dalším roce ho protáhněte na čtrnáct dní. Důležité je již umět meditovat, jinak běžná mysl efekt pobytu v temnotě zcela zhatí. Na pokročilých školách Mohendžodáro se věnujeme také Pobytu ve Tmě.

Melatonin- Neuro hormon věčného mládí

Zcela běžně naše šišinka vápenatí, je to proto že je velmi náchylná na toxíny z prostředí. Staří lidé mají až 80 procent šišinky zvápenatělé, proto také špatně spí, mají deprese a málo životní energie. Jako jediná mozková struktura neleží totiž za hematoencefalickou bariérou, která účinně chrání mozek. Naopak šišinka má druhý největší krevní oběh, hned po ledvinách. Je totiž extrémně důležitá, potřebuje komunikovat s tělem okamžitě. V noci mezi jednou a třetí produkuje obrovské množtsví melatoninu, melatoninovou koupel. Ta je omlazující  a uzdravující. Dnes je dokázáno vědecky, že opravuje poškozené DNA. Jinak člověk stárne rychle a degeneruje rychleji a dříve umíra. Dále ráno, hned po probuzení,  se veškerý Melatonin promění na Serotonin, hormon absolutního štěstí. Ve skutečnosti jsme naprogramováni tak, abychom se cítili bezvýhradně šťastní. Pokud se vám to v životě neděje, probouzíte se bez nálady a bez energie,  máte málo Melatoninu v noci a tím pádem málo Serotoninu po probuzení. Můžete to opravit tak, že budete spát v absolutní tmě ( i drobné světlo škodí), ráno se budete dívat do slunce ( sungazing) a budete cvičit dýchání Mohendžodáro. Večer pozorujte západ slunce. Přes den nenoste tmavé brýle. Šišinka je přes Nucleus Suprachiasmaticus napojená na sluneční svit.

monika sicova rozvoj intuice 5
Ráno, hned po probuzení,  se veškerý Melatonin promění na Serotonin, hormon absolutního štěstí.
ametyst
Ametyst je energetický zářič a vyzařuje frekvenci šesté čakry.

Drahé kameny účinek zesílí

Ametyst je kámen třetího oka, branou ke vnímání jemnohmotných energií a duchovních světů. Křišťály ametystu mají obvykle šest hran a jsou fialové. Ametyst je energetický zářič a vyzařuje frekvenci šesté čakry. Nejsilnější je neopracovaný ametyst, ametystová drúza má obrovskou ochrannou sílu a vibraci. Přikládejte jej na třetí oko během meditací. Posvátné kněžky v antickém Řecku jej nosily v čelence diadému, faraoni Starověkého Egypta v čelence Ureus s posvátnou kobrou jako symbolem aktivované Kundalini energie.

Chraňte si svou šišinku

Epifýza, tedy šišinka mozková má za úkol co nejrychleji reagovat a vyplavovat hormony do těla. Z tohoto důvodu postrádá ochranu mozkové bariéry. Je proto náchylná na všechny jedy v krevním oběhu a má sklony kalcifikovat a zanášet se fluorem, chlorem a dalšími částečkami. Jak stárneme, toto centrum postupně ochabuje a vápenatí. Jak udržet šišinku v co nejlepší kondici?

 • Používejte vodní nanofiltry.
 • Jezte biopotraviny, vyhnete se tak hormonálním disruptorům, které vnitřní žlázy doslova sžírají.
 • Na detoxikaci používejte zelené řasy chlorellu a spirulinu.
 • Sluneční brýle nechte doma – šišinka potřebuje přímé sluneční světlo.
 • Vyhněte se elektrosmogu, hlavně domácí WIFI,  šišinka kvůli němu rychleji vápenatí. Piezokrystaly v šišince totiž vibrují na stejné frekvenci jako Wifi.
 • Modré světlo na večer deaktivuje šišinku a vyplavování melatoninu. Vypínejte počítač, mobil i televizi před devátou. Nedívejte se na televizi večer. Televize je spolehlivý deaktivátor.
 • Spěte v absolutní tmě a tichu.
 • Odstraňte z těla chronickou zátěž rtutí (amalgamové plomby však nechte odvrtat pouze bezpečným způsobem podle protokolu IAOMT)
 • Doplňujte vitamín D, jeho nedostatek vede ke kalcifikaci šišinky.
 • Esenciální olej na podporu třetího oka je kadidlo. Používejte navečer v aromalampě.
 • Vyhněte se zubním pastám s fluorem, jsou toxické pro šišinku a dnes je dokázáno, že fluor nechrání před zubním kazem, naopak je neurotoxický
 • Cvičte tantra jógu Mohendžodáro – pánevní pumpu a  ásanu Vnitřní zrak. Tím každý den dodáte šišince dostatek životní energie. Později stačí i pět minut denně.
 • Každé ráno aktivujte šišinku pomocí dechové relaxační meditace, stejně tak těsně před usnutím
 • Jednou týdně provádějte meditaci Šiva Netra
soustředění na solární čakru
Sluneční brýle nechte doma – šišinka potřebuje přímé sluneční světlo.
meditace
Každé ráno aktivujte šišinku pomocí dechové relaxační meditace, stejně tak těsně před usnutím.

Líbí se vám článek? Sdílejte ho s přáteli na Facebooku.

čakry
Techniky z tohoto článku jsou vhodné pro každého, jsou to začátečnické techniky, které Vám pomůžou s prvními samostatnými krůčky k Aktivaci Třetího oka. 

Je velice snadné bezpečně probudit aktivitu třetího oka. Právě tím, že pracujete skrze vlastní energii. Nikdo za Vás nic z venku neaktivuje. Pro ženy je důležité důkladně aktivovat nejprve dělohu dynamikou pánevního dna a srdce a potom tuto energii vyvést do Třetího oka. Potom je žena uzemněná, není příliš ulítlá nebo esoterická. Asana Vnitřní Zrak Mohendžodáro hovoří právě o dvou protipolech žena Kněžka vs. Čarodejnice. Techniky z tohoto článku jsou vhodné pro každého, jsou to začátečnické techniky, které Vám pomůžou s prvními samostatnými krůčky k Aktivaci Třetího oka.  Toto jsou samozřejmě první krůčky, důkladnější postupy najdete v knize nebo na našem kursu Mohendžodáro. Pomocí článku nejde zdaleka předat vše.

Během 3 měsíčního kurzu Aktivace Třetího Oka se naučíte:

 • Aktivovat svou intuici
  a vnímat svůj vnitřní hlas a dělat správná rozhodnutí
 • Jak žít bez pochybností
  a bez nerozhodnosti
 • Chápat základní pojmy mimosmyslového vnímání
  jakými jsou inspirace, vnuknutí a intuice
 • Zlepšit svou intuici správnou výživou
  a používat vybrané potraviny, nápoje a doplňky stravy k nastartování schopnosti intuice, podpoře zdraví epifýzy mozkové (Třetího oka)
 • Rozumět, jak intuice funguje na energetické a fyziologické úrovni
  a také jak fungují čakry a endokrinní systém.
 • Poznat otevřené Třetí oko
  a čtyři znaky, které vám to prozradí
 • Osvědčené a účinné techniky
  na aktivaci Třetího oka