Solfeggio: tajemné zvukové frekvence, které pomáhají otevřít Třetí oko

MUDr. Monika Sičová

spiritualita
Energie, která proudí našimi čakrami má určité frekvence, které by spolu měly ladit.

Líbí se vám článek? Sdílejte ho s přáteli na Facebooku.

Autorka: MUDr. Monika Sičová

Výzkumy moderní fyziky potvrzují skutečnost, že celý vesmír, viditelný i neviditelný, se skládá nikoli z pevné hmoty, ale z harmonických vibrací, jejichž frekvence rozhoduje o tom, zdali se vibrace stane hmotou či energií. Ačkoli to některým materialisticky založeným lidem může připadat jen těžko pochopitelné, pevná hmota kolem nás ve skutečnosti neexistuje. Vše od nejmenších atomů až po vzdálené galaxie je tvořeno energií vibrujících kvantových superstrun, které hrají nekonečně krásnou symfonii sfér.

Naše tělo není výjimkou – energie, která proudí našimi čakrami má určité frekvence, které by spolu měly ladit. Pokud chcete zvýšit energii svého Třetího oka, které sídlí v šesté, Ádžňá čakře, je vhodné do vašich meditací zařadit hudbu obsahující tóny určitých frekvencí, které posilují a harmonizují jednotlivé čakry včetně čakry Třetího oka. Tento postup je znám pod pojmem frekvenční meditace.

Třetí oko

Frekvenční meditace: co to je a k čemu je dobrá?

Aby vše ve vašem fyzickém i duchovním těle fungovalo jak má, je potřeba, aby všechny čakry vašeho těla tvořily dokonalý souzvuk. Bohužel, stres a ostatní civilizační faktory způsobují, že se frekvence jednotlivých čaker časem odchylují od stavu dokonalé harmonie, což způsobuje fyzické i psychické potíže a brání účinnému využití potenciálu vašeho Třetího oka. Vaše tělo zkrátka zní jako rozladěná kytara.

Frekvenční meditace umožní naladit vaše čakry zpět na správnou frekvenci, takže opět společně vytvoří dokonalý akord. Využívají přitom obecně známý jev, který umožňuje frekvencím vzájemně se synchronizovat – pokud otevřete během meditace své čakry a necháte na ně působit tón o určité frekvenci, časem se frekvence čakry naladí na frekvenci tónu. K ladění vašich vnitřních frekvencí slouží speciální typy zvuků, jako jsou například tóny stupnice Solfeggio nebo binaurální rytmy.

Co je to stupnice Solfeggio? Jak dokáže synchronizovat vaši vnitřní energii?

Frekvence Solfeggio jsou tóny devítitónové stupnice, která je známá již tisíce let. Prastaré národy tyto tóny používaly při svých magických rituálech a navazovaly jejich prostřednictvím spojení s vyššími světy a formami vědomí.

Například u vnitřních prostor staroegyptských pyramid a jiných posvátných objektů bylo zjištěno, že s těmito frekvencemi dokonale rezonují, je tedy vysoce pravděpodobné, že byly úmyslně vystavěny tak, aby jejich geometrie zesilovala jejich magický účinek. Znalosti účinků, které mají tyto posvátné tóny na lidský organismus byly předávány i během středověku, kdy se staly součástí nadpozemsky krásných gregoriánských chorálů.

"Frekvenční meditace umožní naladit vaše čakry zpět na správnou frekvenci."

frekvence
Frekvenční meditace umožní naladit vaše čakry zpět na správnou frekvenci, takže opět společně vytvoří dokonalý akord.
Cymatická meditace Moniky Sičové
Frekvence Solfeggio jsou tóny devítitónové stupnice, která je známá již tisíce let.
harmonie
Stupnice Solfeggio obsahuje šest hlavních a tři doplňkové tóny, které dokážou udržet vaše fyzické i duchovní tělo v dokonalé harmonii
klid
Harmonizace působí radost ze života, vitalitu, schopnost prosadit se a umožňuje realizaci vašich cílů.
harmonie
Pokud během meditace budete poslouchat tón o této frekvenci, bude působit přímo na vaše Třetí oko a nabíjet jej energií.

Jaké účinky mají tóny Solfeggio stupnice?

Stupnice Solfeggio obsahuje šest hlavních a tři doplňkové tóny, které dokážou udržet vaše fyzické i duchovní tělo v dokonalé harmonii a naladit vaše čakry na odpovídající frekvence, díky čemuž bude moci vaše vnitřní energie kolovat bez překážek:

 • 174 Hz. Tón o této frekvenci vám pomůže snížit pocit bolesti a obnovit poškozenou auru. Pokud trpíte problémy se zády, nohami či chodidly, popřípadě máte časté migrény, tato frekvence vám od těchto problémů pomůže.
 • 396 Hz. Tato frekvence pomáhá harmonizovat první, kořenovou čakru zvanou Muladhára, která spojuje tělo s Matkou Zemí. Tento tón vám také pomůže zbavit se strachu, pocitu viny a dosáhnout vašich cílů.
 • 417 Hz. Meditace při tomto zvuku umožňuje harmonizaci druhé, sakrální čakry, zvané Svádhišthána. Podporuje také odstraňovat emocionální bloky, pocity traumatu a zlepšovat váš intimní život.
 • 432 Hz. Tento zvuk ovlivňuje a harmonizuje třetí, solární čakru zvanou Manipura. Její harmonizace působí radost ze života, vitalitu, schopnost prosadit se a umožňuje realizaci vašich cílů.
 • 528 Hz. Poslech tohoto tónu umožňuje opravovat lidskou DNA poškozenou civilizačními vlivy. Dokáže pomoci při léčení nemocí a chorob, proto se jí často říká "léčivá nota" nebo frekvence lásky. Tato frekvence zajišťuje odstranění veškerých toxinů a negativních vibrací, navozuje lásku, důvěru, harmonizuje a čistí srdeční čakru i čakru solar plexu.
 • 639 Hz. Tento kmitočet je spojen se srdeční čakrou zvanou Anáhata, která tvoří střed čakrového systému, v němž se spojují tři spodní čakry, založené spíše fyzicky a emočně, se třemi horními, zaměřujícími se na duchovnější aspekty naší existence.
 • 741 Hz. Poslech tohoto Solfeggio tónu působí na vaši krční čakru, Višuddhu, která ovlivňuje vaši schopnost vyjadřovat se a naslouchat. Harmonizace této čakry vám přinese zlepšení vyjadřovacích schopností a také mezilidských vztahů.
 • 852 Hz. Tato frekvence je spojena s šestou čakrou, čakrou Třetího oka zvanou Ádžňá. Posiluje vaši intuici a umožňuje vám spojení s vyššími rovinami existence. Pokud během meditace budete poslouchat tón o této frekvenci, bude působit přímo na vaše Třetí oko a nabíjet jej energií. Zesiluje účinky meditace a způsobuje rychlejší otevření Třetího oka.
 • 963 Hz. Tato Solfeggio frekvence pomáhá probudit vaši intuici a harmonizovat sedmou, korunní čakru zvanou Sahasrára. Tato čakra je přímo spojena s vyššími světy a nachází se na vrcholu hlavy. Harmonizace této čakry vám pomůže dokonale se propojit se svým vnitřním já a dosáhnout transcendentálního stavu.
Třetí oko

Probuďte své Třetí oko pomocí binaurálních rytmů

Další metodou, která nám může pomoci k otevření Třetího oka pomocí zvukových vibrací, jsou takzvané binaurální rytmy. Jde o vibrace o určité frekvenci, která se liší pro každé ucho zvlášť. Pro jejich poslech je proto nezbytné mít během vaší meditace nasazená kvalitní sluchátka.

Poslech binaurálních rytmů má schopnost ovlivnit fungování různých částí vašeho mozku. Protože Třetí oko je spojeno s epifýzou – šišinkou mozkovou, můžete napomoci jeho otevření tím, že budete během meditace poslouchat binaurální rytmy, které ovlivňují tuto část mozku.

Jak binaurální rytmy fungují a jaké jsou jejich účinky?

Jelikož zpracováváte každým uchem jinou frekvenci, váš mozek se s tím vyrovnává po svém – jednotlivé frekvence od sebe odečte a vnímá pouze jejich rozdíl. Představte si, že v jednom uchu posloucháte zvuk o kmitočtu 100 hertzů, zatímco v tom druhém slyšíte tón o kmitočtu 108 hertzů. Váš mozek nedokáže tyto dvě frekvence zpracovat naráz, vnímá tedy pouze jejich rozdíl, což je 8 hertzů. Tomuto rytmu se posléze také přizpůsobí frekvence vašich mozkových vln, což vás dokáže snadno uvést do stavu jako při meditaci.

Můžete tak jednoduše změnit frekvenci vašich mozkových vln například do stavu Alfa či Théta, jenom pomocí poslechu binaurálních rytmů. Tento způsob synchronizace mozkových vln ale funguje pouze tehdy, pokud rozdíl frekvencí obou tónů nepřesahuje 30 hertzů a zároveň jejich vlastní frekvence není vyšší než 1000 hertzů.

rozvoj intuice techniky
Poslech binaurálních rytmů má schopnost ovlivnit fungování různých částí vašeho mozku.
Aktivace třetího oka, jak dlouho trvá
Můžete tak jednoduše změnit frekvenci vašich mozkových vln například do stavu Alfa či Théta, jenom pomocí poslechu binaurálních rytmů.
Jak na meditaci
Při poslechu binaurálních rytmů byste se měli soustředit na hluboké dýchání, a vizualizaci jasného světla
frekvence
Podle frekvence se vlny dělí na skupiny alfa, beta, gama, delta a théta.
energie
Při těchto frekvencích se váš mozek regeneruje, je schopen se napojit na kolektivní vědomí vesmíru a čerpat z něj informace.

Líbí se vám článek? Sdílejte ho s přáteli na Facebooku.

Jak můžete binaurální rytmy využít k otevření Třetího oka?

S aktivací Třetího oka vám pomohou frekvence mozkových vln delta, théta a gama. Pokud se vám podaří synchronizovat vaše mozkové vlny s některou z těchto frekvencí, probuzení vašeho Třetího oka to výrazně usnadní. Při poslechu binaurálních rytmů byste se měli soustředit na hluboké dýchání, a vizualizaci jasného světla, které sestupuje do vaší čakry Třetího oka a odplavuje všechny negativní myšlenky a energie.

Mozkové vlny delta, théta a gama a jejich vliv na probuzení Třetího oka

Elektrické impulzy v našem mozku, které přenášejí veškeré informace mezi neurony, vytvářejí mozkové vlny na určité frekvenci, které můžeme měřit pomocí EEG. Podle frekvence se vlny dělí na skupiny alfa, beta, gama, delta a théta. Pro účely snazšího probuzení Třetího oka bychom se měli soustředit zejména na frekvence delta, théta a gama.

Zatímco mozkové frekvence beta o kmitočtu 12 až 30 Hz zažíváme během běžného bdělého stavu, frekvence alfa jsou pomalejší, 8 – 12 Hz, a mají schopnost navozovat vysoce uvolněné stavy vědomí. Stav alfa zažíváme během běžných meditací.

Pro otevření Třetího oka jsou podstatné frekvence théta na úrovni 4 – 7 Hz. Tyto vlny jsou pomalejší než ve stavu beta a aktivují se během hluboké meditace, spánku nebo lucidního snění. Ve stavu théta je mozek schopen napojit se na hluboké podvědomí, v němž se vaše mysl může propojit se světy na vyšších úrovních vibrace, dokážete aktivovat svou intuici a mnohem účinněji aktivovat vaši čakru Třetího oka, zejména pokud se do stavu théta dostanete během meditace.

Pro posílení vašeho Třetího oka jsou užitečné také nejpomalejší frekvence delta, které vibrují na kmitočtu 0,5 – 4 Hz. Při těchto frekvencích se váš mozek regeneruje, je schopen se napojit na kolektivní vědomí vesmíru a čerpat z něj informace.

Opakem nejpomalejších vln delta jsou vlny gama o frekvenci 25 – 100 Hz. Je to nejrychlejší kmitočet, na jakém může mozek fungovat. Na této frekvenci vibrují mozkové vlny lidí, jejichž Třetí oko je probuzené. Ve stavu gama dochází k neuvěřitelně efektivnímu a rychlému zpracování informací a k aktivaci mimosmyslových schopností.

"Pro účely snazšího probuzení Třetího oka bychom se měli soustředit zejména na frekvence delta, théta a gama."

Třetí oko

Jak najít cestu k otevření Třetího oka?

MUDr. Monika Sičová otevírá nový 3měsíční online kurz Aktivace Třetího Oka. V něm kromě účinných starodávných technik k posílení šesté čakry pracuje systematicky i se Solfeggio frekvencí a jejich plným opravdovým potenciálem.

Otevření Třetího oka před vámi otevře zcela nový svět – přivede vás do stavu, který v sobě spojuje osvícení, vhled a moudrost. Je to zkušenost, která vám skutečně změní život a může zásadně změnit běh vašeho života k lepšímu. Frekvenční meditace s pomocí stupnice Solfeggio nebo binaurálních rytmů vám pomohou tohoto cíle dosáhnout.

"Je to zkušenost, která vám skutečně změní život a může zásadně změnit běh vašeho života k lepšímu."

Aktivace třetího oka
Otevření Třetího oka před vámi otevře zcela nový svět – přivede vás do stavu, který v sobě spojuje osvícení, vhled a moudrost.

Líbí se vám článek? Sdílejte ho s přáteli na Facebooku.

Během kurzu se naučíte

 • Aktivovat svou intuici
  a vnímat svůj vnitřní hlas a dělat správná rozhodnutí
 • Jak žít bez pochybností
  a bez nerozhodnosti
 • Chápat základní pojmy mimosmyslového vnímání
  jakými jsou inspirace, vnuknutí a intuice
 • Zlepšit svou intuici správnou výživou
  a používat vybrané potraviny, nápoje a doplňky stravy k nastartování schopnosti intuice, podpoře zdraví epifýzy mozkové (Třetího oka)
 • Rozumět, jak intuice funguje na energetické a fyziologické úrovni
  a také jak fungují čakry a endokrinní systém v jasnovidectví
 • Poznat otevřené Třetí oko
  a čtyři znaky, které vám to prozradí
 • Osvědčené a účinné techniky
  na aktivaci Třetího oka

Kurzem získáte

 • Krok za krokem, od jedné úrovně k další
 • Přednášky, společné meditace a rituály
 • Výuková videa
 • Audionahrávky MP3
 • Prezentace
 • Pracovní sešity
 • Trvalý přístup ke všem online materiálům
Aktivace Třetího oka: rozvíjení intuice

Základní kurz Aktivace Třetího oka pouze dnes se slevou 82 %

Počet obsazených míst93%

Monika v médiích

Monika pravidelně vystupuje v médiích, v televizi i v rozhlase. Rozhovory s ní najdete nejen v magazínech, ale i v odborných časopisech...

Co říkají účastníci kurzů?

Katarína Krajčovičová Šajbanová
Monika mi zmenila život. Nasla jsem úplne nový rozmer svojho ja! Každý člověk je ako kniha, píše svoj príbeh o živote, radosti, bolesti, spiritualite. Som vďačná, že som sa stala lektorkou, a tak môžem vytvárať podobné takéto príležitosti aj u nás na Slovensku. Katka
Katarína Krajčovičová Šajbanováprávnička a spisovatelka, facebook.com/ksajbanova