Osvoboďte moc Třetího oka

pomocí cymatické meditace

MUDr. Monika Sičová

Třetí oko

2 verze článku

Zde naleznete 2 verze článku.

Krátkou (2 minuty čtení)

a plnou verzi (8 minut čtení) - níže.

Články na toto téma vyšly také v časopise Kvalitní život a jiná verze článku v časopise Meduňka
a v časopise Regenerace.

(autorka článků: MUDr. Monika Sičová) 

Líbí se vám článek? Sdílejte ho s přáteli na Facebooku.

Meduňka: Aktivace Třetího oka
Regenerace: Jak probudit Třetí oko
Třetí oko

Spatřete zvuky prostřednictvím Třetího Oka

Krátká verze článku (2 minuty čtení)

meditace

Přidejte se do naší Fb duchovní skupiny zdarma

Ve skupině najdete obsah zdarma, meditace, články, videa a diskusi s ostatními účastníky.

Zachycení vibrace cymatoskopem
Takto zachytí čistou vibraci moderní přístroj Cymatoskop, který používá i NASA.

Vibrace naplňují náš Vesmír již od samého počátku. Každá částice, myšlenka či energie vibruje na své vlastní frekvenci, které dohromady vyjadřují nádhernou hudbu sfér, dokonalou božskou symfonii.

Tuto skutečnost potvrzují i vědci, kteří zjistili, že vše co ve Vesmíru existuje, je pouze vibrace, jejíž frekvence určují, jestli je částice světlem, energií či hmotou. Vibrace můžeme interpretovat jako zvuky, ale věděli jste, že tyto zvuky můžeme i vidět? Tomuto jevu se věnuje obor zvaný cymatika.

Cymatika a Třetí oko

Cymatika je technologie, která dokáže převádět zvuky a vibrace do vizuální podoby. Tóny vytvářejí tvary, podobné starodávným mandalám, tvary, ve kterých můžeme odhalit principy posvátné geometrie, božského plánu stvoření. To co dnes dokáží moderní prostředky vědy, však dokáží lidé od pradávna spatřit i prostřednictvím svého Třetího Oka, a to v mnohem dokonalejší formě.

Vibrace zvuků totiž procházejí naším tělem a působí na Třetí Oko, které je převádí do nádherných vizuálních obrazců, viditelných vnitřním zrakem během meditace. Tyto vize jsou však mnohem dokonalejší, než dvourozměrné cymatické obrazce viditelné pomocí přístrojů. Vize, které vidíme třetím okem, jsou živé, barevné a trojrozměrné, mění se jako kaleidoskop a umožnují nám napojit se na vyšší, duchovní úrovně existence.

Cymatická meditace dokáže
probudit Vaše Třetí oko

Zvuky, které můžeme spatřit během cymatické meditace však nejsou pouze nádhernou podívanou, dokážou vaše Třetí Oko probudit a znásobit jeho schopnosti. Během cymatické meditace s použitím zvuku o frekvenci 852 Hz, dokážete zvýšit hladinu energie ve vašem Třetím Oku natolik, že dojde k jeho probuzení, které vám přinese lepší intuici, schopnost mimosmyslového vnímaní a otevře před vámi svět netušených možností.

Třetí oko

Osvoboďte moc třetího oka
pomocí cymatické meditace 

Dlouhá, plná verze článku (8 minuty čtení)

Nejnovější vědecké výzkumy v oborech kosmologie, teoretické fyziky a kvantové mechaniky potvrzují skutečnost, kterou adepti hermetických věd znají již několik tisíc let. Celý Vesmír, veškerá hmota, která se v něm nachází, je tvořena vibracemi, které kmitají na různých frekvencích, určujících její vlastnosti. Energie, světlo, zvuk i hmota jsou jedno a to samé, lišící se pouze různými frekvencemi svých vibrací.

Každá částečka hmotného i duchovního Vesmíru má svou vlastní vibraci, která je samotnou podstatou její existence. Již od velkého třesku je tak celý Vesmír naplněn vibracemi, které dohromady tvoří nádhernou, božskou harmonii, dokonalou hudbu sfér.

Všichni víme, že vibrace se dají snadno interpretovat jako zvuky, ale věděli jste, že tyto nadpozemské vibrace můžeme také vidět pomocí našeho Třetího Oka? Tomuto jevu, kdy vibrace či zvuky jsou interpretovány jako vizuální obrazce, se věnuje obor známý jako cymatika, který je založený na seriózních vědeckých výzkumech.

MUDr. Monika Sičová přednáší na eventu v Sacre Coeur. Po přednášce následovaly meditace na Aktivaci Třetího Oka Akce se zůčastnilo přes 200 meditujících a mnoho mezinárodních učitelů a hudebníků. Event organizovala Monika v roce 2019.
kurz aktivace třetího oka na všech platformách
Tříměsíční kurz Aktivace Třetího oka od MUDr. Moniky Sičové, vám pomůže proniknout do jemněhmotného světa a otevřít své Třetí Oko. Naučíte se vysoce účinné techniky, které vám umožní rozvoj jasnovidných a intuitivních schopností.

Co je to vlastně cymatika?

Cymatika je uznávaný vědecký obor, který je součástí akustiky. Jeho cílem je převádění vibrací a zvukových vln o různých frekvencích do viditelné podoby. Západní vědou byla cymatika objevena v devatenáctém století, kdy si vědci povšimli, že vibrace kovové desky posypané pískem dokáže uspořádat jeho zrnka do podivuhodných obrazců, které jsou závislé na frekvenci vibrace. Těmito znalostmi však lidstvo disponuje mnohem déle.

Již dávní ajurvédští mystikové před několika tisíci lety tvrdili, že existence našeho Vesmíru začala zvukem Óm a díky jeho vibracím vznikl velký třesk, energie a hmota. Záhy také přišli na to, že zvuky o různých frekvencích dokážou při meditaci prostřednictvím našeho třetího oka vyvolat v naší mysli nádherné geometrické obrazce, které odpovídají vzorům obsaženým v takzvané božské geometrii. A nejen to.

Tyto vibrace dokážou naše Třetí Oko otevřít a zesílit jeho funkci. Pomocí zvukových vibrací při meditaci můžeme přenést naše vědomí na mnohem vyšší úroveň bytí, napojit svou mysl na samotnou podstatu Vesmíru.

Nádherné světelné obrazce, které můžeme vidět prostřednictvím Třetího Oka během meditace, dokáže dnes věda napodobit i pomocí přístroje zvaného cymaskop, který dokáže vytvářet obrazce pomocí hudby a zvuků o různých frekvencích.

Historie cymatiky

Přestože se může zdát, že cymatika je moderní vědní obor, ve skutečnosti je tisíce let stará. Již prastaré národy v Africe a na území dnešní Indie si všimly, že při bubnování na buben, jehož membrána je posypána pískem či malými zrnky obilí, se vytvářejí zvláštní pravidelné obrazce, které jsou stejné, jako lidé vidívali během stavů změněného vědomí, při kterém komunikovali se svými bohy a předky, obývajícími duchovní svět.

Ke stejným poznatkům dospěli i starověcí Egypťané. Zcela jasně zjistili, že vibrace spojují materiální i duchovní svět a že zvuky dokážou ovlivňovat hmotu.

 

Stonehenge, sochy Moai na Velikonočním ostrově a Velké Pyramida v Gíze

Přestože se může zdát, že cymatika je moderní vědní obor, ve skutečnosti je tisíce let stará. Již prastaré národy v Africe a na území dnešní Indie si všimly, že při bubnování na buben, jehož membrána je posypána pískem či malými zrnky obilí, se vytvářejí zvláštní pravidelné obrazce, které jsou stejné, jako lidé vidívali během stavů změněného vědomí, při kterém komunikovali se svými bohy a předky, obývajícími duchovní svět.

Ke stejným poznatkům dospěli i starověcí Egypťané. Zcela jasně zjistili, že vibrace spojují materiální i duchovní svět a že zvuky dokážou ovlivňovat hmotu.

 

hudba k aktivaci třetího oka
Nalezněte klíč k výjimečným schopnostem své psychiky  a naučte se používat  intuici... Získejte obratem do mailu hudbu k Aktivaci Třetího Oka a další úžasnou meditaci k rozvíjení intuitivních schopností Vašeho mozku.
techniky otevírání Třetího oka
Poznejte svět intuice, předvídání, vnímání myšlenek jiných lidí a dalších schopností, které nám byly dány do vínku, ale nějak jsme na ně zapomněli. Aktivací třetího oka získáte doslova šestý smysl, který vás může varovat před blížícím se nebezpečím a umožní nacházet příležitosti tam, kde je ostatní nevidí.

Leonardo da Vinci

V oblasti dnešní Indie zase ajurvédští mystikové odhalili spojitost s Třetím Okem, díky kterému můžeme tyto obrazce vzniklé ze zvuků nejen vidět, ale můžeme s jejich pomocí samotné třetí oko probudit a otevřít. Existují nezvratné důkazy, že cymatiku znaly všechny vyspělé starověké civilizace od Harappské říše, Mohendžodáro, přes starověký Egypt, Mezopotámii až po renesanční učence jako byl Leonardo da Vinci.

Mantra Óm

Například mandaly, starověké rituální a duchovní symboly, které dobře známe z hinduistické a budhistické tradice, přesně odpovídají geometrickým tvarům, které můžeme vidět svým třetím okem během cymatické meditace.

Samotná mantra Óm, známá také jako zvuk stvoření, který zazněl při vzniku Vesmíru, se zpodobňuje jako kruh s tečkou uprostřed. Přesně stejný obraz vyvolá tento zvuk i při meditaci a můžeme jej spatřit i při vizualizaci tohoto zvuku prostřednictvím vědeckých přístrojů, například cymaskopu.

Posvátná geometrie a cymatika

Je velmi pravděpodobné, že cymatické obrazce vnímané prostřednictvím třetího oka vedly k objevu takzvané posvátné, neboli božské geometrie, kterou na základě svých poznatků definoval filozof Platón, když objevil takzvaná "platónská tělesa". Z posvátné geometrie také vychází většina náboženských a mystických symbolů, jako jsou mandaly, kabalistické diagramy a podobně.

Přestože vědci tyto poznatky dlouho odmítali přijmout, nyní s úžasem zjišťují, že posvátná geometrie je základním principem celého Kosmu, od struktury atomu a krystalických vazeb nerostů, přes tvary ulit mořských tvorů, listů na stromech a dalších forem života, až po oběžné dráhy planet, hvězd, galaxií a celkovou strukturu Vesmíru.

I ty nejmenší věci ve Vesmíru jsou tvořeny a organizovány na stejném principu posvátné geometrie

Zjištění, že ty největší i ty nejmenší věci ve Vesmíru jsou tvořeny a organizovány na stejném principu je nesmírně fascinující. Tyto poznatky zcela jasně odpovídají také slovům starověkého učence a mystika Herma Trismegista, který ve svém nejznámějším díle "Tabula Smaragdina" (Smaragdová deska) doslova píše: „To, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby dokonány byly divy jediné věci. A jako všechny věci byly učiněny z jediného, za prostředkování jediného, tak všechny věci zrodily se z této jediné věci přizpůsobením.“

 

Cymatika a posvátná geometrie
Platónská tělesa (objevy filosofa Platóna)
Posvátná geometrie a kabala
Kabala a posvátná geometrie
Cymatika a smaragdová deska
Na "Tabula Smaragdina" (Smaragdová deska) se doslova píše: „To, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby dokonány byly divy jediné věci."
Principy posvátné geometrie a DNA
DNA a principy posvátné geometrie

DNA a Posvátná Geometrie

Přestože si to většinou neuvědomujeme, posvátná geometrie ovlivňuje celý náš život. Máme ji totiž zakódovánu přímo v naší DNA, v jejíchž tvarech lze principy posvátné geometrie snadno odhalit. Možná proto vnímáme vše, co tyto geometrické principy obsahuje, jako krásné a oku lahodící, zatímco k věcem, které posvátné geometrické tvary neobsahují, nebo dokonce principy božské geometrie nějakým způsobem porušují, cítíme podvědomý odpor.

Proto můžeme principy posvátné geometrie vysledovat prakticky ve všech uměleckých dílech napříč dějinami, od architektury až po malířství a samozřejmě také hudbu.

Vibrace a Teorie všeho

Současná teoretická fyzika se dnes již odklání od zastaralých modelů, podle kterých je vesmír tvořen částicemi, jelikož tyto teorie nebyly slučitelné s procesy, které probíhají v kvantovém vesmíru.

Teorie super strun

Mnohem lépe dokáže vesmír popsat takzvaná "Teorie super strun", zvaná také "Teorie všeho". Tato teorie dokazuje, že základními stavebními kameny přírody nejsou částice s nulovými rozměry, nýbrž jednorozměrné struny, které vibrují různými způsoby, odpovídajícími různým druhům částic.

Samotný způsob a frekvence těchto vibrací určují, jestli je částice světlem, energií či hmotou. Pokud změníme frekvenci vibrace, dokážeme měnit samotné základy časoprostoru.

11 rozměrů Vesmíru

Podle Teorie super strun nemá náš vesmír pouze 4 rozměry, jak se dosud soudilo, ale celých 11 rozměrů. Zahrnuje tudíž i světy běžnými prostředky neviditelné, které můžeme vnímat pouze našimi duchovními schopnostmi.

I moderní věda tak přináší nezvratné důkazy o tom, že hmotný a duchovní svět je založen na energetických vibracích, které dokážou ovlivňovat i nás samotné. Krásným příkladem je například hudba. Vibrace hudby a zvuků nejenže dokážou pozitivním nebo negativním způsobem ovlivňovat naše emoce, ale také léčit nejrůznější zdravotní obtíže.

Vibrace prostupují vším, jsou vším - je naprosto zřejmé, že drží klíč k harmonii vesmírného řádu. Věčná a nezničitelná energie je vibrací, která prostupuje vším, cirkuluje všemi jedenácti rozměry Vesmíru a mění myšlenky v energii, energii ve hmotu a naopak.

Vibrace nadpozemských tónů tvoří neviditelnou geometrii vesmíru, v níž jednotlivé frekvence navzájem harmonizují a tvoří neviditelné pletivo časoprostoru, od kterého se odvíjí veškeré bytí v materiálním i kvantovém vesmíru. Dirigentem této vznešené symfonie je Kreativní síla vesmíru, kterou někteří lidé nazývají Bůh.

"Vibrace nadpozemských tónů tvoří neviditelnou geometrii vesmíru. "

přednáška Moniky Sičové
MUDr. Monika Sičová- teorie a praxe Aktivace Třetího Oka
Závěr mezinárodního eventu v Sacre Coeur, který organizovala Monika. Sjeli se hosté z celého světa, kteří pracují s intuicí a Třetím Okem. Nechyběli ani hudebníci, kteří komponují mystickou a nadčasovou hudbu. Na fotce z leva: MUDr. Monika Sičová, Anhidema, Amyia ( Enigma production) a Ma Ananda Sarita.
Cymatika a cymatoskop
Zdravá buňka a buňka napadená rakovinou. Frekvence těchto buněk byly vyfotografovány cynemaskopem v roce 2019.

Zvuky a vibrace dokáží léčit

Stejně jako hvězdy, planety a galaxie, tak i každá buňka v našem těle má svou vlastní vibraci. V případě, že je vibrace nějakou disharmonií porušena, dochází k problémům a nemocem. Poslech hudby obsahující správné, léčivé frekvence, dokáže synchronizovat poškozené vibrace našich buněk, a vrátit nám zpět naše zdraví. Jistě sami dobře víte, jak vás poslech té správné hudby dokáže uvést do psychické i fyzické pohody, občerstvit vaši mysl a zlepšit vám náladu.

Léčbu pomocí zvuků posvátných písní praktikovali šamani již na počátku lidské historie. Současná medicína se dnes k těmto principům opět vrací ve formě muzikoterapie, která pomocí zvuků a hudby dokáže snížit hladinu stresu, posílit náš imunitní systém, obnovit rovnováhu jednotlivých tělesných systémů a optimalizovat funkci orgánů, které nepracují správně. Moderní věda tak opět potvrzuje to, co bylo známo našim předkům již před tisíci lety.

Cymatika a třetí oko

V dnešní době disponujeme technologiemi, které dokážou vibrace a zvuky zviditelnit. Jak však tyto souvislosti odhalily starověké národy, které nic z toho neznaly? Odpovědí na tyto otázky najdeme uvnitř našeho mozku - ve třetím oku. Kromě svých mnoha dalších schopností má totiž třetí oko schopnost převádět zvuky do vizuální podoby, kterou můžeme spatřit během cymatických meditací, při kterých posloucháme speciální skladby či zvuky. Jak je to možné?

Třetí oko, neboli Adžna čakra, sídlí v oblasti našeho mozku, zvané šišinka mozková. Vědci zjistili, že obsahuje zvláštní krystaly, které se vyznačují piezoelektrickými vlastnostmi. Znamená to, že dokáží přeměňovat pohyb vzniklý vibracemi na elektrické impulzy, které poté náš mozek zpracuje jako cymatické obrazce.

Třetí oko nám umožní spatřit zprávy z duchovního světa

Vibrace, které způsobuje hudba či zvuk o určité frekvenci, pronikají naším tělem a působí přímo na naše třetí oko, které převádí tyto vibrace do světelných obrazců, které spatříme naším vnitřním zrakem. Nejedná se však pouze o statické dvourozměrné obrazy, jaké dokážeme vyvolat pomocí vědeckých přístrojů.

Tyto vize jdou mnohem dál. Jsou trojrozměrné, barevné a pohyblivé, vytvářejí živé, měnící se struktury založené na posvátné geometrii. Podle toho, jak se mění frekvence zvuku, můžete pozorovat tvary podobající se budhistickým mandalám.

Můžete v nich spatřit matematické a velmi koherentní fraktální vzory, nikdy nekončící a nekonečně složité, trojrozměrné či dokonce vícerozměrné. Když se na ně soustředíte, mění se a vyvíjejí, aby se staly stále fraktálnějšími, složitějšími, krásnějšími a božštějšími.

cd
Afirmace uvedou vaše tělo i mysl do hlubokého stavu duševní a fyzické relaxace, ve kterém dojde k nabití a harmonizaci všech vašich čaker. Jejich součástí jsou specifické zvuky na pozadí, jejichž frekvence je přesně vyladěna tak, aby zesílila účinky hlubokého transu, ve kterém se bude vaše mysl nacházet.
Cymatika a třetí oko
Třetí oko uznávali všechny starodávné civilizace světa
Co to je cymatika
Fraktály, které můžete spatřit během aktivace Třetího Oka, geometrické obrazce. Fantastické obrazce jakoby utkané z čistého světla.
Co je to cymatika
Během meditací Třetího Oka se vaše vědomí rozšíří a naroste schopnost intuice.

Fantastické obrazce jakoby utkané
z čistého světla

Je to velmi podobné, jako když sledujete kaleidoskop. Stejně jako se přesýpají barevné kamínky v kaleidoskopu, barevné linky se vzájemně proplétají, mění se jedna v druhou a vytvářejí fantastické obrazce jakoby utkané z čistého světla. Můžete tak nahlédnout do tajného plánu božského stvoření, spatřit základní "zdrojový kód" na kterém je postaven fyzický i duchovní vesmír.

Tajemné cymatické tvary, které můžeme spatřit během meditace, mají však i další vlastnosti, které přímo ovlivňují naši mysl. Jejich pozorování totiž dokáže zpětně ovlivnit naše vědomí a synchronizovat je s alfa a théta frekvencemi. Vaše mysl tak dokáže proniknout do transcendentálního stavu vědomí, ve kterém přestáváte být závislí na realitě.

"Vaše vědomí se rozšíří a schopnost intuice včetně ostatních smyslů se stane mnohem vnímavější. Získáte schopnost jasnozřivosti a budete moci vidět, slyšet a cítit věci, ke kterým jste v běžném stavu byli slepí. "

Probuďte své třetí oko pomocí
cymatické meditace

Veškeré tyto informace jsme schopni vnímat prostřednictvím svého třetího oka. Abyste však byli schopní odemknout jeho plný potenciál, je třeba jej nejdříve probudit. Třetí oko je totiž u většiny lidí zavřené, spící a jeho aktivita je velice nízká. Jakmile se vám podaří své třetí oko dostatečně stimulovat, probudí se a vy začnete vnímat svět zcela jinak.

Vaše intuice nebývale zesílí, získáte schopnost vidět věci, které vám dosud byly skryty. Schopnosti, které vám umožní probuzené třetí oko, by mnozí považovali za téměř nadpřirozené.

Jednou z metod, pomocí které můžete vaše třetí oko probudit, je právě cymatická meditace. Zvuk o frekvenci 852 Hz, což je jeden z tónů posvátné stupnice Solfeggio, má schopnost přímo stimulovat činnost našeho třetího oka. Pokud budete meditovat do třetího oka s pomocí tohoto tónu, hladina jeho vnitřní energie se bude neustále zvyšovat, dokud nedojde k jeho probuzení. Jakmile se vám podaří třetí oko otevřít, uvidíte před sebou nový svět, plný dříve netušených možností a získáte schopnosti, o jakých se vám ani nesnilo.

Cymatická meditace Monika Sičová
Solfeggio meditace 852 Hz, hypnóza a trans, autor MUDr. Monika Sičová
Základní kurz, stupeň I, Aktivace Třetího Oka, 3 měsíční kurz, autorka MUDr. Monika Sičová
Cymatická meditace
Jakmile se třetí oko aktivuje, začnete prožívat a zpracovávat kromě běžných vibrací i vibrace na mnohem vyšší, duchovní úrovni.
MUDr. Monika Sičová: Jedním z klíčů, kterými můžeme tuto bránu odemknout, jsou vibrace a zvuky, které prostřednictvím cymatických meditací dokážou naše třetí oko probudit a napojit se tak na vyšší vědomí, na samou prapodstatu univerza.

Líbí se vám článek? Sdílejte ho s přáteli na Facebooku.

Probuzené třetí oko je branou k duchovním světům za hranicemi naší reality

Jakmile probudíte vaše třetí oko, vaše mysl bude připravena na mystický zážitek, který vám otevře dveře do jiných dimenzí a umožní vaší mysli cestovat mezi různými časoprostorovými realitami. Jakmile se třetí oko aktivuje, začnete prožívat a zpracovávat kromě běžných vibrací i vibrace na mnohem vyšší, duchovní úrovni.

Stejně jako televizor snímá frekvence a přeměňuje je v příběh na obrazovce, vaše třetí oko transformuje tyto vyšší, duchovní frekvence na živé, surrealistické obrazy či zážitky. Pokud soustředíte svou mysl, své vědomí na tyto obrazy, budete se moci naladit na informace, které k vám tímto způsobem proudí.

To co budete moci v tomto transcendentálním stavu zažít, se velmi těžko popisuje - musíte to prožít, abyste pochopili, jak mocným nástrojem dokáže vaše třetí oko být. Můžete vystoupit ze svého těla a cestovat tunelem světla, nebo se celé vaše tělo naplní světlem, vy sami se stanete světlem, které dokáže cestovat prostorem na neuvěřitelné vzdálenosti.

Vaše astrální tělo může navštěvovat různá vzdálená místa a do vašeho vědomí vstoupí proud poznání a intuice, která vám odhalí věci, které se dějí i ty které se teprve stanou. Můžete dokonce mít pocit, že jste se stali celým vesmírem. Čím hlouběji se dostanete do tohoto transcendentálního stavu, tím vyšší frekvence budete schopni vnímat.

Třetí oko je branou k duchovním světům, ve kterých můžeme získat poznání, jiným způsobem nedosažitelné. Umožní nám vnímat vyšší frekvence reality, získat schopnost telepatie, předvídání budoucnosti a napojit se na vědomí vyšších sfér.

Jedním z klíčů, kterými můžeme tuto bránu odemknout, jsou vibrace a zvuky, které prostřednictvím cymatických meditací dokážou naše třetí oko probudit a napojit se tak na vyšší vědomí, na samou prapodstatu univerza.