Osvoboďte moc Třetího oka

pomocí cymatické meditace

MUDr. Monika Sičová

Třetí oko

2 verze článku

Zde naleznete 2 verze článku.

Krátkou (2 minuty čtení)

a plnou verzi (8 minut čtení) - níže.

Články na toto téma vyšly také v časopise Kvalitní život a jiná verze článku v časopise Meduňka
a v časopise Regenerace.

(autorka článků: MUDr. Monika Sičová) 

Líbí se vám článek? Sdílejte ho s přáteli na Facebooku.

Meduňka: Aktivace Třetího oka
Regenerace: Jak probudit Třetí oko
Třetí oko

Spatřete zvuky prostřednictvím Třetího Oka

Krátká verze článku (2 minuty čtení)

Cymatoskop
Harmonický tón zachycený vizuálně pomocí moderního přístroje Cymatoskopu.
Posvátná geometrie
Takto viděli indičtí mystici Srí Yantru (zvuk vesmíru) a zachytili vibraci pomocí obrazce, pouze svým Třetím Okem.
Zachycení vibrace cymatoskopem
Takto zachytí čistou vibraci moderní přístroj Cymatoskop, který používá i NASA.

Vibrace naplňují náš Vesmír již od samého počátku. Každá částice, myšlenka či energie vibruje na své vlastní frekvenci, které dohromady vyjadřují nádhernou hudbu sfér, dokonalou božskou symfonii.

Tuto skutečnost potvrzují i vědci, kteří zjistili, že vše co ve Vesmíru existuje, je pouze vibrace, jejíž frekvence určují, jestli je částice světlem, energií či hmotou. Vibrace můžeme interpretovat jako zvuky, ale věděli jste, že tyto zvuky můžeme i vidět? Tomuto jevu se věnuje obor zvaný cymatika.

Cymatika a Třetí oko

Cymatika je technologie, která dokáže převádět zvuky a vibrace do vizuální podoby. Tóny vytvářejí tvary, podobné starodávným mandalám, tvary, ve kterých můžeme odhalit principy posvátné geometrie, božského plánu stvoření. To co dnes dokáží moderní prostředky vědy, však dokáží lidé od pradávna spatřit i prostřednictvím svého Třetího Oka, a to v mnohem dokonalejší formě.

Vibrace zvuků totiž procházejí naším tělem a působí na Třetí Oko, které je převádí do nádherných vizuálních obrazců, viditelných vnitřním zrakem během meditace. Tyto vize jsou však mnohem dokonalejší, než dvourozměrné cymatické obrazce viditelné pomocí přístrojů. Vize, které vidíme třetím okem, jsou živé, barevné a trojrozměrné, mění se jako kaleidoskop a umožnují nám napojit se na vyšší, duchovní úrovně existence.

Cymatická meditace dokáže
probudit Vaše Třetí oko

Zvuky, které můžeme spatřit během cymatické meditace však nejsou pouze nádhernou podívanou, dokážou vaše Třetí Oko probudit a znásobit jeho schopnosti. Během cymatické meditace s použitím zvuku o frekvenci 852 Hz, dokážete zvýšit hladinu energie ve vašem Třetím Oku natolik, že dojde k jeho probuzení, které vám přinese lepší intuici, schopnost mimosmyslového vnímaní a otevře před vámi svět netušených možností.

Třetí oko

Osvoboďte moc třetího oka
pomocí cymatické meditace 

Dlouhá, plná verze článku (8 minuty čtení)

Nejnovější vědecké výzkumy v oborech kosmologie, teoretické fyziky a kvantové mechaniky potvrzují skutečnost, kterou adepti hermetických věd znají již několik tisíc let. Celý Vesmír, veškerá hmota, která se v něm nachází, je tvořena vibracemi, které kmitají na různých frekvencích, určujících její vlastnosti. Energie, světlo, zvuk i hmota jsou jedno a to samé, lišící se pouze různými frekvencemi svých vibrací.

Každá částečka hmotného i duchovního Vesmíru má svou vlastní vibraci, která je samotnou podstatou její existence. Již od velkého třesku je tak celý Vesmír naplněn vibracemi, které dohromady tvoří nádhernou, božskou harmonii, dokonalou hudbu sfér.

Všichni víme, že vibrace se dají snadno interpretovat jako zvuky, ale věděli jste, že tyto nadpozemské vibrace můžeme také vidět pomocí našeho Třetího Oka? Tomuto jevu, kdy vibrace či zvuky jsou interpretovány jako vizuální obrazce, se věnuje obor známý jako cymatika, který je založený na seriózních vědeckých výzkumech.

MUDr. Monika Sičová přednáší na eventu v Sacre Coeur. Po přednášce následovaly meditace na Aktivaci Třetího Oka Akce se zůčastnilo přes 200 meditujících a mnoho mezinárodních učitelů a hudebníků. Event organizovala Monika v roce 2019.
Meditace v Sacré Coeur
Meditace na Aktivaci Třetího Oka v Sacre Coeur, nádherná a neskutečně silná atmosféra, organizovala MUDr. Monika Sičová
Zvuk zachycený cymatoskopem
Reálné zachycení harmonického zvuku Cymatoskopem. nejedná se o grafiku, ale o reálnou fotografii.

Co je to vlastně cymatika?

Cymatika je uznávaný vědecký obor, který je součástí akustiky. Jeho cílem je převádění vibrací a zvukových vln o různých frekvencích do viditelné podoby. Západní vědou byla cymatika objevena v devatenáctém století, kdy si vědci povšimli, že vibrace kovové desky posypané pískem dokáže uspořádat jeho zrnka do podivuhodných obrazců, které jsou závislé na frekvenci vibrace. Těmito znalostmi však lidstvo disponuje mnohem déle.

Již dávní ajurvédští mystikové před několika tisíci lety tvrdili, že existence našeho Vesmíru začala zvukem Óm a díky jeho vibracím vznikl velký třesk, energie a hmota. Záhy také přišli na to, že zvuky o různých frekvencích dokážou při meditaci prostřednictvím našeho třetího oka vyvolat v naší mysli nádherné geometrické obrazce, které odpovídají vzorům obsaženým v takzvané božské geometrii. A nejen to.

Tyto vibrace dokážou naše Třetí Oko otevřít a zesílit jeho funkci. Pomocí zvukových vibrací při meditaci můžeme přenést naše vědomí na mnohem vyšší úroveň bytí, napojit svou mysl na samotnou podstatu Vesmíru.

Nádherné světelné obrazce, které můžeme vidět prostřednictvím Třetího Oka během meditace, dokáže dnes věda napodobit i pomocí přístroje zvaného cymaskop, který dokáže vytvářet obrazce pomocí hudby a zvuků o různých frekvencích.

Historie cymatiky

Přestože se může zdát, že cymatika je moderní vědní obor, ve skutečnosti je tisíce let stará. Již prastaré národy v Africe a na území dnešní Indie si všimly, že při bubnování na buben, jehož membrána je posypána pískem či malými zrnky obilí, se vytvářejí zvláštní pravidelné obrazce, které jsou stejné, jako lidé vidívali během stavů změněného vědomí, při kterém komunikovali se svými bohy a předky, obývajícími duchovní svět.

Ke stejným poznatkům dospěli i starověcí Egypťané. Zcela jasně zjistili, že vibrace spojují materiální i duchovní svět a že zvuky dokážou ovlivňovat hmotu.

 

Stonehenge, sochy Moai na Velikonočním ostrově a Velké Pyramida v Gíze

Přestože se může zdát, že cymatika je moderní vědní obor, ve skutečnosti je tisíce let stará. Již prastaré národy v Africe a na území dnešní Indie si všimly, že při bubnování na buben, jehož membrána je posypána pískem či malými zrnky obilí, se vytvářejí zvláštní pravidelné obrazce, které jsou stejné, jako lidé vidívali během stavů změněného vědomí, při kterém komunikovali se svými bohy a předky, obývajícími duchovní svět.

Ke stejným poznatkům dospěli i starověcí Egypťané. Zcela jasně zjistili, že vibrace spojují materiální i duchovní svět a že zvuky dokážou ovlivňovat hmotu.

 

Cymatika
Srí Yantra, tak jak indičtí mystici ztvárnili prvotní zvuk Vesmíru. Stejné obrazce získáme i moderními současnými metodami, které používá i NASA.
Cymatika a Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci, který také intezivně pracoval s cymatikou a zkoumal její zákonitosti.
Cymatika a výzkum zvuku
Vědecké výzkumy zvuku a cymatiky prováděné ve Velké Pyramidě v Gíze - neskutečné nálezy vizualizace geometrických symbolů na základě zpěvu staroegytských textů.

Leonardo da Vinci

V oblasti dnešní Indie zase ajurvédští mystikové odhalili spojitost s Třetím Okem, díky kterému můžeme tyto obrazce vzniklé ze zvuků nejen vidět, ale můžeme s jejich pomocí samotné třetí oko probudit a otevřít. Existují nezvratné důkazy, že cymatiku znaly všechny vyspělé starověké civilizace od Harappské říše, Mohendžodáro, přes starověký Egypt, Mezopotámii až po renesanční učence jako byl Leonardo da Vinci.

Mantra Óm

Například mandaly, starověké rituální a duchovní symboly, které dobře známe z hinduistické a budhistické tradice, přesně odpovídají geometrickým tvarům, které můžeme vidět svým třetím okem během cymatické meditace.

Samotná mantra Óm, známá také jako zvuk stvoření, který zazněl při vzniku Vesmíru, se zpodobňuje jako kruh s tečkou uprostřed. Přesně stejný obraz vyvolá tento zvuk i při meditaci a můžeme jej spatřit i při vizualizaci tohoto zvuku prostřednictvím vědeckých přístrojů, například cymaskopu.

Posvátná geometrie a cymatika

Je velmi pravděpodobné, že cymatické obrazce vnímané prostřednictvím třetího oka vedly k objevu takzvané posvátné, neboli božské geometrie, kterou na základě svých poznatků definoval filozof Platón, když objevil takzvaná "platónská tělesa". Z posvátné geometrie také vychází většina náboženských a mystických symbolů, jako jsou mandaly, kabalistické diagramy a podobně.

Přestože vědci tyto poznatky dlouho odmítali přijmout, nyní s úžasem zjišťují, že posvátná geometrie je základním principem celého Kosmu, od struktury atomu a krystalických vazeb nerostů, přes tvary ulit mořských tvorů, listů na stromech a dalších forem života, až po oběžné dráhy planet, hvězd, galaxií a celkovou strukturu Vesmíru.

I ty nejmenší věci ve Vesmíru jsou tvořeny a organizovány na stejném principu posvátné geometrie

Zjištění, že ty největší i ty nejmenší věci ve Vesmíru jsou tvořeny a organizovány na stejném principu je nesmírně fascinující. Tyto poznatky zcela jasně odpovídají také slovům starověkého učence a mystika Herma Trismegista, který ve svém nejznámějším díle "Tabula Smaragdina" (Smaragdová deska) doslova píše: „To, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby dokonány byly divy jediné věci. A jako všechny věci byly učiněny z jediného, za prostředkování jediného, tak všechny věci zrodily se z této jediné věci přizpůsobením.“

 

Cymatika a posvátná geometrie
Platónská tělesa (objevy filosofa Platóna)
Posvátná geometrie a kabala
Kabala a posvátná geometrie
Cymatika a smaragdová deska
Na "Tabula Smaragdina" (Smaragdová deska) se doslova píše: „To, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby dokonány byly divy jediné věci."
Principy posvátné geometrie a DNA
DNA a principy posvátné geometrie

DNA a Posvátná Geometrie

Přestože si to většinou neuvědomujeme, posvátná geometrie ovlivňuje celý náš život. Máme ji totiž zakódovánu přímo v naší DNA, v jejíchž tvarech lze principy posvátné geometrie snadno odhalit. Možná proto vnímáme vše, co tyto geometrické principy obsahuje, jako krásné a oku lahodící, zatímco k věcem, které posvátné geometrické tvary neobsahují, nebo dokonce principy božské geometrie nějakým způsobem porušují, cítíme podvědomý odpor.

Proto můžeme principy posvátné geometrie vysledovat prakticky ve všech uměleckých dílech napříč dějinami, od architektury až po malířství a samozřejmě také hudbu.

Vibrace a Teorie všeho

Současná teoretická fyzika se dnes již odklání od zastaralých modelů, podle kterých je vesmír tvořen částicemi, jelikož tyto teorie nebyly slučitelné s procesy, které probíhají v kvantovém vesmíru.

Teorie super strun

Mnohem lépe dokáže vesmír popsat takzvaná "Teorie super strun", zvaná také "Teorie všeho". Tato teorie dokazuje, že základními stavebními kameny přírody nejsou částice s nulovými rozměry, nýbrž jednorozměrné struny, které vibrují různými způsoby, odpovídajícími různým druhům částic.

Samotný způsob a frekvence těchto vibrací určují, jestli je částice světlem, energií či hmotou. Pokud změníme frekvenci vibrace, dokážeme měnit samotné základy časoprostoru.

11 rozměrů Vesmíru

Podle Teorie super strun nemá náš vesmír pouze 4 rozměry, jak se dosud soudilo, ale celých 11 rozměrů. Zahrnuje tudíž i světy běžnými prostředky neviditelné, které můžeme vnímat pouze našimi duchovními schopnostmi.

I moderní věda tak přináší nezvratné důkazy o tom, že hmotný a duchovní svět je založen na energetických vibracích, které dokážou ovlivňovat i nás samotné. Krásným příkladem je například hudba. Vibrace hudby a zvuků nejenže dokážou pozitivním nebo negativním způsobem ovlivňovat naše emoce, ale také léčit nejrůznější zdravotní obtíže.

Vibrace prostupují vším, jsou vším - je naprosto zřejmé, že drží klíč k harmonii vesmírného řádu. Věčná a nezničitelná energie je vibrací, která prostupuje vším, cirkuluje všemi jedenácti rozměry Vesmíru a mění myšlenky v energii, energii ve hmotu a naopak.

Vibrace nadpozemských tónů tvoří neviditelnou geometrii vesmíru, v níž jednotlivé frekvence navzájem harmonizují a tvoří neviditelné pletivo časoprostoru, od kterého se odvíjí veškeré bytí v materiálním i kvantovém vesmíru. Dirigentem této vznešené symfonie je Kreativní síla vesmíru, kterou někteří lidé nazývají Bůh.

"Vibrace nadpozemských tónů tvoří neviditelnou geometrii vesmíru. "

přednáška Moniky Sičové
MUDr. Monika Sičová- teorie a praxe Aktivace Třetího Oka
Závěr mezinárodního eventu v Sacre Coeur, který organizovala Monika. Sjeli se hosté z celého světa, kteří pracují s intuicí a Třetím Okem. Nechyběli ani hudebníci, kteří komponují mystickou a nadčasovou hudbu. Na fotce z leva: MUDr. Monika Sičová, Anhidema, Amyia ( Enigma production) a Ma Ananda Sarita.
Cymatika a cymatoskop
Zdravá buňka a buňka napadená rakovinou. Frekvence těchto buněk byly vyfotografovány cynemaskopem v roce 2019.

Zvuky a vibrace dokáží léčit

Stejně jako hvězdy, planety a galaxie, tak i každá buňka v našem těle má svou vlastní vibraci. V případě, že je vibrace nějakou disharmonií porušena, dochází k problémům a nemocem. Poslech hudby obsahující správné, léčivé frekvence, dokáže synchronizovat poškozené vibrace našich buněk, a vrátit nám zpět naše zdraví. Jistě sami dobře víte, jak vás poslech té správné hudby dokáže uvést do psychické i fyzické pohody, občerstvit vaši mysl a zlepšit vám náladu.

Léčbu pomocí zvuků posvátných písní praktikovali šamani již na počátku lidské historie. Současná medicína se dnes k těmto principům opět vrací ve formě muzikoterapie, která pomocí zvuků a hudby dokáže snížit hladinu stresu, posílit náš imunitní systém, obnovit rovnováhu jednotlivých tělesných systémů a optimalizovat funkci orgánů, které nepracují správně. Moderní věda tak opět potvrzuje to, co bylo známo našim předkům již před tisíci lety.

Cymatika a třetí oko

V dnešní době disponujeme technologiemi, které dokážou vibrace a zvuky zviditelnit. Jak však tyto souvislosti odhalily starověké národy, které nic z toho neznaly? Odpovědí na tyto otázky najdeme uvnitř našeho mozku - ve třetím oku. Kromě svých mnoha dalších schopností má totiž třetí oko schopnost převádět zvuky do vizuální podoby, kterou můžeme spatřit během cymatických meditací, při kterých posloucháme speciální skladby či zvuky. Jak je to možné?

Třetí oko, neboli Adžna čakra, sídlí v oblasti našeho mozku, zvané šišinka mozková. Vědci zjistili, že obsahuje zvláštní krystaly, které se vyznačují piezoelektrickými vlastnostmi. Znamená to, že dokáží přeměňovat pohyb vzniklý vibracemi na elektrické impulzy, které poté náš mozek zpracuje jako cymatické obrazce.

Třetí oko nám umožní spatřit zprávy z duchovního světa

Vibrace, které způsobuje hudba či zvuk o určité frekvenci, pronikají naším tělem a působí přímo na naše třetí oko, které převádí tyto vibrace do světelných obrazců, které spatříme naším vnitřním zrakem. Nejedná se však pouze o statické dvourozměrné obrazy, jaké dokážeme vyvolat pomocí vědeckých přístrojů.

Tyto vize jdou mnohem dál. Jsou trojrozměrné, barevné a pohyblivé, vytvářejí živé, měnící se struktury založené na posvátné geometrii. Podle toho, jak se mění frekvence zvuku, můžete pozorovat tvary podobající se budhistickým mandalám.

Můžete v nich spatřit matematické a velmi koherentní fraktální vzory, nikdy nekončící a nekonečně složité, trojrozměrné či dokonce vícerozměrné. Když se na ně soustředíte, mění se a vyvíjejí, aby se staly stále fraktálnějšími, složitějšími, krásnějšími a božštějšími.

Cymatoskop snímání frekvencí
Cymatoskop dnes běžně používá i NASA k snímání frekvencí hvězd a nebeských těles.
poloha kde se nachází třetí oko
Šišinka mozková reprezentuje Třetí Oko, je sídlem tohoto duchovního centra.
Cymatika a třetí oko
Třetí oko uznávali všechny starodávné civilizace světa
Co to je cymatika
Fraktály, které můžete spatřit během aktivace Třetího Oka, geometrické obrazce. Fantastické obrazce jakoby utkané z čistého světla.
Co je to cymatika
Během meditací Třetího Oka se vaše vědomí rozšíří a naroste schopnost intuice.

Fantastické obrazce jakoby utkané
z čistého světla

Je to velmi podobné, jako když sledujete kaleidoskop. Stejně jako se přesýpají barevné kamínky v kaleidoskopu, barevné linky se vzájemně proplétají, mění se jedna v druhou a vytvářejí fantastické obrazce jakoby utkané z čistého světla. Můžete tak nahlédnout do tajného plánu božského stvoření, spatřit základní "zdrojový kód" na kterém je postaven fyzický i duchovní vesmír.

Tajemné cymatické tvary, které můžeme spatřit během meditace, mají však i další vlastnosti, které přímo ovlivňují naši mysl. Jejich pozorování totiž dokáže zpětně ovlivnit naše vědomí a synchronizovat je s alfa a théta frekvencemi. Vaše mysl tak dokáže proniknout do transcendentálního stavu vědomí, ve kterém přestáváte být závislí na realitě.

"Vaše vědomí se rozšíří a schopnost intuice včetně ostatních smyslů se stane mnohem vnímavější. Získáte schopnost jasnozřivosti a budete moci vidět, slyšet a cítit věci, ke kterým jste v běžném stavu byli slepí. "

Probuďte své třetí oko pomocí
cymatické meditace

Veškeré tyto informace jsme schopni vnímat prostřednictvím svého třetího oka. Abyste však byli schopní odemknout jeho plný potenciál, je třeba jej nejdříve probudit. Třetí oko je totiž u většiny lidí zavřené, spící a jeho aktivita je velice nízká. Jakmile se vám podaří své třetí oko dostatečně stimulovat, probudí se a vy začnete vnímat svět zcela jinak.

Vaše intuice nebývale zesílí, získáte schopnost vidět věci, které vám dosud byly skryty. Schopnosti, které vám umožní probuzené třetí oko, by mnozí považovali za téměř nadpřirozené.

Jednou z metod, pomocí které můžete vaše třetí oko probudit, je právě cymatická meditace. Zvuk o frekvenci 852 Hz, což je jeden z tónů posvátné stupnice Solfeggio, má schopnost přímo stimulovat činnost našeho třetího oka. Pokud budete meditovat do třetího oka s pomocí tohoto tónu, hladina jeho vnitřní energie se bude neustále zvyšovat, dokud nedojde k jeho probuzení. Jakmile se vám podaří třetí oko otevřít, uvidíte před sebou nový svět, plný dříve netušených možností a získáte schopnosti, o jakých se vám ani nesnilo.

Cymatická meditace Monika Sičová
Solfeggio meditace 852 Hz, hypnóza a trans, autor MUDr. Monika Sičová
Základní kurz, stupeň I, Aktivace Třetího Oka, 3 měsíční kurz, autorka MUDr. Monika Sičová
Cymatická meditace
Jakmile se třetí oko aktivuje, začnete prožívat a zpracovávat kromě běžných vibrací i vibrace na mnohem vyšší, duchovní úrovni.
Cymatická meditace Moniky Sičové
To co budete moci v tomto transcendentálním stavu zažít, se velmi těžko popisuje - musíte to prožít, abyste pochopili, jak mocným nástrojem dokáže vaše třetí oko být.
MUDr. Monika Sičová: Jedním z klíčů, kterými můžeme tuto bránu odemknout, jsou vibrace a zvuky, které prostřednictvím cymatických meditací dokážou naše třetí oko probudit a napojit se tak na vyšší vědomí, na samou prapodstatu univerza.

Líbí se vám článek? Sdílejte ho s přáteli na Facebooku.

Probuzené třetí oko je branou k duchovním světům za hranicemi naší reality

Jakmile probudíte vaše třetí oko, vaše mysl bude připravena na mystický zážitek, který vám otevře dveře do jiných dimenzí a umožní vaší mysli cestovat mezi různými časoprostorovými realitami. Jakmile se třetí oko aktivuje, začnete prožívat a zpracovávat kromě běžných vibrací i vibrace na mnohem vyšší, duchovní úrovni.

Stejně jako televizor snímá frekvence a přeměňuje je v příběh na obrazovce, vaše třetí oko transformuje tyto vyšší, duchovní frekvence na živé, surrealistické obrazy či zážitky. Pokud soustředíte svou mysl, své vědomí na tyto obrazy, budete se moci naladit na informace, které k vám tímto způsobem proudí.

To co budete moci v tomto transcendentálním stavu zažít, se velmi těžko popisuje - musíte to prožít, abyste pochopili, jak mocným nástrojem dokáže vaše třetí oko být. Můžete vystoupit ze svého těla a cestovat tunelem světla, nebo se celé vaše tělo naplní světlem, vy sami se stanete světlem, které dokáže cestovat prostorem na neuvěřitelné vzdálenosti.

Vaše astrální tělo může navštěvovat různá vzdálená místa a do vašeho vědomí vstoupí proud poznání a intuice, která vám odhalí věci, které se dějí i ty které se teprve stanou. Můžete dokonce mít pocit, že jste se stali celým vesmírem. Čím hlouběji se dostanete do tohoto transcendentálního stavu, tím vyšší frekvence budete schopni vnímat.

Třetí oko je branou k duchovním světům, ve kterých můžeme získat poznání, jiným způsobem nedosažitelné. Umožní nám vnímat vyšší frekvence reality, získat schopnost telepatie, předvídání budoucnosti a napojit se na vědomí vyšších sfér.

Jedním z klíčů, kterými můžeme tuto bránu odemknout, jsou vibrace a zvuky, které prostřednictvím cymatických meditací dokážou naše třetí oko probudit a napojit se tak na vyšší vědomí, na samou prapodstatu univerza.

"Třetí oko je branou k duchovním světům, ve kterých můžeme získat poznání, jiným způsobem nedosažitelné." 

Stačí 21 dní

 • Stačí 21 dní, abyste obnovili svou intuici, a začali dělat lepší a bezpečná rozhodnutí. Vaše intuice je to, co vás ochrání před zklamáním.
 • Povede vás, dodá vám sebejistotu a zbaví obav z toho, že se rozhodnete špatně. Jen si to představte! S pomocí vlastní intuice dokážete vyřešit i ty nejsložitější situace a vyhnete se tak zbytečnému utrpení.
 • V online kurzu se krok za krokem naučíte, jak využívat plný potenciál své intuice. Naučíte se vidět tímto svým jedinečným vnitřním zrakem. Zjistíte, že můžete aktivně ovlivňovat běh svého života. Proniknete do vyšších sfér vědomí. Náš kurz je nejen teoretický, ale hlavně praktický.
 • Nemáte pocit, že jste geniální? Kdoví…! Aktivujte svou intuici, odhalte své skryté schopnosti - a stanete se géniem vlastního života.

Probuzení Třetího oka

 • Nejprve se však musíte probudit - tedy ne vy, ale vaše spící Třetí oko. Společně odhalíme, jak se napojovat na kvantové pole informací, ze kterého čerpali inspiraci všichni géniové, které znáte: Albert Einstein, Nikola Tesla, John Lennon a mnoho dalších.
albert einstein

Během kurzu se naučíte

 • Aktivovat svou intuici
  a vnímat svůj vnitřní hlas a dělat správná rozhodnutí
 • Jak žít bez pochybností
  a bez nerozhodnosti
 • Chápat základní pojmy mimosmyslového vnímání
  jakými jsou inspirace, vnuknutí a intuice
 • Zlepšit svou intuici správnou výživou
  a používat vybrané potraviny, nápoje a doplňky stravy k nastartování schopnosti intuice, podpoře zdraví epifýzy mozkové (Třetího oka)
 • Rozumět, jak intuice funguje na energetické a fyziologické úrovni
  a také jak fungují čakry a endokrinní systém v jasnovidectví
 • Poznat otevřené Třetí oko
  a čtyři znaky, které vám to prozradí
 • Osvědčené a účinné techniky
  na aktivaci Třetího oka

Kurzem získáte

 • Krok za krokem, od jedné úrovně k další
 • Přednášky, společné meditace a rituály
 • Výuková videa
 • Audionahrávky MP3
 • Prezentace
 • Pracovní sešity
 • Trvalý přístup ke všem online materiálům
Aktivace Třetího oka: rozvíjení intuice

Základní kurz Aktivace Třetího oka pouze dnes se slevou 82 %.

Počet obsazených míst93%
aktivace třetího oka a praktický rozvoj intuice, hudba zdarma
V každé lekci máte zdarma navíc ke stažení vysoce kvalitní frekvenční MP3 na rozvoj intuice
aktivace třetího oka a rozvoj intuice, hudba zdarma
Celkem získáte 3 vysoce kvalitní MP3 nahrávky
aktivace třetího oka a rozvoj intuice, hudba zdarma
Ke každé MP3 máte podrobný návod, jak hudbu správně používat.
rozvoj intuice zdarma
 • Co ještě získáte ke kurzu?
 • Naučíte se vysoce účinné techniky, které Vám umožní rozvoj jasnovidných a intuitivních schopností. 
 • V každém modulu vysoce kvalitní frekvenční MP3
 • S podrobným návodem, jak hudbu správně používat.
 • Videa, Pdf, Filmy s tématikou Třetího Oka.
 • Komunitu více než 13.000 spolužáků, se kterými můžete být každý den v kontaktu na naší Fb skupině.
Třetí oko

MUDr. Monika Sičová

Ma Prem Durga

meditace v Sacre Coeur

Zakladatelka školy Mohendžodáro, kterou vede už od roku 2002.

Učitelka více než 10 000 žáků po celé České republice a v Evropě, akreditovaná MŠMT ČR.

Věhlasná lektorka a spolupracovnice slavných osobností na celém světě jako Mahasatvaa Ma Anandy Sarity, Kirsti Kuosmanen, Oany Stoianovici a dalších.

V online kurzu AKTIVACE TŘETÍHO OKA vás krok po kroku naučí, jak rozvinete naplno svou intuici a zlepšíte si tím život na mnoha úrovních.

symbol třetího oka

MUDr. Monika Sičová

v médiích

Monika pravidelně vystupuje v médiích, v televizi i v rozhlase. Rozhovory s ní najdete nejen v lifestylových časopisech, ale i v odborných magazínech. Předává desítky let svých zkušeností s meditací, aktivací Třetího oka a ženskými intimními tématy. Pomáhá ve znovuobjevení našich mimořádných schopností a jasnovidosti. Desítku interview a odkazů naleznete dole na stránkách. 

Třetí oko

Rozhovory a recenze

Titulní rozhovor v Meduňce 04/2020

Normální je být spokojený
Na rozhovor pro Meduňku jsme se s Monikou setkaly krátce před jejím odjezdem na Bali, kde organizovala šestitýdenní lektorský kurz s Ma Annadou Saritou. Sešly se na něm uznávané lektorky a terapeutky z celého světa. Podobných programů Monika Sičová absolvovala více a také jich už řadu organizovala. Na své cestě poznání s cílem pomáhat druhým, i když jinak než podle oficiální medicíny, kráčí stále dál a dál. Svůj život zasvětila tantra józe pro ženy a technikám Aktivaci Třetího Oka.

Rozhovor pro Novinky.cz

Monika Sičová pomáhá objevovat ženskost
Lékařka, cestovatelka, zakladatelka speciální tantrické jógy pro ženy v Česku, ale taky máma pětiletého Tomáška. Monika Sičová řadu let sbírala zkušenosti po světě, nakonec se usadila v Jihlavě a v blízkých Lažánkách učí ženy probudit svou ženskou energii a řešit fyzické i psychické problémy. Před adrenalinem a dobrodružstvím dává dnes přednost relaxaci v lázních.

Rozhovor pro MAITREU

Když stojíš na křižovatce, poslechni své srdce
S Monikou Sičovou, zakladatelkou cvičení Mohendžodára – tantra jógy pro ženy jsme se sešly u příležitosti jejich chystaných seminářů Vigian Bhairava Tantry v Maitrei. S nakladatelstvím Maitrea take spolupracuje na vydání knihy Mohendžodáro. Je to veselá, sympatická žena, se kterou vám povídání velmi rychle uteče.

Rozhovor v Meduňce 07/2019

Mohendžodáro a aktivace třetího oka
Horovo oko v Egyptě, Šivovo oko v Indii, Šiva Netra v tibetské tradici a na staroindických tabulkách z Mohendžodaro vyobrazeni komunikace Kněžky s vesmírným Vědomím - to jsou jen některé podoby třetího oka. Všechny vyspělé civilizace napříč tisíciletími používaly třetí oko, jenom v naši kulture se jedná o tabu, cosi přlliš mystického, dokonce prý nebezpečného nebo nepatřičného. Je to však ale pouze výsledek mysti­fikace a kolektivního potlačení.

Článek v časopisech Liecitel a Women

Získejte neomylnou intuici prostřednictvím probuzeného Třetího oka
Většina lidí musí prakticky dennodenně čelit následkům svých nesprávných rozhodnutí. Možná si také říkáte: „kdybych jen tenkrát udělal či neudělal to, či ono, byla by má současná situace mnohem lepší“. Jaké by to bylo, kdybyste měli neviditelného průvodce, který by vám vždy poradil, jak se správně zachovat? Možná to nevíte, ale tohoto průvodce si nosí každý z nás v sobě. Intuice, schopnost vycítit správné řešení, zvolit správnou cestu či dopředu rozeznat hrozící nebezpečí, je ukryta v orgánu uvnitř našeho mozku – epifýze.
Šišinka mozková, neboli epifýza, je už dlouho předmětem zkoumání vědců, a přesto toho o ní zatím mnoho nevíme. Zkusme se na ni tedy podívat svým vnitřním zrakem, probudit ji, zvědomit a zkusit ji hýčkat, aby jí u nás bylo dobře. Bohatě se nám za to odmění. V pražském kostele Sacré Coeur se nedávno uskutečnilo zajímavé setkání. Dvě lektorky, MUDr. Monika Sičová, zakladatelka školy Mohendžodáro, a Mahasatvaa Ma Ananda Sarita, zakladatelka Tantra Essence a učitelka tantry, která žila řadu let v komunitě Osho, provázely několik desítek lidí rituálem probuzení epifýzy a kundaliní aktivací pro vstup do vyššího vědomí a vysoké intuice.

Pro inspiraci - neděláme pouze Online,
ale především živé kurzy a eventy.

celodenní Event v Sacre Coeur- Aktivace Třetího Oka

nebo v Letohrádku Hvězda- Mahamudra ( Meditace Vědomí)

MUDr. Monika Sičová a Ma Ananda Sarita a
hosté z celého světa - Amyia, Enigma Production, Anigema,
Tam Tam Batucada, Miloš Vacík spoluzakladatel Šum svistu a další..

Třetí oko

Reference

"Děkuji a DOPORUČUJI"

Jaké jsou kurzy Moniky Sičové?
Přečtěte si vzkazy od několika z tisíců účastníků: 

Dharma Raj
Moniku Sičovou znám přes čtyři roky, j Je vynikající facilitátorka, má čisté srdce, silnou přítomnost a podpoří vás svou energií. Dokáže Vám předat nehmotné, pochopit stavy za energií a za transcendentnem a intuicí.
Dr. Dharma Raj, USA, PensylvanieBodyworker, Terapeut, balimassagetraining.com
Reference Aktivace Třetího oka
S MUDr. Monikou Sičovou pracuji již velice dlouho. Monikou doporučená cvičení a zaměření pozornosti na Aktivaci Třetího Oka mě velmi brzo a přirozeně propojila ještě více s intuiticí, přímým vnímáním procesů uvnitř i vně a propojila je. Vyjasnil se proces rozhodování, odpadly zbytečné domněnky. Sladidlo se vnímání mysli a těla. Já tomu říkám, že se otevřela přímá linka s Bohem.
Miloslava Jirouchovámalířka, lektorka, koučka, www.miloslavaj.webnode.cz
Mirunka Hazuchová
Moc ďakujem mojej učiteľke Monike Síčovej, za jej odvahu robiť prácu s energiou. Její školy mne zavolaly pred niekoľkými rokmi. Vôbec som netušila, čo to znamená práca s energiou. Kurz viedla Monika a nechávala som na nej oči s akou ľahkosťou ho viedla. Hneď úvodný kurz ma úplne vyživil a bolo to práve to, čo moja duša hľadala, čo mi v živote chýbalo. Prešla som celou školou, čo ponúka. Nechápala som, čo je energia, vedela som, že je ale necítila som ju....po vedomej práce som ju začala vnímať.... a vnímam ju až do kostí, prešla som veľkou zmenou v živote na všetkých úrovniach.... Objavila som svoju kreativitu a začala som maľovať, rozvinula sa mi intuícia, schopnosť vcítiť sa do ľudí. Viem, kedy používam mužskú esenciu a kedy ženskú esenciu.
Mirunka Hazuchovájógová a hormonální terapie. www.mirunka.sk
Katarína Krajčovičová Šajbanová
Monika mi zmenila život. Nasla jsem úplne nový rozmer svojho ja! Každý člověk je ako kniha, píše svoj príbeh o živote, radosti, bolesti, spiritualite. Som vďačná, že som sa stala lektorkou, a tak môžem vytvárať podobné takéto príležitosti aj u nás na Slovensku. Katka
Katarína Krajčovičová Šajbanováprávnička a spisovatelka, autorka bestsellerů Moja Tantra a Bublina, lektorka , facebook.com/ksajbanova
recenze na kurz otevírání třetího oka
reference kurzu Aktivace Třetího oka
otevírání třetího oka reference
reference kurzu Aktivace Třetího oka
reference kurzu Aktivace Třetího oka
reference kurzu Aktivace Třetího oka
reference kurzu Aktivace Třetího oka
reference kurzu Aktivace Třetího oka
reference kurzu Aktivace Třetího oka
reference kurzu Aktivace Třetího oka
Třetí oko

Reference ze světa

"Doktorka Monika Sičová umí fantasticky vést skupinu a držet silnou transformační energii. Její oheň, integrita a zároveň vysoká citlivost a intuice dává každému účastníkovi pocítit, že je plně podporován. Její kurzy vám velmi doporučuji, přinesou vám vysoké vědomí, spojení s intuicí a transformaci."

Kirsti Kuosmanen, herečka Národního divadla a Stella Polaris, Finsko

www.kirstikuosmanen.com
"Zúčastnila jsem se několika workshopů Moniky Sičové a také jsem s ní spolu-lektorovala. Pokaždé jsem unešená jejími schopnostmi. Dokáže vytvořit podporující a současně velmi hlubokou atmosféru. Kombinace širokých znalostí, silné intuice a strhující přítomnosti mi pomohla najít mou vlastní svobodu, plně aktivovanou intuici a zároveň vědomé lektorky. Cítím, že její vibrující energie je neutuchající inspirací nejen pro mě osobně, ale pro každého, kdo s ní pracuje."
Třetí oko

Meditační centrum Lažánky

Lažánky
 • Naše Meditační centrum Lažánky funguje už od roku 2002. 
 • V chráněné krajinné oblasti
  Bílého Potoka.
 • Hostilo stovky kurzů a tisíce spokojených účastníků.
Třetí oko

Další interview v médiích

Monika pravidelně vystupuje v médiích, v televizi i v rozhlase.

Rozhovory s ní najdete nejen v lifestylových časopisech, ale
i v odborných magazínech.

Předává desítky let svých zkušeností s meditací, aktivací Třetího oka i ženskými tématy.

Pomáhá ve znovuobjevení našich přirozených schopností.

MUDr. Monika Sičová založila společně s Ing. Igorem Samotným hnutí Mohenždodáro před více
než 18 lety.

 

TV Joj s námi natočila s námi 10dílný seriál o tantře
a Mohendžodáru pro pořad Strepiny.

Jan Kraus pozval Igora Samotného do Uvolněte se prosím.

Český rozhlas Leonardo odvysílal reportáž o Tantrickém festivalu.

Tereza Tara natočila celovečerní film LET VINY, kde jsou záběry z kurzů Mohendžodáro, včetně rozhovoru s Monikou.

Šárka Rusnáková popsala na vlastní kůži prožitý víkend Mohendžodára pro časopis Yellow.

Novinář Ivan Brezina udělal s Monikou rozhovor pro časopis Maxim.

Monika publikovala ke stovce autorských článků pro časopisy Vitalita, Regena, Regenerace, Meduňka, Puls, Fit pro život, JógaDnes, Cosmopolitan (výběrová rubrika FFF - Femme Feminine Fatale).

Dále psala články na weby jako osud.cz, zivotni-energie.cz, esoterika.cz atd.

Reportáže z eventů  Aktivace Třetího oka jste mohli vidět v časopisech Regenerace, Meduňka, Kvalitní život,...

Titulní rozhovory poskytla časopisům Ona Dnes, Meduňka, Kvalitní život, Blesk pro ženy nebo Novinky.cz (k přečtení zde). 

Média o Monice Sičové
Média o Monice Sičové