Filmotéka

Doporučené filmy s poselstvím

Celestinské proroctví

Cesta za poznáním smyslu života

Režie: Armand Mastroianni
Scénář: Dan Gordon, Barnet Bain
Hudba: Nuno Malo
Hrají: Matthew Settle, Thomas Kretschmann, Annabeth Gish, Hector Elizondo, Joaquim de Almeida...

Film odhaluje tajemství světa, ve kterém právě žijeme a vede k uvědomění, že život je možná o něčem trochu víc...

Hlavní hrdina hledající smysl života, se vypraví do Peru. Svou touhu naplňuje pátráním po tajemném Rukopisu neznámého původu. Rukopis nastiňuje, jakou cestou se bude naše civilizace v příštím tisíciletí ubírat, jak se bude naše společnost dále vyvíjet.

Oficiální organizace se však snaží Rukopis zničit a jeho tvrzení vyvrátit... 

Film Celestinské proroctví

Přátelé, pod uvedeným odkazem je nahrán film přímo od nás, 
měl by být tedy bezpečný ke stažení i shlédnutí.

Film byl vytvořen na základě stejnojmenné knihy Jamese Redfielda. Kniha byla vydána ve Spojených státech nejprve vlastním nákladem v nevelkém počtu výtisků. Vzbudila však obrovský ohlas. Lidé si začali Celestinské proroctví opisovat a kopírovat a jeho pověst a sláva záhy rostly geometrickou řadou.

"Před půl stoletím vstoupilo do lidského světa nové vědomí, nové postupující poznání, které se dá nazvat jedině transcendentním, duchovním. 

Začíná to zvýšenou vnímavostí k cestě, kterou spějí naše životy dopředu. Všímáme si těch náhodných událostí, které se stanou přesně ve správný okamžik a vynesou do popředí přesně ty správné jedince, kteří najednou posunou váš život v novém a důležitém směru. Možná víc než jacíkoli jiní lidé v jakékoli době intuitivně rozeznáváme v těchto mystických událostech vyšší smysl...

...víme ještě něco: víme, že jakmile jednou porozumíme tomu, co se děje, jakmile se zapojíme do tohoto naznačeného procesu a budeme maximalizovat jeho roli ve svých životech, lidská společnost udělá kvantitativní skok do úplně nového způsobu života - takového, který zrealizuje to nejlepší z našich tradic - a vytvoří kulturu, která byla vždy cílem lidských dějin."

(Poznámka autora, Celestinské proroctví)