Filmotéka

Doporučené filmy s poselstvím

Třetí oko

Summerhill

Dítě není loutkou rodičů ani učitelů...

Summerhill film cz

Režie: Jon East
Scénář: Alison Hume
Kamera: David Marsh
Hudba: Sheridan Tongue
Hrají: Olly Alexander, Ron Cook, Sam Hoare, Tracy Ann Oberman, Jessie Cave... 

Škola Summerhill byla založena již roku 1921. Založil ji skotský pedagog A. S. Neill (1884 - 1973). Její předností je netradiční přístup k výuce.

Její zakladatel A. S. Neill tvrdil, že vnější tlak má negativní vliv na utváření člověka. Funkcí učitele je chránit žáka před zhoubnými vnějšími vlivy.

Film ukazuje jinou formu vzdělávání. Vychází z podstaty, že dítě je taky člověk a ne jen loutka rodičů či učitelů. Summerhill učí děti, aby řídily samy sebe, své myšlení, svá těla, své emoce... Děti si samy rozhodují o tom, zda, co, jak nebo kdy se budou učit.

Neill dále doporučoval zrušit tresty a omezit mocenskou autoritu učitele. Kladl důraz na žákovskou samosprávu (bez zásahů učitele), na svobodné jednání dětí a výuku založenou na neformálních rozhovorech.

Funguje to báječně. Přesto škola musí svádět boj o své zachování...

Třetí oko

Film Summerhill

Přátelé, pod uvedeným odkazem je nahrán film přímo od nás, 
měl by být tedy bezpečný ke stažení i shlédnutí.